• امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده .
 • تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده.
 • نهایتاً تعهد پرداخت را ” فقط در قبال دریافت اسناد بدون عیب و مغایرت ” متقابل میگردد.[۳۲]
 • در خصوص دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی باید گفت ،اجرا و انجام تعهدات
  قرار دادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرار داد است که طرفین و متعاقدین به منظور آن و به موجب قرار داد با همدیگر مرتبط شده اند. در روابط قرار دادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قرار دادی مسئله ساد ه تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرار داد، از همان ابتدا، در جستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند[۳۳].
  بندب: انواع اعتبار اسنادی[۳۴]:
  در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
  در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران می باشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

  1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی[۳۵]

  نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست خریدار (متقاضی)، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده) ذینفع (داخلی و به نفع وی برقرار می نماید اعتبار اسنادی داخلی- ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می باشد. به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار داد اعتبار صادراتی
  می باشد.

  1. اعتبار اسنادی وارداتی[۳۶]

  نحوه تامین ارز:

  1. (توافقی) خرید ارز از بانک با ارائه معادل ریالی توسط متقاضی
  2. ارز متقاضی مستقیماً از حساب ارزی متقاضی برداشت می شود.
  3. (تسهیلات ارزی از منابع بانک) در صورت داشتن مصوبه اعطای تسهیلات
  4. حساب ذخیره ارزی
  5. تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای خارجی
  6. اعتبار اسنادی صادراتی[۳۷]

  اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می یابد و بانک ابلاغ کننده آن به صادر کننده ایرانی می باشد.
  با توجه به سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص گشایش صادرات غیر نفتی با رعایت مفاد فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک با اعطای تسهیلات در قالب یکی از عقود ذیل خدمات گشایش اعتبار اسنادی صادرات را انجام می دهد:

  1. مشارکت مدنی صادراتی
  2. سلف ارز
  3. خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت دار
  4. فروش اقساطی مواد اولیه جهت صدور کالا[۳۸]
  5. اعتبارات اسنادی قابل برگشت[۳۹]

  در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع، هر گونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد (واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمی شود) زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
  نکته L/C: اینگونه اعتبارات هیچگونه تعهد و مسئولیتی را نیز برای بانکهای گشاینده به همراه نداشته و تا زمان دریافت اسناد و پذیرش آنها توسط بانک گشاینده اعتبار قابلیت برگشت پذیری بهقوت خود باقی خواهد ماند! با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانکی مرکزی را مطالبه مینماید در حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

  1. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت[۴۰]

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.