• امیدیان، مرتضی، هویت از دیدگاه روانشناسی،یزد: دانشگاه یزد،۱۳۸۸
 • امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران: انجمن اولیاء و مربیان،۱۳۷۳، چ۲
 • امینینژاد، علی، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی،قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۹۰،چ۲
 • اندرزیان، امرالله، اخلاق اسلامی،قم: ابتکاردانش،۱۳۸۵
 • انصاریان، حسین،عرفان اسلامی؛ بیجا: دارالعرفان،۱۳۸۶، ج۱
 • انصاری، خواجه عبدالله، طبقات صوفیه، تصحیح: حسین آهی، تهران: فروغی ، ۱۳۸۰،چ۲
 • انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن،۱۳۸۹
 • ایروانی، جواد، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی،۱۳۹۰، چ۲
 • بابازاده، علیاکبر، زمینههای فساد در جامعه و راه درمان،مقدمه: ناصرمکارم شیرازی ، قم: قدس، بیتا، ج۲
 • بابایی، عبدالله،ارتباط ارزشهای انسانی(زمینه مقدماتی،زنجان: دستان،۱۳۷۲
 • بدار، لوک، روانشناسی اجتماعی، مترجم:حمزه گنجی، تهران: ساوالان،۱۳۸۰
 • بارفروش، عبدالرضا، آسیبشناسی عرفان،تهران: راه نیکان،۱۳۸۹،چ۲
 • باقرزاده میانجی، احد، عرفان ناب(عرفان در مکتب اهل بیت و قرآن)،قم: تپش،۱۳۸۱
 • بهاری همدانی، محمد، تذکره المتقین،تهران: نورفاطمه،۱۳۶۱
 • بیناس، جان،تاریخ جامع ادیان،مترجم: علی اضغرهمت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ،۱۳۷۷، چ۹
 • پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه(مجموعه کلمات قصار رسول اکرم)،تهران: دنیای دانش،۱۳۸۲
 • پسندیده، عباس، محمدرضا کیومرثی، درآمدی برپیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی،مقدمه: همایون هاشمی،قم: دارالحدیث،۱۳۹۲
 • تقیزاده، محمداحسان، باد بیآرام نوجوانی،اصفهان: یکتا،۱۳۷۹
 • تنه کار، محسن، آشنایی والدین با دوران بلوغ نوجوانان،قم: نسیم حیات،۱۳۸۹
 • توئیچل، پال، سرزمینهای دور،مترجم: هوشنگ اهرپور ، تهران: نگارستان کتاب، ۱۳۷۹، چ۲
 • ۵۴٫ـــــ ،ــــ ، اکنکار کلید جهانهای اسرار، مترجم: هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب، ۱۳۷۹
  ۵۵٫ـــــ ،ــــ ، اک، ویدیا دانش باستانی پیامبری، مترجم: هوشنگ اهرپور، تهران: نگارستان کتاب،۱۳۸۰

  1. توکلی، مهدی، اعتیاد، پیامدها، پیشگیری و درمان، قم: نغمات،۱۳۹۰
  2. جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۸۱، چ۹،ج۱
  3. جمشیدی، اسدالله، نگاهی قرآنی به حیات معنوی، تهران: اندیشه جوان،۱۳۸۳
  4. جهان میهن جهرمی، شکرالله، اخلاق اسلامی، قم: راسخون،۱۳۸۶،چ۲
  5. جوادی آملی، عبدالله، دین شناسی، تحقیق و تنظیم: محمدرضا مصطفیپور ، قم: اسراء، ۱۳۸۰، چ۵

  ۶۱٫ـــــــ ،ــــــــ ، نسبت دین و دنیا ، قم: اسراء،۱۳۸۷، چ۵
  ۶۲٫ـــــــ ،ــــــــ ، امام مهدی(عج) موجود موعود ، قم: اسراء،۱۳۸۹، چ۶
  ۶۳٫ـــــــ ،ــــــــ ، تحریر تمهید القواعد، بیجا: الزهرا،۱۳۷۲
  ۶۴٫ـــــــ ،ــــــــ ، سروش هدایت ، قم: اسراء،۱۳۸۱، چ۵، ج۱

  1. حائری یزدی، محمد حسین، آشنایی با اخلاق اسلامی، تهران: بنیاد پژوهشهای اسلامی،۱۳۸۷،چ۴
  2. حاجی ده آبادی، محمدعلی، سید علی حسینزاده، بررسی مسائل جوانان در روایات، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فرهنگی هنری شهر تهران،۱۳۸۶، چ۳
  3. حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، دیوان حافظ،تصحیح: محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: آبنوس،۱۳۸۲
  4. حمیدزاده گیوی، اکبر، بایستهها و نبایستههای تبلیغ و مبلغین،تهران: حسام: پورنگ،۱۳۸۹
  5. حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۸۷،چ۳
  6. خدایاری فرد، محمد، استرس و سبکهای مقابله با آن،تهران: دانشگاه تهران،۱۳۹۰،چ۲