عوارض و اثرات فرسودگی شغلی

اولین آسیب فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدنی است افرادی که از این عارضه رنج می برند دچار کاهش انرژی و احساس خستگی شدید می گردند به علاوه این افراد برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی، و تغییراتی در عادات غذایی را بطور فراوان گزارش می دهند همچنین افراد مبتلا به این عارضه فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند افسردگی احساس درماندگی احساس عدم کارآیی در شغل خود و همچنین ایجاد نگرش های منفی نسبت به خود شغل سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگی های نگرشی هستند و نهایتا اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بود پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش می دهند که ممکن است به جستجوی مشاغل و نقش های اداری و اجرایی جدید بپردازند بنابراین با توجه به این که زندانبانی و مشاغل مرتبط با آن از مشاغل پرفشار محسوب می شودد توجه به مساله فرسودگی شغلی و مطالعه عوامل تاثیر گذار زمینه ساز و مرتبط باآن و راهکارهای پیشگیری از بروز آن و فائق آمدن بر عوارض آن می تواند سهم ارزشمندی در سلامت و بهزیستی کارکنان و پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمانی داشته باشد

 

اثرات عمده فرسودگی شغلی

  1. کاهش عملکرد است که در آن فرد نمی تواند از تمام و قسمت اعظم توان استعداد و انرژی جسمی و روانی خود برای انجام کار استفاده کند
  2. تلاش برای یافتن مشاغل و حرفه های جدید در مطالعه ای که توسط جکسون ، اسکاپ و اسکالر «1986» بر روی صداها معلم صورت گرفت مشخص گردید که معلمان در معرض فرسودگی کاری به دنبال شغل و حرفه دیگری هستند همچنین همانگونه که انتظار می رفت معلمانی که درجه فرسودگی شغلی شان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند
  3. اغلب قربانیان سندرم فرسودگی شغلی در واقع از لحاظ روان شناختی حالت کناره گیری “WITHDRAW” پیشه می کنند و تا زمان بازنشستگی دچار چنین وضعیتی خواهند بود
  4. افرادی که از سندرم فرسودگی کاری رنج می برند ممکن است در جستجوی مشاغل و نقشهای اداری و اجرایی باشند