در این شعبه ها انواع دستگاه های خودپرداز، خود دریافت ، کیوسک بانکی، صرافی و صدور آنی کارت هدیه در محیطی کاملاً تخصصی تعبیه شده و به مشتری این امکان را می دهد که بدون حضور پرسنل بانک کلیه خدمات مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته به انجام رساند.
طراحی مناسب و ایجاد فضای امن از ویژگی های این شعب می باشد.
مانیتورهای آموزشی و اطلاع رسانی از قبیل، نرخ ارز ، تغییرات سهام بورس و اوراق بهادار و تیزرهای تبلیغاتی.
2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز
بانک ملی ایران در راستای اجرایی نمودن بانکداری الکترونیک و دسترسی سریع مشتریان در ساعات متفاوت شبانه روز اقدام به راه اندازی مکان هایی نموده است که مجهز به چندین دستگاه خودپرداز و دستگاه وب کیوسک بوده و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد . ضمناً‌این پایگاه ها مرتب کنترل می شوند تا مشکلی در خودپردازها ایجاد نگردد.
2-2-7) اهداف نظام بانکی
1.استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور
2.فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری
3.ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنه در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند 2و3اصل جهارم و سوم قانون اساسی
4.حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی
5.تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات سایر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته میشود.
بخش سوم:
پیشینه تحقیق
1- علی اصفهانی (1372) در پژوهشی با عنوان روش های ارتقای کارایی در کارکنان ستادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و شناسایی روش های گوناگون- به منظور افزایش کارایی کارکنان- پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رضایت شغلی کارکنان و کارایی آنان رابطه مستقیم برقرار است.
2- در بهمن ماه سال 1374جناب آقای محمد هادی عسگری پایان نامه ای با موضوع بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان از اهداف موسسه و کارائی آنان در جهاد سازندگی استان گیلان انجام داد.که شامل 3فرضیه زیر است:
1.هر قدر میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بیشتر باشد کارائی آنان بیشتر است.
2.بین آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و میزان تحصیلات آنان همبستگی وجود دارد.
3.بین آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و میزان سنوات خدمت و تجربه آنان همبستگی وجود دارد.
فرضیه اول با ضریب 641/0وبا اطمینان 95/0معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه دوم با ضریب837/0 و با اطمینان95/0معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه سوم با ضریب836/0و با اطمینان 95/0معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت.
آقای ناصر رمضانی گلبوسی در شهریور 1375 پایان نامه ای با موضوع بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارائی آنان در اداره سرپرستی و شعب بانک ملی شهرستان رشت انجام داد.که شامل 3فرضیه زیر می باشد:
1.با روشن بودن اهداف سازمان برای کارکنان˛کارائی آنان بالا می رود.
2.مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها و تعیین اهداف موسسه باعث میشود.
3.برنامه های توجیهی و آموزش برای مطلع نگهداشتن کارکنان از اهداف و رون فعالیتهای موسسه˛باعث افزایشتلاش و عملکرد کارکنان میگردد.
فرضیه اول با ضریب 52/0 و با اطمینان 95/0 معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه دوم با ضریب55 /0 و با اطمینان95 /0 معنی دار است و مورد تایید قرار گرفت .