عوامل موثر در انرژی ویژه
مکانیسم و مقدار مذاب شدن بستگی به درصد کوارتز و ارتباط با دانه-های دیگر دارد. دانه های نزدیک تر گرما و حرارات را راحت تر انتقال می دهند بین دانه ها که در نهایت منجر به ذوب آن ها می شود. یکی دیگر از مکانیزم های گسستگی مشاهده شده کربنات ها، تولید یک تغییر فیزیکی در سنگ و گازهای حل شده می باشد. گازها و غلاف ایجاد شده در اثر تابش لیزر باعث کاهش انتقال انرژی به نمونه سنگ می شوند. [74] غلاف و گازهای جذب شده باعث می شوند که انرژی لیزر کمتر به سنگ منتقل شود. [74] شکستگی نیز دارای تأثیر بر روی انرژی ویژه و مقدار آن را بالا می برد.[74]
به صورت کلی در این فصل به جمع بندی در این ضمینه دست می یابیم که لیزرهای مورد تایید برای استفاده در این فرآیند، لیزرهای کربن دی اکسید و لیزر فیبری می باشند. از طرفی صفحه شکست سنگ ها بر زیر مته حفاری لیرزی صحفه شکست کششی می باشد. از این روی تغییرات ایجاد شده بر روی سنگ ها به علت اعمال حرارت دستگاه های لیزری بر روی نمونه سنگ های آهکی و ایجاد کشش در آن ها است.

فصل سوم
ارزیابی پیشینه تحقیق

مقدمه
روش های متداولی برای حفاری و مشبک کاری در مخازن نفتی استفاده می گردند که شرایط مزایا و محدودیت های آن ها باید مورد بررسی قرار گیرد. بر اثر بررسی هایی که مهندسین در این زمینه بیش از 100 سال داشته اند به این نتیجه دست یافته اند که روش های متداول حفاری و مشبک کاری که دسته بندی و شرح ذیل می باشند.
حفاری لیزری
لیزر به دلیل تشعشعات شدید الکترومغناطیسی که تولید میکند موجب ذوب و تبخیر سنگهای ته چاه میشود پرتوهای لیزری در اثر برانگیختن اتم ها با انرژی زیاد تولید میشوند تا کنون عمدتا لیزرهای گازی از نوع نیتروژن (N2) و انیدرید گربنیک به طور تجربی جهت نفوذ در سنگ مورد استفاده قرار گرفته اند در حفاری لیزری به دلیل عدم کنترل در میزان پرتوهای لیزری بالاخص از نظر قطر و عمق استفاده از این نوع تا رفع مشکل امکان پذیر نخواهد بود با اشعه لیزر می توان تشعشعات الکترومغناطیسی را به طور ستونی تولید کرد[76, 77, 82]. این نوع تشعشات را میتوان برای تبخیر یا ذوب سنگ ایجاد شکستگی در سنگ و حفر چال استفاده کرد با تاباندن امواج قوی لیزرهای ستونی به سطح سنگ می توان باعث تبخیر سطح سنگ و ذوب شکستگی سنگ در اطراف محدوده ذوب شد. شعاع عملکرد این مناطق به شدت و قدرت اشعه لیزر بستگی دارد[56, 57, 58, 59, 60, 61].

مطلب مرتبط :   تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف

شکل 3. 1. نمونه مته حفاری لیزر [57]
مزایا
سرعت حفاری را چندین برابر از روشهای دیگر حفاری افزایش می دهد.
حفاری و نفوذ خوب در سازند های ابرفت درشت دانه
جلوگیری از الودگی های همراه حفاری در برخورد با سفره های زیرزمینی
اگر از گل حفاری در غیر ضروری بودن ان استفاده نشود مواد زائد و اسیب رسان به محیط زیست کم میشود.
نیازی به رسانندگی و هادی دائم نداریم
زمان توسعه و تولید مایعات (سیالات) به حداقل می رسد
از طریق مانده های حفاری میتوان چینه شناسی منطقه حفاری را انجام داد