شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار الکترونیکی- قسمت ۱۰- قسمت 2

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در کسب و کار الکترونیکی- قسمت ۱۰- قسمت 2

۳-۱۲- تصمیم ­گیری در شرایط فازی
تصمیم ­گیری فرایند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه­ های موجود است. تقریباً در اکثر مسائل تصمیم ­گیری به علت کثرت معیارها، تصمیم­گیرنده دچار مشکل می­ شود. از این رو برای اکثر مسائل، تصمیم­گیرنده می­خواهد به بیش از یک هدف، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت­ها، دست یابد (Zeleny, 1982).
در تصمیم ­گیری چند­معیاره کلاسیک وزن معیارها کاملاً شناخته شده است؛ اما به­ دلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در اظهارات تصمیم­گیرنده، بیان داده ­ها به­صورت قطعی نا­مناسب است. از آنجایی­که قضاوت­های انسانی نمی­توانند به­وسیله مقادیر عددی دقیق بر­آورد شوند و معمولاً مبهم هستند؛ از­این­رو نمی­توان از تکنیک­های تصمیم ­گیری کلاسیک برای این­گونه مسائل تصمیم ­گیری استفاده کرد (آسیان، ۱۳۸۷). در سال­های اخیر تلاش­ های بسیاری برای رفع اینگونه ابهامات و عدم قطعیت­ها صورت پذیرفته که نهایتاً منجر­به بکارگیری تئوری مجموعه­های فازی در روش­های ارزیابی چند­معیاره گردیده است (Chen & Hwang, 1992).
تئوری فازی در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی­زاده نشر پیدا کرده است­. این تئوری برای شرایط متغیر و شرایط غیر قابل مقایسه بودن مناسب است. قضاوت­های مردم عموماً به­صورت مبهم مانند عبارات زبانی­: مساوی، نسبتاً قوی­، خیلی قوی­، بی­نهایت قوی و … با یک درجه اهمیت می­باشد­. تئوری فازی می ­تواند به ابهام موجود در عبارت­های زبانی نظر­دهندگان کمک کند .(Semih, 2009) مطلوبیت گزینه­ ها در مقایسه با همه معیارها معمولاً به صورت اعداد فازی بیان می­گردند که آن را مطلوبیت فازی می­­نامند و توسط روش­های ارزیابی تصمیم ­گیری فازی سنجیده می­شوند. رتبه ­بندی گزینه­ ها بر اساس مقایسه مطلوبیت­های فازی مربوطه است (Yeh & Deng, 2004).
۳-۱۲-۱- تکنیک تاپسیس فازی
تاپسیس (روش اولویت­ بندی با توجه به شباهت با راه­حل ایده­آل مثبت)، به­عنوان یکی از روش­های کلاسیک MCDM شناخته شده است که در سال ۱۹۸۱ توسط هوانگ و یون برای حل مسائل MCDM توسعه داده شد که بر اساس تعیین ایده­آل بود. گزینه[۸۳] انتخاب شده باید دارای کوتاهترین فاصله از ایده­آل مثبت و از طرف دیگر بیشترین فاصله از ایده­آل منفی باشد (Hwang & Yoon,1981). سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران از آغاز دهه ۱۳۷۰ به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود می­ شود­.
مراحل تصمیم ­گیری به کمک تکنیک تاپسیس فازی به­شرح زیر است­:
مرحله ۱- بدست آوردن بردار اوزان w~j
مرحله ۲- نرمالایز کردن ماتریس بدست آمده از نظر­سنجی خبرگان در رابطه با گزینه­ ها که ماتریس جدیدی به ­شرح زیر می­باشد:
(۱)

مربوط به شاخص ­هایی که در رابطه با سود است (فرمول ۲).
مربوط به شاخص­­هایی که در رابطه با هزینه است (فرمول ۳).

(۲)

(۳)
مرحله ۳- بنابراین ماتریس وزن­دهی شده به شکل فرمول ۴ می­ شود:

(۴)
مرحله ۴- تعیین راه­حل ایده­ال فازی مثبت  ([۸۴](FPIS و ایده­ال فازی منفی[۸۵](FNIS)  (فرمول ۵ و۶):

(۵)

(۶)
مرحله ۵- محاسبه فواصل اندازه­ها با بهره گرفتن از فاصله اقلیدسی فازی­:

(۷)
فاصله هر گزینه از ایده­آل مثبت با فرمول ۸ محاسبه می­ شود­:

(۸)
و فاصله هر گزینه از ایده­آل منفی با فرمول ۹ محاسبه می­ شود­:

(۹)
مرحله ۶- محاسبه نزدیکی نسبی به ایده­ال و رتبه ­بندی (فرمول ۱۰):

(۱۰)
از تلفیق تجزیه و تحلیل نقاط قوت­، ضعف و فرصت­ها و تهدیدات و تاپسیس فازی در سال ۲۰۰۸ توسط سلیک و همکاران[۸۶] برای تدوین و اولویت­ بندی استراتژی­ها در ۵ بندر مهم ترکیه به­نام­های ازمیر­، مرسین­، حیدر پاسا­، امبارلی و جم پورت بهره برده شده است و شش استراتژی­، که یکی از آن­ها برای کلیه بنادر و ۵ استراتژی مختص هر یک از بنادر است پیشنهاد گردیده، که با اجرا آن­ها سبب افزایش توان رقابتی بنادر ترکیه در بین بنادر اروپا گردیده است (Celik et al, 2009).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­های آماری
۴-۱- مقدمه
داده ­های جمع­آوری شده در هر تحقیق، اعداد و ارقامی بدون معنی می­باشند که از آمار برای معنی­دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش گرفته می­ شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه­ های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می­رود که بوسیله آن کلیه فعالیت­های تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند.
در این بخش، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی پرداخته شده و سپس این عوامل با بهره­مندی از تکنیک تاپسیس فازی رتبه ­بندی خواهد شد.
۴-۳- آمار استنباطی
برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *