8- سندروم تورم سر (Swelling Head Syndrom )
9- بیماری کلی گرانولوما (Coli Granoloma )
10- پنومونی های چرکی
11- سلولیت زیر جلدی (Swelling Cell subcutaneous )، (Saif & Jordan)
1-38 علایم کلینیکی آرتریت – تنوسینوویت
زمانی که مفاصل یا استخوان های یک پا درگیر می شوندپرندگان با مشخصه لی لی رفتن یا روی یک پا راه رفتن دیده می شود که این به خاطر آن است که فشار و وزن بدن از روی پای درگیر برداشته شود. پرندگانی که در هر دو پایشان زخم و جراحت دارند در راه رفتن یا ایستادن دچار مشکل اساسی هستند زمانی که مهره‏های تراکولومبار درگیر می‏شوندپشت پرندگان حالت قوسی پیدا می کند و روی زانو می‏نشینند گهگاهی نیز روی قسمت انتهایی تکیه کرده و پاهایشان را از روی زمین بلند می کنند( 2008‚ al et Barnes).
لوکالیزاسیون اشریشیاکلی در استخوان ها و بافت های سینوویال معمولاً متعاقب کلی سپتی سمی اتفاق می‏افتد واژه استئوآرتریت زمانی استفاده می شود که مفصل دچار التهاب شده و یک یا بیشتر استخوان‏های ساختمان مفصل استئومیلیت دارند.پلی آرتریت مربوط به درگیری بیش از یک مفصل می باشد.نکروز کند‏روئیت‏ باکتریایی به همراه استئومیلیت (BCO) نام دیگری است که استفاده شده است .پرندگان درگیر مقاومت ناکافی برای پاکسازی کامل باکتری ها دارند منتشر شدن اشریشیاکلی توسط جریان خون متعاقب عفونت ویروسی آنتریت هموراژیک بوقلمون در سینوویت ، استئومیلیت و تغییر رنگ کبد به رنگ سبز به نتیجه رسیده است .در یک تحقیق در گروهی از بوقلمون های تجاری که 11-8هفته سن داشتند لنگش بطور تجربی به همراه تورم مفاصل دیده شد.جوجه های درگیر دچار سینوویت ،زخم های مکرر در کبد متورم و سبز رنگ بودند. سروتایپ های مختلف اشریشیاکلی از زخم ها جداسازی گردید .از این سرو تایپ ها 3 سروتایپ به طور داخل وریدی به جوجه بوقلمون‏های 7 هفته سن تلقیح شدکه منجر به ایجاد سینوویت و کبدهای متورم در عرض 3 روز بعد تلقیح گردید (1996 ،al et Dreoual).
تلقیح داخل وریدی جهت شبیه سازی انتشار از طریق خون باکتری به استخوان و مفاصل برای دوباره تولید کردن زخم و جراحات استفاده می شود اما مرگ و میر ناشی از آن از سپتی سمی اول اغلب بیشتراست
(2008‚al et Barnes).
یک دوز برتر جهت تلقیح به کیسه هوایی پرندگان با مقدار کمتر اشریشیاکلی بعد از یک پیش درمان با دگزامتازون می باشد. التهاب لایه نازک زیر بافت شاخی (لنگش) به صورت ملایم تا شدید و با رشد ضعیف به طور بالینی در پرندگان در گیر که دست خوش آزار و اذیت می شوند، دیده می شود (کانی بالیسم). باکتریها در شاخه های رگدار کلنیزه می شوند و به آسانی رشد یک استخوان را مورد تهاجم قرار میدهند و آنرا تحریک به پاسخ التهابی می کنند که به صورت استئومیلیت مشخص می شود. رگهای خونی را بعنوان مجاری بکار می گیرند تا فرآیند انتشار به داخل مفاصل صورت گیرد و بافت نرم محاصره شود‏ (2008‚al et Barnes).
در بوقلمون های لنگان موارد زیر دیده می شود :
طحال بزرگ تر و سنگین‏تر- بدن کوچکتر و بورس سنگین‏تر – کاهش ایمنی سلولی – رنج طبیعی تا افزایش ایمنی همورال – کاهش جریان لنفوسیت ها – افزایش جریان کل لکوسیتها، مونوسیتها و هتروفیل‏ها- طبیعی تا کاهش حاشیه ای عملکرد فاگوسیتها – افزایش پروتئین سرم ، اسیداوریک و اوره نیتروژن خون – کاهش هموگلوبین، آهن، آلکالین فسفاتاز و گاماگلوتامیل ترانسفراز ، استخوان‏هایی که اغلب در گیر می شوند.
شامل:تیبیوتارسوس-استخوان ران –مهره های توراکولومبارواستخوان بازو.
قسمت پروگزیمال استخوان های طویل به طور مکرر بیش از قسمت دیستال در گیر می شوند، زخم ها معمولاً از قسمت اندوکوندرال تشکیل استخوان اتفاق می افتند و به طرف پروگزیمال گسترش می یابند تا ناحیه مجاور‏ غضرف یا نرمه استخوان را در گیر کنند. پیدا کردن هر دو مورد استئومیلیت و دیسکندروپلازیای درشت نی با هم امری عادی است. استئومیلیت به آسانی در معاینه کلی استخوان هایی که باز شده اند تشخیص داده می‏شود اما ممکن است زخم هایی اتفاق بیفتد که فقط توسط میکروسکوپ قابل دیدن می باشند. مفاصل زانو، لگنی رانی،استایفل و بالها و مفصل بندی‏هایی آزاد مهره‏های سینه‏ای مکان‏هایی هستند که آرتریت بیشتر رخ می دهد. زخم‏های سایر مفاصل کمتر معمول هستند.ضربه به مفاصل و استخوان‏های در حال رشد ممکن است آن‏ها را برای گسترش جراحت مستعد کند. تنوسینوویت به طور مکرر با آرتریت همراه بوده است گسترش فرآیند التهابی از مفصل به طرف بافت‏های اطراف مفصل کمتردیده شده است عفونت التهاب کیسه‏های مفصلی جناغی نیز معمول است اما بایستی از التهاب کیسه‏های مفصلی تروماتیک(در اثر ضربه) متمایز گردد که مایع در آن دیده می شود ولی اگزودا نیست. زمانی که زخم‏های التهابی مفصل شانه یا قسمت بالایی استخوان بازو را درگیر می کند افزایش اگزودا می‏تواند موجب انباشته شدن آن بین عضله ی درونی عمقی و سطحی شود.زخم‏هایی که در فضاهای مفصلی ، مفصل بندی‏های آزاد مهره‏های سینه‏ای گسترش می‏یابند با واژه اسپاندیلیت (التهاب و تورم چرکی ستون فقرات)مشخص می شوند که در صورت پیشرفت باعث فلجی ناقص و فلجی کامل میگردد. زخم‏هایی که در قسمت دیستال مفصل بندی‏های آزاد مهره های سینه‏ای اتفاق می‏افتند معمولاً بیشتر از زخم‏هایی است که در قسمت پروگزیمال مفصل بندی یا هر دو قسمت مفصل بندی ایجاد می‏شوند (2008‚al et Barnes).
1-39 عفونت کیسه زرده
نقش کیسه زرده تولید آنتی بادی تا وقتی که اولین واکسن زده می شود می باشد زرده باید حداقل 3 تا 5 روز جذب شود در غیر این صورت حتماٌ عفونی خواهد شد.راه هایی که موجب عفونت کیسه زرده می‏شوند:
از طریق دستگاه جوجه کشی : اگر تخمه مرغ آلوده در دستگاه ستری ( در 18 روز اول ) بشکند فضا را آلوده می کند و تخم مرغ های دیگر آلوده می شوند.
از طریق بند ناف که محل جذب کیسه زرده در دوران جنینی می باشد.
علائم بالینی و کالبد گشائی: مرگ زود رس، بوی بد از لاشه، سیاه شدن بدن جوجه، راه رفتن مانند اردک، لاشه و احشاء پر خون و سیاه و بوی بد دارند، رنگ زرد کیسه قهوه ای می شود، پر خونی در کبد و طحال، کیسه زرده از زائده مکل ( محل جذب کیسه زرده ) آویزان است و جذب نشده است(Saif & Jordan)
1-40 تورم بند ناف
ناف در حوالی روز 18 جوجه کشی که می خواهند رطوبت هچری را کم کنند تا جوجه‏ها خشک شوند معمولا در اثر چسبیدن لایه جنینی به پوسته و حالت التهاب تولید و تورم بند ناف ایجاد می شود. برای تشخیص کشت از کبد، قلب، کلیه و ریه در محیط‏های مکانکی آگار و EMBصورت می گیرد(Saif & Jordan)