بیودیزل را می توان به راحتی با گازوییل مخلوط و در خودروهای گازوییل‌سوز استفاده کرد. نتایج تحقیق‌ها نشان داده است که اگر 20 درصد باک خودرو را با بیودیزل پر کنیم، هیچ نیازی به تغییر سیستم احتراق یا تغییر قطعات موتور نیست و می توان این سوخت را بدون هیچ مشکلی در موتورهای امروزی استفاده کرد.
از آنجایى که بیودیزل خاصیت حلال را دارد، مى تواند قطعاتى از موتور را که از لاستیک و یا پلاستیک نامناسب تشکیل شده در خود حل نماید و موجب صدمه زدن به قسمتهایى از موتور شود. با تعویض این قسمتها با قطعات مناسب غیرمحلول در بیودیزل، شرکتهاى تولیدکننده، موتور دیزل متناسب با سوخت بیودیزل را تولید کرده‌اند. به همین خاطر بیودیزل خالص (B100) تنها در خودروهایى باید مصرف شود که موتور آنها براى این نوع سوخت ساخته شده‌اند.
خواص و استاندارد‌های بیودیزل
بیودیزل شامل 10 الی 11 درصد اکسیژن است و بنابراین باعث بهبود فرآیند احتراق در موتور می‌گردد. همچنین گزارش شده که کاربرد آمین‌ها و آمیدهای چرب سه گانه بر روی کیفیت احتراق بیودیزل تأثیر مثبت می‌گذارد. علاوه بر این بیودیزل دارای ارزش حرارتی پایین حدود 12 درصد، عدد ستان بالا و نقطه اشتعال بالا است. نقطه اشتعال بیودیزل 15الی 25 درجه سانتی‌گراد بالاتر از دیزل است.
خواص سوخت‌های دیزل و بیودیزل درجدول شماره (2-3) آورده شده است. نزدیکی خواص این دو سوخت به یکدیگر نشان می‌دهد که بیودیزل به عنوان سوختی جایگزین مناسب است [2].
خواص بیودیزل از روغن‌های مختلف [2]
پس از مطرح شدن سوخت بیودیزل لزوم استاندارد سازی آن محسوس شد تا شرکت‌های خودروسازی بتوانند با توجه به نوع و ساختار سوخت نسبت به طراحی موتورها اقدام نمایند. استانداردی که در سال 2001 توسط ASTM اعلام شده است، در جدول (2-4) نشان داده شده است. وجود استاندارد‌های بیودیزل از تولید بیودیزل‌های بی‌کیفیت جلوگیری نمود و شرکت‌ها را به افزایش کیفیت بیودیزل تشویق نمود و در عین حال موتورهای یورو 3 تولید شدند که قطعات لاستیکی و پلاستیکی آنها در مقابل بیودیزل مقاوم هستند.
استاندارد ASTM D6751 برای بیودیزل B100
یکا
محدودیت
روش بکار رفته توسط ASTM
خاصیت
مینیمم 130
D93
نقطه اشتعال
درصد حجمی
ماکزیمم 050/0
D2709
آب و رسوبات
Mm2/sec
6-9/1
D445
ویسکوزیته جنبشی(در 40 درجه سلسیوس)
درصد جرمی