جهت انجام کج رویهای بعدی فراهم میکند زنان به داشتن وظایف مادری وگاها سرپرستی خانوار اگر به اعتیاد نیز مبتلا شوند موجب بروز درگیریهای خانوادگی واجتماعی برایشان میگردد و باعث میشود اعتماد خانواده نسبت به آنها از بین برود واین زمینه فرار آنها از خانواده را فراهم میآورد و در نتیجه زمانی که زنان حمایت مالی وعاطفی خانواده خود را از دست بدهند به ناچار برای مخارج زندگی و اعتیادشان به روسپیگری ودزدی روی میآورند.
استفاده از موادمخدر در میان زنان پیامدها وعواقب جدی در بردارد که برخی از پیامدها عبارتند از مطرود گردیدن،ایجاد نسل معتاد ،کاهش ارتباط باافراد عادی وافزایش ارتباط باافراد معتاد (احمدی خراسانی1377ص25).
یکی از جنبه های مهم اعتیاد که طی تلاش های باز دارنده مشخص شده بازگشت به مصرف موادمخدر پس از دورهای از قطع مصرف است .
در بررسی های انجام گرفته اکثر معتادین در مراکز باز پروری برای چندمین بار اقدام به ترک اعتیاد کردهاند و شاید دفعات ترک آنها آنقدر زیاد بوده که به طور مشخص به یاد نمیآورند (اورنگ ، 1367: ص5 ).

برخی از مطالعات نشان میدهد که حداقل 2نفر از 3 نفر بیماری که جهت قطع مصرف ترکیبات تریاک اقدام کردهاند پس از شش ماه بازگشت داشتهاند ( کاپلان ،1995: ص40). این مطالعات آمار بازگشت به مصرف مجدد موادمخدر توسط معتادان پس از قطع مصرف را نشان میدهد این موضوع مسله اعتیاد را پیچیده تر و دشوارتر میسازد.
برخی از محققان به نقش احساس تبعیض و موفقیت در دستیابی به اهداف زندگی(عیسوی ،1387 .کلین ، کرچنر ،2008)برخی دیگر برچسب زدن به افراد و انگشت نما کردن افراد (دین محمدی ، 1386 . امینی ، 1382)و همچنین برخی دیگر عوامل ساختاری جامعه (کلدی و مهدوی ، 1383 )را در بازگشت به اعتیاد موثر میدانند.تحقیقات گوناگونی نشان میدهد که از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، در دسترس بودن مواد ، اعتیاد اعضای خانواده و نداشتن شغل از عوامل موثر بر اعتیاد زنان به موادمخدر می باشند( خادمیان : 1387 ، ص 24 .پیر صالح ، 1368 . رحمتی ، 1377). با توجه به عوامل گوناگون موثر بر اعتیاد یا بازگشت به اعتیاد این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که چه عوامل اجتماعی بر بازگشت زنان به اعتیاد موثر است ؟
-اهداف تحقیق :
هدف اصلی تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد میباشد .
هدف فرعی : شناخت اولویتها در مجموعه عوامل اجتماعی موثر در بازگشت زنان به اعتیاد ( در دسترس بودن بودن مواد ، معاشرت با دوستان و همسالان معتاد ، وضعیت اشتغال ، برچسب زنی از طرف جامعه ، اعتیاد عضو ی از خانواده ) میباشد .
ضرورت و اهمیت موضوع :
زنان معتادی که بعد از به دام اعتیاد افتادن تلاش میکنند تا از ورطه آلودگی بیرون آیند ولی مشکلات بر سر راه آنان قرار گرفته که معمولا زنان معتاد موفق به ترک نمیشوند شاید در حین ترک شاید هم بعد از ترک مشکلاتی برایشان پیش میآید که تلاش آنان به شکست میانجامد.
سوء مصرف موادمخدر موضوعی پیچیده و چند بعدی است که هر کدام از تحقیقات تنها قادرند به ابعادی از آن بپردازند . به نظر میرسد تحقیقات انجام شده زمینه مناسبی برای تبین دقیقتری از عوامل موثر برعود بیماری فراهم نکردهاند.
سوءمصرف موادمخدر در جامعه ایران مسالهای فراگیر و بحرانی شده است در سال 10% به تعداد مصرف کنندگان اضافه میشود و رشد سوءمصرفکنندگان تزریقی 30% است ( فصل نامه علمی پژوهشی سوءمصرف موادمخدر سال دوم شماره 5 زمستان 1382 :ص 204 ). از دیگر سواین مسله شیوع بیماریهای عفونی مثل هپاتیت ، ایدز وخطرات وهزینهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد را افزایش داده است .
مساله سوء مصرف مواد در جهان امروز از جمله مسایل مهم واجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای برای دولتها جلوه میکند در حال حاضر بحران موادمخدر در کنار سه بحران اصلی دنیا یعنی بحران محیط زیست ، بحران تهدیداتمی وبحران فقر به عنوان مساله روز دنیا شده است.
از آنجایی که زنان وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و وجود مادر معتاد میتواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه جامعه وارد کند بنابرین لازم است اعتیاد زنان را به عنوان معضلی حاد بپذیریم و از سویی بر این پدیده شوم بیشتر تحقیق شود .
از آنجایی که پدیده های اجتماعی اموری پویا هستند و در بستر زمان عوامل تاثیر گذار بر آن تغییر می یابد ، بررسی علمی مستمر و دقیق مسائل اجتماعی از جمله امری اجتناب ناپذیر است .
اعتیاد دارای جنبه های مختلف زیستی ، فیزیولوژیکی ، روانی و اجتماعی است شناخت آن مستلزم بررسی علمی دقیق از جنبه های مذکور است علیرغم اینکه تحقیقات زیادی درباره اعتیاد انجام شده است . آمار تحقیقاتی که اعتیاد زنان را به طور اخص مورد مطالعه قرار داده باشند بسیار کم میباشد

اعتیاد به موادمخدر یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین آسیب های اجتماعی و از مصادیق عمده انحرافات اجتماعی محسوب میشود که میتواند پایه و اساس بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی در سطح جامعه واقع گردد و در صورت شیوع اعتیاد به موادمخدر در میان زنان جامعهای ، تباهی و آشفتگی و فروپاشی بنیادهای آن حتمی است.
دامنه تاثیرات سوء مصرف موادمخدر فرد، همسر ،فرزندان ، خانواده ودایره دوستان وهمکاران را نیز در بر گرفته وارزشها وهنجارهای جامعه را نیز در معرض خطر قرار میدهد.بنابراین سوءمصرف مواد ریشه در نابسامانیهای اجتماعی وخانوادگی دارد وهمانگونه که درمان یک بیماری مستلزم شناخت علل بیماری است برای درمان سوءمصرف مواد ومقابله با عود آن نیز باید ابتدا پی به علل آن برد واین امر جز با پژوهشهای علمی امکان پذیر نیست.در صورت آشنایی با علل و عوامل مسله میتوان قدمی در جهت حل یا تعدیل آن برداشت .
متاسفانه اثر عوامل اجتماعی ، روانی و فرهنگی به درمان سوءمصرف مواد و عود آن چندان مورد توجه مراکز درمانی نبوده است و اکثر این درمانگران آمادگیهای فیزیولوژیک افراد را مد نظر قرار میدهند این تحقیق قدمی است تا تاثیر عوامل اجتماعی در درمان و عود بیماری اعتیاد را برجسته تر نشان دهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و اهمیت کاربردی این تحقیق این است که نتایج آن میتواند به برنامههای حمایتی بیشتری از بیمارانی که تمایل به ترک کرده اند بینجامد و اینکه تامین زمینه های مساعدتر سلامتی این مجموعه از بیماران میتواند به پیشگیری از آسیبهای مرتبط با این موضوع منجر شود .
پرسشهای اساسی تحقیق :
آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
5 – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول- تاریخچه موضوع :
نگاهی به تاریخچه موادمخدر در جهان :
استعمال موادمخدر بسته به نوع فرهنگ در هر جامعه متفاوت است نقش گیاه خشخاش بر روی لوحههای گلی و کتیبههای سنگی بیانگر آگاهی اقوام گذشته از این گیاه و خواص آن میباشد .حداقل حدود هفت هزار سال پیش انسان از شیره تریاک، تریاک و دانه های خشخاش به انواع مختلف به عنوان داروهای ضد درد و شفا بخش امراض استفاده میکردهاند. (میرعلی، 1384 ،ص 49).سومریان از کهن ترین اقوامی هستند که از تریاک استفاده میکردند و از آن به نام گیاه شادی بخش نام میبردند . مجارستان اولین کشور اروپایی است که گیاه خشخاش را هزار ودویست سال پیش از میلاد مسیح میشناختند و از شیره آن استفاده میکردند. (برفی، 1384 ،ص 58)
در کشورهای گرم وخشک خاورمیانه چندین هزار سال پیش ، بومیان کشف کردند که یک گیاه یکساله در 9-7 روز معین شیره ای تولید میکند که اگر خورده شود ، رنج ناشی از درد را از میان می برد.
خشخاش ابتدا در مصر کشت شد و بنام تبائیکا شناخته میشد . که از واژه طبس نام شهری در مصر باستان که در آن خشخاش کشت میشده بر گرفته شده است . در پاپیروسهای ابرس که از 1500 سال پیش از میلاد به جای مانده ، به روشی درمانی برای آرام کردن کودکان اشاره شده است. همان روشی که امروزه به کمک آن در مصر کودکان را آرام میکنند و برای این منظور دارویی به کار میبرند که در آن تریاک به کار میرود . در این پاپیروسها از نوشیدنی ویژه ای نام برده شده است که آمیخته ای از تریاک و الکل است . 1500 سال پیش از میلاد تخم خشخاش از مصر به یونان برده شده و در آنجا رواج یافته است.در افسانههای هومر از جزیره ای یاد شده است که در آن قهرمانان ادیسه گرفتار نشئگی مواد اعتیاد آوری گردیده و نجات از آن به سادگی میسر نبوده است .در ادبیات کلاسیک ویرژیل و اوید اشارههایی به خشخاش شده است و خدای خواب یونانیان موسوم به هیپنوز همانند خدای خواب رومیان سومنوس غالبا در حالیکه شاخهای از گیاه خشخاش در دست داشت و یا خود را با آن آراسته بود و گاهی اوقات با ظرفی دارای تریاک در دست نقاشی میشد . تریاک در یونان باستان دارای اهمیت بوده و به نظر میرسید که تریاک داروی همه دردها باشد : در برابر سم و گزیدگی و زهر مقاوم است ، سرد مزمن ، تهوع و سرگیجه ، کری ، گرفتگی نفس ، کولیک ، یرقان ، سفت شدن طحال ، سنگ ، شکایتهای دستگاه ادراری ، تب ها ، جذام ، مشکلات مخصوص زنان ، مالیخولیا ، و طاعون را درمان می کند . در سده پنجم پیش از میلاد بازرگان عرب تخم خشخاش را به عنوان دارو به ایران وارد کرده و از راه ایران به چین بردند ( کریم پور : 1364 ، ص 40). در آغاز سده دهم میلادی در کتب پزشکی چین به تریاک اشاره شده است . در آغاز سده هیجدهم ورود مقادیر زیاد تریاک به کشور چین طی یک قرن توسط دولت انگلیس سبب بروز جنگها و کشمکشهایی بین دو کشور گردید که به جنگ تریاک شهرت یافت . دولت انگلیس ورود تریاک به چین را که بیشتر در آن کشور به جای دارو به کار برده میشد ، با 200 صندوق تریاک در سال 1729 آغاز کرد و در سال 1383 به بیش از 40000 صندوق و در سالهای دهه 1850 به 70000 صندوق افزایش داد ( یزدانی : 1359 ، ص 35). این امر سبب معتاد شدن چندین میلیون چینی ، بر باد رفتن حجم زیادی از توان مالی چین و ایجاد بحران در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی این کشور شد . این وضعیت برخی از روشنفکران چینی را واداشت تا جنبشی سیاسی – اجتماعی را بر علیه واردات تریاک توسط انگلیس سازمان دهند و دولت چین را واداشتند تا قوانینی بر علیه ورود تریاک و مصرف آن را در این کشور وضع کند .
در سال 1860مافیا که پشتیبان توده ها بود منحرف میشود و به تشکیلات ضد بشری تبدیل میگردد .موسولینی این سازمان را در ایتالیا از بین برد اما مافیا وارد آمریکا شد . جامعه ملل در برابر این هجوم مافیایی موادمخدر عکس العمل نشان داد و طی قرارداد 23 ژانویه 1912 در لاهه به امضای جمعی از کشورها رسید اقدام به محدود کردن کشت و تجارت تریاک نمود و جمع زیادی ازکشورها به جمع مبارزه کنندگان موادمخدر پیوستند(همان،ص 48 ). پس از پایان جنگ جهانی دوم، تایلند، لائوس و برمه مرکز فعالیت مافیا گردید و مناطق مذکور را “مثلث طلائی” نامیدند. در سال1949 که انقلاب سوسیالیستی چین به پیروزی رسید در حدود 50 میلیون نفر در چین معتاد به موادمخدر بودهاند. مائو رهبر انقلاب چین، مبارزه سخت و جدی بر علیه گروه های سازمان یافته قاچاقچیان موادمخدر را آغاز و ضربه ای هولناک بر معتادین و قاچاقچیان و سودگران وارد آورد . در خاورمیانه نیز به علت جنگ داخلی در افغانستان در حدود دو میلیون نفر مهاجر افغانی در پاکستان بسر میبرند که بین افغانستان و پاکستان در رفت و آمد می باشند موادمخدر را از افغانستان به پاکستان حمل می کنند و این دو کشور “هلال طلائی” نامیده میشود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 سازمان مافیا و سایر قاچاقچیان با بهره گرفتن از بی نظمی، اختلافات قومی و مذهبی در بعضی از کشورهای مستقل مشترک المنافع، مسیر جدیدی را از شمال افغانستان برای عبور از کشورهای مذکور برای حمل موادمخدر به اروپا گشودند بطوری که تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان و اوکراین و آذربایجان مسیر ترانزیت موادمخدر به اروپا شده است (همان،ص 50).
در دوران تشنجات جهانی ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان مرکز فعالیت مافیا شد . اسپانیا به دلیل داشتن سواحل طولانی در دریای مدیترانه و اقیانوی اطلس یکی از پایگاه های قاچاقچیان موادمخدر در اروپا بشمار میرود. در قاره آفریقا نیز سازمان مافیا با بهره گرفتن از جنگ های داخلی، فقر،هرج و مرج در کشورهای آفریقائی، سعی در گسترش کشت خشخاش در قاره مذکور از جمله اوگاندا، زامبیا، نیجریه، کنگو و آفریقای جنوبی را دارد. در قاره آمریکا مصرف آمفتامین در بین معتادان رو به ازدیاد است. در ایالات متحده آمریکا که سازمان مافیا فعالیت گسترده دارد مصرف انواع موادمخدر حتی در بین دانش آموزان متداول است . کوکائین از کلمبیا و ونزئلا، هروئین از شرق آسیا و مکزیک وارد آمریکا میشود. کوکائین بیشترین نوع موادمخدر مصرفی در آمریکا میباشد (همان،ص70).
تاریخچه موادمخدر در ایران :
در ایران پیش از اسلام استفاده از الکل رواج داشته و پس از اسلام نوشیدن مشروبات الکلی مخالف با شعایر مذهبی به شمار رفت . از این رو استفاده از تریاک و حشیش در برخی نقاط ایران به عنوان یک داروی اولیه شدت یافته است. به کار بردن تریاک در ایران به صورت سنتی معمول بوده ، خواص کیفری آن کمتر مورد نظر بوده و جایگزین گستره وسعی از نیازهای برآورده نشده پزشکی و بهداشتی بوده است . بسیاری از مردمی که تریاک مصرف میکردهاند ، به کار روزمره خود نیز ادامه میداده و اساسا مشکلی در زمینه فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی خود نداشتهاند. افزون بر آن تولید ، فروش و مصرف آن جرم تلقی نشده و افرادی که از ان استفاده می کردند از جامعه طرد نمیشدند .
به هر روی مسئله اعتیاد به موادمخدر به ویژه اعتیاد و کاربرد نابجای تریاک در ایران از ربع سوم سده نوزدهم آغاز میشود . پیش از آن گر چه تریاک در دسترس بوده به نظر میرسد که اعتیاد به آن بسیار کم بوده است . در آن هنگام کاربرد تریاک بیشتر جنبه دارویی داشته و به دلیل خاصیت ضد درد بودن آن داروی همه دردها و بیماریها شناخته می شده است (فزونی :1357،ص51). در تاریخ ایران به جز دو مورد که آن هم مشکوک است نامی از تریاک و مصرف آن برده نشده است . برای نمونه در سده سوم میلادی شخصی به نام ژادوس هاکاداس که یک پزشک یهودی بوده است به بیماران خود پیش از عمل جراحی شربتی میداده است که خواب آور بوده و گروهی از تاریخ نویسان آن را از ترکیبات تریاک میدانند . مورد دیگر سروده ای است که در شاهنامه : پس از آنکه رستم آگاه میشود که فرزند خود سهراب را مجروح کرده است از کاووس شاه همین دارو را خواسته است . در پارسی کهن به تریاک ابیون میگفتند که افیون معرب آن است . دو پزشک ایرانی ، ابوعلی سینا و محمد زکریای رازی که کوشش زیادی در پیشرفت دانش پزشکی آن روزگار داشتند در کار درمانی خویش از تریاک به شکلی موثر و گسترده بهره میگرفتند . از آنجا که پس از سدههای میانه ، کتابهای ابوعلی سینا به عنوان پایه آموزش پزشکی در کشورهای اروپایی به کار برده شد ، تریاک در این کشورها نیز رواج یافت و کاربرد درمانی گستردهای پیدا کرد . پزشکان قدیم ایران از خواص تریاک اگاه بودند و تنها در موارد خیلی ضروری آن را به کار میبردند چنانکه فخرالدین سمرقندی در کتاب خود نوشته است : باید حذر نمود از استعمال افیون در صداع ، مگر آنکه بوده باشد صداع در نهایت شدت . در کتاب اخلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *