• انجام تحقیقات میدانی در خصوص افرادی که جذب این فرقهها شدهاند. زیرا با تحقیق میدانی و به خصوص مصاحبه با این افراد، میتوان به ریشهیابی گرایش به سمت این عرفانها پرداخت و در نتیجه به سیاستگذاری مناسبی برای مقابله با عرفانهای کاذب رسید.
 • فهرست منابع
  قرآن کریم
  فارسی

  1. آبراهامسن، دیوید، روانشناسی کیفری، مترجم: پرویز صانعی، تهران: گنج دانش،۱۳۷۱
  2. آقانوری، علی،عارفان مسلمان و شریعت اسلام،قم: دانشگاه ادیان و مذاهب،۱۳۸۷
  3. ابراهیمزاده، عیسی، فلسفه تربیت(فلسفه آموزش و پرورش)،بیجا: دانشگاه پیام نور،۱۳۷۱،چ۴
  4. ابن علی میانجی همدانی، عبدالله بن محمد(عین القضات)،تمهیدات،مقدمه و تصحیح: عفیف عسیران، تهران: منوچهری،۱۳۷۳،چ۴
  5. احمدی، علی اصغر،روانشناسی نوجوانان و جوانان، بیجا: نشرنخستین،۱۳۷۷ ، چ۷
  6. احمدی، محمدرضا، فصلنامه کتاب زنان، فرزندسالاری، شماره۱۵
  7. ادیب بهروز، امیر مجتبی، بررسی تأثیر خانواده در افزایش بزهکاری،قم: دانشگاه قم،۱۳۹۱
  8. اسدی، محمدرضا، دانایی و معضل دینداری، تهران: اندیشه امروز،۱۳۸۳
  9. اسدی گرمارودی،محمد، حقیقت عرفان در روایات و قرآن،بیجا: رویش نو،۱۳۹۰
  10. اسکندری، حمید، مباحث پدافند غیر عامل۴ـ جنگ روانی و جنگ رسانه ـ، تهران: بوستان حمید،۱۳۹۰، چ۲
  11. اسماعیلی یزدی، عباس،فرهنگ اخلاق، قم: مسجد مقدس جمکران،۱۳۸۲، چ۲
  12. اشو، عشق پرندهای آزاد است،مترجم: مجید پزشکی، اصفهان: هودین،۱۳۸۳

  ۱۳٫ــــــ ، زندگی موهبتی الهی است، مترجم: مجید پزشکی، اصفهان: هودین،۱۳۸۳
  ۱۴٫ــــــ ، یک فنجان چای، مترجم: مسیحا برزگر، تهران: دارینوس،۱۳۸۲
  ۱۵٫ــــــ ، خلاقیت( راهکارهایی برای یک زندگی جدید)، مترجم: مرجان فرجی، تهران:
  فردوسی،۱۳۸۰
  ۱۶٫ـــــــ ، تعلیمات تانترا، مترجم: بهروز قنبری و دیگری، تهران: هدایت الهی،۱۳۸۱
  ۱۷٫ـــــــ ، بلوغ، مترجم: مرجان فرجی، تهران: فردوسی،۱۳۸۰
  ۱۸٫ـــــــ ، شورشی، مترجم: عبدالعلی براتی، تهران: نسیم دانش،۱۳۸۳
  ۱۹٫ـــــــ ، شکوه آزادی، مترجم: عبدالعلی براتی، تهران: نسیم دانش،۱۳۸۳
  ۲۰٫ـــــــ ، راز بزرگ، مترجم: روان کهریز، تهران: باغ نو،۱۳۸۲
  ۲۱٫ـــــــ ، قطرهای در دریا، مترجم: مجید پزشکی، اصفهان: هودین،۱۳۸۳
  ۲۲٫ـــــــ ، آواز سکوت، مترجم: میرجواد سید حسینی، اصفهان: هودین،۱۳۸۴
  ۲۳٫ـــــــ ، اینک برکهای کهن، مترجم: سیروس سعدوندیان، تهران: نگارستان کتاب،۱۳۸۲
  ۲۴٫ـــــــ ، الماسهای اشو، مترجم: مرجان فرجی، تهران: فردوسی،۱۳۸۲
  ۲۵٫ـــــــ ، مراقبه(هنر وجد و سرور)، مترجم: فرامرز جواهرنیا، تهران، فردوسی،۱۳۸۰
  ۲۶٫ـــــــ ، از سکس تا فرا آگاهی، مترجم: محسن خاتمی، هندوستان: پونا،۱۳۸۰
  ۲۷٫ـــــــ ، ضربان قلب حقیقت مطلق، مترجم: لوئیز(مرضیه) شنکایی، تهران: فردوسی،۱۳۸۱
  ۲۸٫ـــــــ ، آینده طلائی، مترجم: مرجان فرجی، تهران، فردوس،۱۳۸۱

  1. افراسیابپور، علی اکبر،زیبای پرستی در عرفان اسلامی،تهران: طهوری،۱۳۸۰
  2. افروز، غلامعلی، روانشناسی خانواده: همسران برتر، تهران: انجمن اولیاء و مربیان،۱۳۸۹، چ۱۰
  3. افلاکی، شمسالدین، مناقبالعارفین،تهران: دنیای کتاب،۱۳۶۲،چ۲
  4. اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی،تهران: رشد و توسعه،۱۳۸۷
  5. ام رایکمن، ریچارد، نظریههای شخصیت،مترجم: مهرداد فیروزبخت، تهران: ارسباران،۱۳۸۷
  6. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.