اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استنباط است. او در تبیین این اصل سرانجام به قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد راجع به مسئولیت تاریخی دولتها برای حفاظت از طبیعت برای نسل های فعلی و آینده استناد می کند و اصل مورد نظر خود را برگرفته از قطعنامه مذکور می داند.
قاضی ویرامانتری در ادامه بحث خود پیرامون اصول و قواعد بین المللی که با بکارگیری سلاح های هسته ای مورد نقص قرار می گیرند به مقوله بسیار حساس و مهم حقوق بشر اشاره می دارد. او سعی می کند در نظریه مخالف خود به بیان مصادیقی از حق های بشری بپردازد که با استفاده و بکارگیری سلاح های هسته ای مورد نقض قرار می گیرند.
در این مورد قاضی ویرامانتری از اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره می گیرد که بیان کننده حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر امنیت جسمانی، حق بر ازدواج و حق بر زندگی فرهنگی می باشد. او همچنین به مقدمه اعلامیه اشاره می دارد که تمامیت ذاتی تمامی ابنای بشری را به رسمیت شناخته است. از دیدگاه قاضی ویرامانتری بکارگیری سلاح های هسته ای صریحاً در تناقض با مفاد و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
این ویژگی قطعنامه های مجمع در ساختار غیر منسجم حقوق بین الملل و در میان تراکم و تنوع چشمگیر قواعد اولیه این حقوق می تواند رهیافتهایی جهت تنظیم این قواعد و به تبع آن انسجام آنها ارائه دهد که خود در تسریع روند تکاملی حقوق بین الملل بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
گفتار ششم: تأثیرات شبه قضایی قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاه آنها در تبیین حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه

باتوجه به صلاحیت مجمع عمومی طبق ماده 35 منشور ملل متحد، برخی قطعنامه های مصوب مجمع ماهیت شبه قضایی دارند و در راستای اعمال صلاحیتهای مجمع طبق ماده 35 منشور اتخاذ می شوند. با توجه به این ماده منشور اعضاء پذیرفته اند مجمع می تواند اختلافات آنها را هم عرض با شورای امنیت مورد رسیدگی قراردهد. همچنین تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیز که درماده 2 منشور به آن اشاره شده است در ماده 35 مورد تأکید قرارگرفته و روشهای اجرای آن ذکر شده است.
اگرچه طبق ماده 35 در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی اقدامات و توصیه های مجمع عمومی الزام آور نمی باشد و تعهدی را بر دولتها مبنی بر پذیرش اینگونه توصیه ها تحمیل نمی کند با این وجود دقت و تأمل در اینگونه توصیه های مجمع حاوی نکات قابل توجهی می باشد. به عنوان مثال اینگونه توصیه ها می تواند به تبیین حقایق پیرامون اختلافات موجود بپردازد، حقایقی که می تواند آینده پیش روی اختلاف یا وضعیت موجود را تحت تأثیر قراردهد. علاوه بر این رفتار دولتهای ثالث در ارتباط با طرفین اختلاف میتواند به شکل قابل توجهی تحت تأثیر حقایق و مسائل تبیین شده در قطعنامه های مجمع قرارگیرد.
تبیین حقایق مرتبط با هر اختلاف بین المللی توسط مجمع عمومی می تواند رویه ای برای سایر وضعیت ها و اختلافات مشابه ایجاد کند. این رویه ها خود در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطرح شده در مجمع عمومی بسیار تعیین کننده می باشد. از این لحاظ می توان گفت قطعنامه هایی که در ارتباط با وضعیت ها یا اختلافات خاص صادرمی شوند نسبت به آنهایی که به مسائل کلی تر می پردازند از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین بایستی به خاطر داشت که حقایق مطرح شده در برخی از قطعنامه های مجمع می تواند در برگیرنده مسائل بسیار تعیین کننده ای همچون وقوع یک حمله مسلحانه یا تجاوز باشد.

دیوان بین المللی دادگستری جهت حل و فصل هر چه بهتر اختلافات می تواند این گونه قطعنامه ها را مدنظر قرار دهد. «اصرار بر این عقیده که اراده مجمع عمومی قانون یا شبه قانون نیست و وظیفه قانون گذاری صرفاً بعهده و اختیار دولتهاست، به معنای نادیده گرفتن حقایق جدید و بویژه انقلابی است که جامعه بین المللی حاضر را در برگرفته است. اگر مبنای تصمیمات و توافق های بین المللی را همانند آنچه که اکثریت قبول دارند، رضایت دولتها و ضروریات جامعه بین المللی بدانیم، کاملاً منطقی است که این امر در مورد مجمع عمومی نیز صادق باشد. چه آنکه در مجمع نمایندگان دولتها حضور دارند و هر دولتی بر مبنای منافع ملی خود و نسبت به امری موافقت و مخالفت خود را اعلام می دارد. بنابراین اعلام نظر یک دولت در مورد یک قطعنامه، همانا اعلام رضایت آن کشور است».
این جایگاه ویژه قطعنامه های مجمع مورد توجه قضات دیوان نیز قرار گرفته است. قاضی دوکاسترو در قضیه صحرای غربی در نظریه جداگانه خود به ارزش قطعنامه های مجمع در ایجاد حقوق و همچنین حقایق جدید مرتبط با قضیه پیش روی دیوان اشاره داشت. به اعتقاد او در مورد سرزمین های تحت سلطه استعمار یک حقیقت جدید که بایستی مدنظر دیوان قرار گیرد اینست که مجمع عمومی در اعمال قطعنامه (XV)1514 از دولت اداره کننده خواسته است برای پایان دادن به سلطه استعماری بر سرزمین مورد بحث اقدامات مقتضی را مبذول دارد.این اقدامات در قطعنامه (XXIX) 3292 مجمع عمومی مورد تصریح قرار گرفته است.
به اعتقاد قاضی دوکاسترو این قطعنامه های مجمع حقوق جدیدی ایجاد کرده اند که در مورد سرزمین های تحت سلطه استعمار بایستی مدنظر دیوان قرار گیرد. او معتقد است که حقوق قابل اعمال مبتنی بر این اصل است که مردم سرزمین های غیرخودمختار از این حق برخوردارند که برای سرنوشت خود آزادانه تصمیم بگیرند و از طریق ابزارهای کاملاً دموکراتیک یا مستقل شوند یا به یک دولت مستقل ملحق شوند.
بنابراین می توان گفت به اعتقاد قاضی دوکاسترو حقوق قابل اعمال در قضیه پیش روی دیوان که راجع به سرزمین های تحت سلطه دولتهای استعماری و حقوق مردمان این سرزمین هاست بایستی مبتنی بر واقعیات و حقوق جدید و در حال تحول مربوط به موضوع باشد. از دیدگاه او این واقعیات و حقوق جدید مبتنی بر قطعنامه های صادره از سوی مجمع عمومی می باشد که بایستی مدنظر دیوان قرار گیرد.
راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در ایجاد حقوق مرتبط به هر قضیه همچنین نظرات قاضی پادیلا نِورو در قضیه نامیبیا حایز اهمیت است. او در این قضیه در تبیین حقوق مرتبط با سرزمین نامیبیا از قطعنامه های مجمع عمومی بویژه قطعنامه (XXV) 2625 مجمع بهره می گیرد. به اعتقاد قاضی نِورو این قطعنامه که بر مبنای اصول منشور ملل متحد به تصویب رسیده است حقوق جدیدی را ایجاد کرده که بایستی مدنظر دیوان قرار گیرد. او صریحاً قطعنامه (XXI) 2145 مجمع عمومی را معتبر قلمداد کرده و در تبیین حقوق مرتبط با قضیه پیش روی دیوان از آن بهره می گیرد. دیدگاه قاضی نِورو راجع به قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاهی که او برای این قطعنامه ها قائل است مبین اهمیت این قطعنامه ها در ایجاد حقوق مرتبط با قضایای پیش روی دیوان است که می تواند به صورت مؤثری راهگشای مسائل پیچیده پیش روی دیوان باشد.
گفتار هفتم: تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی در بسیاری از موارد تأثیرات قابل توجهی در رفتار دولتها برجای می گذارند. فارغ از اینکه این قطعنامه ها الزام آور باشند یا تنها ویژگی توصیه ای یا اعلامی داشته باشند میتوانند به عنوان مبنای اقدامات دولتها و همچنین سایر سازمان های بین المللی قرارگیرند. این مهم از دیدگاه قضات دیوان پنهان نمانده است .در این قسمت ابتدا به بررسی و تفکیک برخی از این آثار قطعنامه های مجمع می پردازیم و سپس دیدگاه دیوان در این ارتباط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: تأثیر قطعنامه های مجمع عمومی در اجرای حقوق بین الملل توسط دولتها
قطعنامه های مجمع عمومی از این ظرفیت برخوردارند که با تأثیرات هدفمند خود به اجرای هرچه بهتر قواعد حقوق بین الملل کمک شایانی کرده و از این طریق به حکومت قانون در جامعه بین المللی انسجام بخشند. در این مورد می توان اذعان داشت که تخطی از یک قطعنامه مجمع می تواند این تأثیر را به همراه داشته باشد که مجمع با تصویب قطعنامه هایی از دولتهای عضو بخواهد به اعمال تحریم ها و مجازاتهایی علیه دولت تخطی کننده از قطعنامه مذکور بپردازند. به عنوان مثال می توان به قطعنامه 35/41 مجمع عمومی در ارتباط با سیاستهای آپارتاید دولت آفریقای جنوبی اشاره داشت. همچنین در این گونه موارد مجمع عمومی می تواند با تصویب قطعنامه ای از شورای امنیت بخواهد اقدامات لازم را اتخاذ کند. در این مورد نظر پروفسور هانس کلسن بسیار جالب است. به اعتقاد ایشان چنانچه شورای امنیت تخطی از یک قطعنامه مجمع را به عنوان تهدید علیه صلح بین المللی تلقی کند و اقدامات قهرآمیز اتخاذ کند در اینصورت یک قطعنامه توصیه ای مجمع نیز می تواند ویژگی الزام آور کسب کند و همانند یک تصمیم الزام آور تلقی شود.
بند دوم: تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی در روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها
قطعنامه های مجمع عمومی می توانند درگفتگوهای دیپلماتیک به عنوان مبنایی جهت کسب امتیازات سیاسی و یا مخالفت با آنها قرارگیرند. در این گونه موارد بایستی اذعان داشت که مشاوران حقوقی وزارتخانه های امور خارجه دولتها در مواردی که محتوای قطعنامه های مجمع عمومی می تواند از موضع سیاسی آنها حمایت کند وآنرا تقویت کند به آسانی از کنار این قطعنامه ها نمی گذرند.
همچنین قطعنامه های مجمع عمومی درموضع گیری و اقدامات دولتها در بخش های سیاسی سازمان های بینالمللی بسیار تأثیرگذارند. در این مورد خود مجمع عمومی ارزش قابل توجهی برای قطعنامههای خود قائل است و نمایندگان دولتها میتوانند با استناد به همین قطعنامهها از منافع دولتهای خود در سازمان ملل بخوبی دفاع کنند.
بند سوم: قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان مجوزی برای اقدامات دولتها
بسیاری از صاحب نظرانی که معتقدند قطعنامه های مجمع عمومی و بویژه آن دست از قطعنامه هایی که ویژگی توصیه ای دارند نمی توانند برای دولتها ایجاد الزام واجبار حقوقی کنند بر این عقیده اند که اینگونه قطعنامه ها می توانند مجوزی حقوقی برای برخی اقدامات دولتها فراهم کنند و یا به عبارت دیگر مبنایی برای مشروعیت بخشی به اقدامات دولتها تلقی شوند. بدین ترتیب رفتار مطابق با قطعنامه های مجمع عمومی می تواند به عنوان چتری حمایتی برای‌آنها در مقابل غیر مشروع تلقی شدن اقداماتشان محسوب شود.
از جمله مهمترین مواردی که می توان در مورد مشروعیت بخشی قطعنامه های مجمع به اقدامات بین المللی دولتها بیان داشت مسئله بحث برانگیز دفاع مشروع است. در حالیکه طبق ماده 51 منشور مبنای دفاع مشروع وقوع حمله مسلحانه می باشد، قطعنامه های مجمع عمومی می توانند از ادعای یک دولت مبنی بر اینکه اقدام آنها در راستای دفاع مشروع صورت گرفته است حمایت کنند. ماده 51 منشور درمواردی که یک حمله مسلحانه واقع می‎شود دفاع مشروع فردی یا جمعی را مجاز می شمارد. در مواردی که حمله ای مسلحانه رخ می دهد و هیچ گونه اقدامی توسط شورای امنیت به دلیل وتوی اعضای دائم آن صورت نمی گیرد، مجمع عمومی با صدور قطعنامه می تواند به دفاع مشروع فردی دولتها مشروعیت بخشد و با ترغیب سایر دولتها نیز آنرا به یک دفاع مشروع جمعی مبدل سازد. همچنین در مواردی که ابهاماتی پیرامون مسئله دفاع مشروع دیده می شود، به عنوان مثال واضح نیست که آیا حمله ای مسلحانه واقع شده است یا خیر یا اینکه کدام دولتها آغازگر حمله بوده است، قطعنامه های مجمع عمومی با شفاف سازی اینگونه مسائل می توانند نقشی کلیدی در مشروعیت بخشی به اقدامات دولتها به عنوان دفاع مشروع ایفاء کنند.
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و نقش راهبردی آنها در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استاندارهای حقوق بین الملل
برخی از قطعنامه های مجمع عمومی از این قابلیت برخوردارند که با ارائه خط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *