MEMS با کوچکتر کردن المانهای حرارتی و دیگر اجزاء ما را قادر می سازد که تعداد بیشتری نازل در هد قرار دهیم.در چاپگرهای اولیه 12 نازل وجود داشت که تفکیک 92dpi تولید می کردند. ولی اکنون تا 600 نازل وجود دارد که تفکیک dpi1200تولید می‌کنند.
1-3: سیستم‌های جدید مرتبط با MEMS
تجربیات به دست آمده از کاربردهای اخیرMEMS، این تکنولوژی را قادر ساخته که در زمینه های جدیدی چونBio‌MEMS، مخابره بدون سیم اطلاعات شامل مخابرات نوری (MOEMS) و مخابرات فرکانس رادیویی (RF‌MEMS)هم فعالیت کند.
1-3-1: سیستم های میکروالکترومکانیکی زیستی
در طی سالهای اخیر محصولات ابتکاری توسط شرکتهای تولیدی Bio‌MEMS ساخته شده که کاربردهای زیادی در پزشکی و درمان بیماری‌ها داشته اند. یک نمونه از این وسایل میکرودستگاه تزریق انسولین در داخل بدن است که در انواع اولیه سیگنال تحریک خود را از بیرون بدن از طریق سیم دریافت میکرد. در انواع پیشرفته تر کنترل بدون سیم شده و در نهایت، هدف، ساخت وسیله‌ای است که با حسگرهای موجود روی همان تراشه در درون بدن و در پاسخ به سیگنال های درون بدن تحریک شود.
1-3-2: سیستم‌های میکرواپتوالکترومکانیکی 
رشد هولناک ترافیک و انتقال اطلاعات ناشی از رشد سریع اینترنت باعث استفاده از روشهای سریع‌تر انتقال اطلاعات شد. تکنولوژی کنونی جریان اطلاعات را کند میکند چون سیگنالهای نوری را برای انتقال، به اطلاعات الکترونیکی تبدیلمیکند و بعد دوباره به سیگنالهای نوری برمی‌گرداند ولی درMOEMS، دیگر برای انتقال اطلاعات، نیازی به تبدیل الکترونیکی نیست و در نتیجه سرعت و بازده بیشتری دارند.
مهمترین قطعات MOEMS شامل موجبرها، سوئیچ‌های نوری، فیلترها، آشکارسازها و … میباشند. سایز کوچک، قیمت و توان مصرفی کم، دوام مکانیکی، دقت و سرعت سوییچینگ بالا از مزایای این قطعات هستند که در شبکه تلفن بسیار کارا می‌باشند.
1-3-3: سیستم‌های میکروالکترومکانیکی فرکانس بالا
RF‌MEMS یکی از عرصه های سریع پیشرفت MEMS می‌باشد که برای کاربرد در الکترونیک و به ویژه موبایل و دیگر انتقال اطلاعات بی‌سیم مثل رادار،سیستم های ماهواره‌ای موقعیتیابی جهانی(GPS)  و آنتنهای قابل تنظیم بسیار مفید میباشند.
MEMS در کنار کاهش قیمت و سایز این قطعات، بازده و قابلیت اطمینان آنها را افزایش میدهد. با MEMS موبایلها به اندازه ساعت‌مچی کوچک شده و توان مصرفی آنها هم به شدت کاهش مییابد.
در ادامه فهرست مختصری از دستگاه‌هایی که از فناوری MEMS استفاده کرده‌اند آمده است:
وسایل کمک بینایی و کمک شنوایی، پروتزهایی برای چشم و گوش
سیستم هایی برای شبیه‌سازی عصبی
سیستم‌های تزریق دارویی (دزدهی) کاشته شده در بدن
میل جراحی در جراحی با آسیب کم
آندوسکوپی با آندوسکوپهای فعال
میکروسیستم‌های ذخیره اطلاعات
دستگاه پخش کننده CD
وسایل کنترلی (حسگرها) برای محصولاتی نظیر خودرو
کاربردهای کنترل محیط زیست، شیمی و کشاورزی