تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1200
با افزایش بار موتور در دور RPM 1200 ابتدا راندمان حرارتی افزایش پیدا می‌کند که به سبب افزایش میزان سوخت تزریق شده به موتور و کاهش تلفات حرارتی در مقایسه با افزایش انرژی ورودی می‌باشد و در بارهای %50 و %75 به ماکزیمم مقدار خود می‌رسد. پس از آن به دلیل افزایش زیاد سوخت و در نتیجه اتمیزه شدن نامناسب سوخت و نبود توربولانس مناسب به سبب دور پایین موتور راندمان حرارتی کاهش می‌یابد. با افزایش میزان مخلوط بیودیزل در دیزل در این دور راندمان حرارتی کاهش می‌یابد که دلیل آن افزایش لزجت سوخت و ایجاد تغییرات در پارامترهای پاشش سوخت از قبیل مخروط اسپری و نسبت سطح به حجم قطرات سوخت است. افزایش این پارامترها باعث افت راندمان پاشش می‌شود که این موضوع در B30 به‌خصوص در بار %100 نمود بیشتری دارد. از دلایل دیگر کاهش راندمان می‌توان به شکل گیری ناکس اشاره کرد که سبب دریافت گرمای زیاد از احتراق برای شکستن مولکول‌های نیتروژن می‌شود. در مخلوط B5 راندمان حرارتی بسیار نزدیک به دیزل است که در واقع لزجت سوخت در این ترکیب تأثیر کمی دارد و این اثر توسط اکسیژن موجود در ساختار سوخت پوشش داده می شود.
تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1400
تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1700
تحلیل‌های ارائه شده در مورد دور RPM1400 نیز صادق است با این تفاوت که به دلیل افزایش دور موتور شدت آشفتگی جریان در موتور زیاد می‌شود و باعث اختلاط بهتر ذرات سوخت با هوا شده و در نتیجه سبب بهبود راندمان احتراق به‌خصوص در بارهای بالاتر و نسبت‌های بالاتر ترکیب بیودیزل و دیزل می‌شود.
در RPM1700 افزایش شدت توربلانس سبب بهبود احتراق می‌شود و در نتیجه راندمان حرارتی در بارهای بالا تقریبا ثابت می‌ماند و بسیار به دیزل نزدیک می‌شود به‌خصوص در بارهای بالا نمود آن بیشتر می‌شود. در دور RPM 2000 راندمان حرارتی به موازات افزایش بار زیاد می‌شود و حتی در B5 از دیزل پیشی می‌گیرد زیرا افزایش شدت آشفتگی جریان در محفظه احتراق و پایین بودن درصد بیودیزل کاملا اثر لزجت را پوشش می‌دهند و در نتیجه اکسیژن موجود در سوخت کیفیت احتراق افزایش می‌یابد. این افزایش شدت آشفتگی نیز سبب می‌شود که بیودیزل‌های B20 و B30 به‌دلیل اکسیژن بیشتر در ساختار خود، دارای راندمان حرارتی بیش از B10 باشند.
تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 2000
شکل‌های (4-5) تا (4-8) تأثیر دور موتور را بر راندمان حرارتی نشان می‌دهند.

مطلب مرتبط :   نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %25
راندمان حرارتی با افزایش دور موتور برای سوخت‌ها کاهش می‌یابد. علت این پدیده را می‌توان در اصطکاک بیشتر موتور و بازه زمانی احتراق (که تقریبا ثابت است) و باز شدن زودتر سوپاپ خروجی با افزایش دور و کاهش سوخت پاشیده شده در موتور جستجو کرد. با باز شدن زودتر سوپاپ خروجی بخشی از انرژی فشار گازهای احتراق به گرما تبدیل شده و از طریق اگزوز دفع می‌شود، البته در بار %25 در دور‌های پایین نمود آن کم است و نمودار تقریبا افقی است، زیرا میزان سوخت پاشیده شده کم است و زمان لازم برای احتراق کامل وجود دارد و افزایش دور و بهبود احتراق اثر کاهش راندمان را از طریق اصطکاک تا دور RPM1400 پوشش می‌دهد. با افزایش دور از RPM 1400 به بالا، به سبب ساختار کنترلی پمپ انژکتور میزان سوخت کاهش می یابد که سبب کاهش آوانس پاشش و انرژی ورودی کمتر می‌شود. این عوامل سبب می‌شوند که راندمان احتراق برای همه سوخت‌ها کاهش یابد. در شکل (4-5) راندمان حرارتی B5 بیش از دیزل است. علت ساختار سوخت و اکسیژن موجود در آن است که در بخش‌های قبل به آن پرداخته شده است. همچنین در دور RPM 2000 راندمان B20 و B30 از B10 بیشتر است که دلیل آن کم بودن سوخت در این بار، افزایش شدت آشفتگی و بهبود راندمان پاشش و آوانس شدن پاشش سوخت به‌واسطه لزجت سوخت نسبت به B10 است.
شکل‌های (4-6) و (4-7) راندمان حرارتی را برای بارهای %50 و %75 نشان می‌دهند. تحلیل‌های ارائه شده برای بار %25، برای بارهای %50 و %75 نیز صادق می‌باشند با این تفاوت که به دلیل افزایش بار و در نتیجه افزایش سوخت در تمام مراحل افزایش دور راندمان حرارتی کاهش می‌یابد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد جامعه اسلامی و تجاری شدن

تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %50
تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %75
تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %100
شکل (4-8) راندمان حرارتی را در بار کامل نمایش می‌دهد. روند راندمان حرارتی در این بار با بارهای کمتر تفاوت دارد. علت این تفاوت را می‌توان در پاشش زیاد سوخت دانست. در دور پایین سوخت به خوبی اتمیزه نشده و در نتیجه نی