2- فولادهای آلیاژ متوسط شامل 10-5 درصد وزنی عناصر آلیاژی ،
3- فولادهای پر آلیاژ شامل بیش از 10 درصد وزنی عناصر آلیاژی .
بر اساس طبقه بندی دیگر فولادهای آلیاژی به سه دسته طبقه بندی می کنند :
1- ترکیب شیمایی مثل فولادهای نیکل دار ، فولادهای نیکل-کرم دار ، فولادهای مولیبدن دار ، فولادهای کرم – مولیبدن دار.
2- عملیات حرارتی شامل کوئنچ ، تمپر شده ، کوئنچ- تمپر شده ، نرماله شده ، آنیل شده و غیره .
3- جوش پذیری .
به دلیل فراوانی گستره ی ترکیب شیمیایی ، فولادها بر اساس عملیات حرارتی به 4 دسته طبقه بندی می شوند :
1- فولادهای کم کربن کوئنچ و تمپر شده (QT)
2- فولادهای فوق مستحکم کربن متوسط
3- فولادهای یاتاقان
4- فولادهای کرم – مولیبدن مقاوم به حرارت
فولادهای کم کربن(QT)، فولادهای مارتنزیتی کم کربن نامیده می شوند بر اساس نسبت استحکام تسلیم بالا به استحکام تسلیم پایین (MPa 600) و تافنس شیار خوب ، انعطاف پذیری ، مقاومت به خوردگی یا جوش پذیری مشخصه یابی می شوند . این فولادها در طبقه بندی SAE-AISI جای نمی گیرند .
هرچند که برخی از فولادها مثل HY-80 و HY-100 که در دسته فولادهای نظامی(MIL) قرار می گیرند استاندارد ASTM را پوشش می دهند .
در طبقه بندی دیگر فولادها بر اساس شکل بکار رفته بصورت تسمه ، ورق ، میله ، ساختمانی یا محصول فورج شده فهرست بندی شده اند . این فولادها به طور وسیع در مخازن تحت فشار ، تجهیزات معدن و بخش مهمی از آنها را فولادهای ساختمانی تشکیل می دهند ]3و20[ .
فولادهای فوق مستحکم ، فولادهای با استحکام خیلی بالا (MPa 1380≤) هستند که به چهار دسته طبقه بندی می شوند :
فولادهای کربن متوسط کم آلیاژ، فولادهای آلیاژ متوسط در هوا سخت شونده، فولادهای با چقرمگی شکست بالا و فولادهای مارجینگ . جدول این گروه از فولادها در پیوست (الف) آورده شده است .
فولادهای فوق مستحکم کربن متوسط ، فولادهایی با استحکام و چقرمگی شکست بالا بوده که استحکام تسلیم حداقل MPa 1380 برای آنها گزارش شده است . این فولادها به ترتیب بر اساس استحکام شان عبارتند از : AISI/SAE 4130، 4140 ، 4340 و 300 M (فولاد 4340 اصلاح شده با 6/1 درصد سیلیسیم). فولادهای Ladish D-6a و Ladish D-6ac از دیگر فولادهای 4340 اصلاح شده با وانادیم و مقدار بالاتر کربن ، کرم و مولیبدن هستند که برای کاربردهای نظامی و هوایی استفاده می شوند . فولادهای AISI/SAE 6150 فولادهای کرم – وانادیم دار بوده که خستگی و مقاومت به ضربه بالاتری نسبت به فولادهای 4340 از خود نشان می دهند ]20[.
کپسول نوع اول که در ساخت مخازن CNG بکار می رود ، تمام فلزی است که از فولاد یا آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود . این نوع سیلندر برای تحمل فشار 200 بار طراحی می شود . فولادی که برای ساخت کپسول های CNG بکار می رود غالباً از نوع AISI 4130 و AISI 4140 می باشد که در ترکیب شیمیایی آنها عناصری چون کرم ، مولیبدن و کربن وجود دارد . ریزساختار نهایی بدست آمده از عملیات حرارتی این فولادها مارتنزیت تمپر شده است که در این صورت مقدار متوسط استحکام تسلیم و کششی برای فولاد به ترتیب MPa 860- 618 و MPa 957 – 760 بدست می آید . لازم به ذکر است اندازه قطر این سیلندرها در حدود 280-150 میلیمتر و ضخامت آن در حدود 18-5 میلیمتر می باشد ]19[ .
فولاد در این پروژه بررسی می گردد فولاد AISI 4135 است که در ‏جدول (2-1) اسامی دیگر این فولاد آورده شده است .
اسامی دیگر فولاد AISI 4135 ]21[.
نام استاندارد
کد استاندارد
DIN
1.7220
ASTM