شکل ‏430: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا 81
شکل ‏431: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا 82
شکل ‏432: تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا 82
شکل ‏433: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا 83
شکل ‏434: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 83
شکل ‏435: تغییرات سرعت روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 84
شکل ‏436: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 84
شکل ‏437: تغییرات توان خروجی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 85
شکل ‏438: تغییرات جریان سه فاز روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 85
شکل ‏439: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا 86
شکل ‏440: ولتاژ شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا 86
شکل ‏441: تغییرات جریان سه فاز شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا 87
فصل اول
مقدمه
مقدمه
مقدمه
در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوختهای فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزه با پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورت مجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید میکنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1].
آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان
در این قسمت آماری از نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان ارائه شده است. با توجه به مزایای موجود در بکارگیری از منابع بادی، کشورها بطور قابل توجهی در این زمینه سرمایه گذاری کردهاند. گزارش منتشر شده توسط انجمن انرژی باد جهان (GWEC) در سال 2013 که شامل ارقام مربوط به توسعه انرژی باد میباشد، نشان میدهد که در این سال میزان نصب در جهان به 7045.9 مگاوات رسیده، که با توجه به این امر میزان کل نصب از 5415 مگاوات در سال 2012 به 7045.9 مگاوات در سال 2013 افزایش یافته است. شکل ‏11، انرژی به دست آمده از نیروگاههای بادی را تا سال 2013 و به ازای سهم کشورهای پیشرو در این زمینه نشان داده شده است [2].