نامه کارشناسی ارشد بررسی انگیزه های وبلاگ نویسی کاربران فارسی زبان ایرانی توسط محمد زندکریمخانی در سال 1385 دفاع شد. در این تحقیق انگیزه های وبلاگ نویسان فارسی زبان با موضوعات سیاسی، امنیتی ، دوستیابی ، بیان خویشتن و…مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که بیان خویشتن مهمترین عامل و انگیزه استقبال ایرانیان از پدیده وبلاگ نویسی بود و پس از آن انگیزه های سیاسی و دوست یابی از جنس مخالف از درصد بالایی برخوردار بود. حتی در مورد اول یعنی بیان خویشتن ، انگیزه دوست یابی به شدت حضور و بروز داشت.

5 – سرور حاجی سعید در سال 1390 مقاله ای با عنوان قوانینی برای ارتباط با جنس مخالف ارائه داد. در این مقاله آمده است آنچه از انسان سرمی زند، رفتاری است که شخصیت او را نمایان می سازد . رفتار انسان، آینه ای از درونیات و ویژگی های شخصیتی اوست .
در ادامه برخورد مبتنی بر حیا، نه شرم و خجالت را مطرح می کند و می نویسد بهتر است ابتدا به تفاوت دو اصطلاح شرم و حیا بپردازیم. شرم که بیشتر مترادف با خجالت کشیدن و یا کناره گیری کردن است، اصطلاحی است ناظر بر ناتوانی انسان در یک برخورد اجتماعی. فردی که دچار شرم است، در یک موقعیت اجتماعی خاص نمی تواند رفتار مناسب و مطلوب از خود نشان دهد. کسانی هستند که در مقابل جنس مخالف دچار خجالت زدگی شده، از خود شرم افراطی نشان می دهند؛ دسته ای دیگر انواع برخوردهای اجتماعی بین دو جنس را می سازند. پسری که به هنگام مواجهه با جنس مخالف دست و پای خود را گم می کند و نمی تواند بر اعصاب خود مسلط شود و یا دختری که در مواجهه با جنس مخالف توانایی برخورد صحیح کلامی را از دست می دهد و نمی تواند مطالب را به درستی و مبتنی بر تفکر بیان نماید، مصداق چنین برخوردی هستند. چنین فرد یا افرادی از این ناتوانی به نوعی دچار آسیب خواهند شد.
6 – اکرم اشرفی نژاد در مقاله چطور جنس مخالف را بشناسیم؟ در سال 1390 می نویسد : آشنایی و رابطه با جنس مخالف برای شناخت و ازدواج این روزها رواج زیادی دارد. آنقدر که ازدواج های سنتی و خانوادگی در شهرهای بزرگ کمرنگ شده اند و خیلی از جوان ها ترجیح می دهند پیش از ازدواج با همسرشان آشنایی داشته باشند. بسیاری از ارتباطاتی که امروزه میان دختر خانم ها و آقا پسرها شکل می گیرد هدف جدّی و ارزشمندی را دنبال نمی کند و صرفاً به قصد گذران وقت و لذت جویی می باشد. به همین دلیل است که آسیب های ناشی از آن بسیار بزرگ و مهم تلقی شده و گاه افراد را به ورطه نابودی می کشاند. مانند دختری که پس از مدتی دوستی با جنس مخالف رابطه برقرار کرده و چون آبرو و آینده خود را در خطر می بیند تصمیم به خودکشی میگیرد و یا پسری که پس از مدتی در می یابد که از نظر روحی، مالی و… بازیچه ای بیش نبوده و الان به حس تنفر از جنس مخالف می رسد.
این محقق در ادامه می نویسد اگر دختر و پسر در این ارتباط با احترام و براساس ارزشهای درست جامعه با یکدیگر برخورد نمایند، رابطه شان به صورت مناسب و شایسته گسترش می یابد. دوری از رفتارهای سبک، خودنمایی و جلب توجه جنس مخالف و حفظ حیا و عفت و صلابت شخصیت به هنگام برخورد با جنس مخالف از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که آنها را در مسیر درست و حقیقی ثابت قدم داشته و در رسیدن به هدف یاری می رساند.
7- دکتر بیژن خواجه نوری در مقاله ای با عنوان عوامل موثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز در سال 1389 می نویسد ، از آنجا که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می تواند نهاد خانواده را با مخاطره روبه رو سازد، لذا این روابط یکی از مسایل مهم جوامع مختلف، به ویژه جامعه اسلامی که دستورهای موکدی برای این نوع روابط وضع شده است. این تحقیق ضمن بررسی مطالعات انجام شده تجربی و پیشینه نظری روابط دوستی به بررسی رابطه دوستی با جنس مخالف در بین 531 دختر و پسر جوان در شهر شیراز پرداخته است.
نظریه تحقیق، ملهم از آرای گیدنز در خصوص جهانی شدن و صمیمیت می باشد. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج به دست آمده در سطح تحلیل های دو متغیره نشان داده اند که میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و شیوه زندگی نوین بر گرایش جوانان به دوستی با جنس مخالف تاثیر فراوانی دارند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره نشان دهنده آن است که فشار دوستان، میزان مذهبی بودن (به عنوان نوعی سبک زندگی)، استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین و در نهایت، فشار خانواده در مجموع، توانسته اند 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
8 – دکتر خلیل میرزایی و دکتر هادی برغمدی به طور مشترک مقاله ای با عنوان رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن را در سال 1388 در مجله علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی چاپ کردند. این مقاله به بررسی رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن در میان‌ دانشجویان واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می‌پردازد و تلاش می‌کند به این‌ پرسش‌ها پاسخ دهد. نوع گرایش رفتاری دختران و پسران در برقراری رابطه باهم چیست‌ و چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد و برای بروز این رفتارها چگونه عمل می‌کنند؟
روش تحقیق این پژوهش با روش پیمایش انجام گرفته و جامعه آماری آن کلیه‌ دانشجویان مشغول به تحصیل در کلیه واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. حجم نمونه 684 نفر بوده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم‌ وارد مطالعه شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته متشکل از 74 گویه استفاده شد. در یافته‌های تحقیق جنسیت بالاترین همبستگی را با نوع روابط داشته و بعد از آن به‌ ترتیب محل سکونت،سن،دینداری فرد،دینداری خانواده،گرایش به نوع حجاب، وضعیت تأهل،گرایش به نوع برنامه ماهواره،گرایش به رسانه‌ها،حوزه‌های علمی،نحوه‌ استفاده از اینترنت،گرایش به نوع برنامه تلویزیونی،نوع الگو یا گروه مرجع،شرایط انضباطی حاکم بر دانشگاه و شرایط دوستان قرار داشتند.
به ‌طورکلی 45 / 0 از روابط با متغیرهای مذکور تبیین شد. نتایج بین گرایش به رسانه‌ها،نحوه استفاده از اینترنت،شرایط دوستان،گرایش به نوع‌ حجاب،مذهبی بودن پاسخگویان و خانواده آنها و گرایش به رابطه با جنس مخالف رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین دانشجویان حوزه‌های علمی گوناگون و نیز دختران و پسران در گرایش به رابطه با جنس مخالف معنی‌داری وجود دارد.
8 – دکتررضا صالحی امیری و هیلدا ملکی راسته کناری به طور مشترک مقاله ای با عنوان بررسی‌ تأثیر ‌ماهواره‌ بر ‌پوشش‌ دختران ‌دبیرستانی در سال 1391 و در مرکز تحقیقات زن و خانواده نوشته اند.این مقاله با هدف بررسی تأثیر ماهواره بر پوشش دختران دبیرستانی انجام گرفته است و سعی کرده است تأکید آن بر دبیرستانی های دخترانه منطقه سه آموزش و پرورش شهر تهران باشد.
هدف از این پژوهش فراهم آوردن اطلاعات علمی، جهت شناختن صحیح مخاطبان و شناسایی تأثیر ماهواره بر پوشش دختران در جامعه مورد مطالعه در جلوگیری از گرایش به فرهنگ بیگانه و ترویج الگوی مناسب با فرهنگ کشور می باشد. همچنین به شناسایی مفهوم پوشش و ابعاد و اجزای آن و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر نحوه پوشش و شناسایی تأثیر ماهواره بر چگونگی پوشش پرداخته و با ارائه یافته های توصیفی و استنباطی به این نتیجه رسیده است که الگوی پوشش مورد قبول جامعه به واسطه ماهواره تغییر کرده است و جامعه نمونه ماهواره را به رسانه های داخلی ترجیح می دهند که نشان از ضعف رسانه های داخلی در نهادینه سازی پوشش مناسب در بین نوجوانان و جوانان دارد.
9 – منیره کردلوی کارشناس ارشد مشاوره خانواده در مقاله با عنوان ارتباط دانش آموزان با جنس مقابل در سال 1388 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی آورده است. در این تحقیق آمده است با توجه به اهمیت مشاوره در مدارس و جوان بودن این حرفه، ضروری است به چالش‌های رویاروی آن پرداخته‌ شود. یکی از این چالش‌ها در دبیرستان‌ها پیرامون ارتباط دانش‌آموزان با جنس مقابل و نقش مشاوران در حل‌ مشکلات ناشی از آن است.
براساس آخرین آمار 1 / 54 درصد دانش‌آموزان به کمک مشاوران نیاز دارند و باید مشکلات روحی و روانی‌ و افسردگی‌های ناشی از این چالش را نیز به آن اضافه کرد،همه جزو وظایف مشاوران محسوب می‌شود. در این پژوهش که از روش زمینه‌یابی استفاده شده،30 مدرسه به روش تصادفی خوشه‌ای از مناطق مختلف‌ تهران انتخاب شده‌اند.جامعه آماری این پژوهش شامل 740 دانش‌آموز تهرانی است که در سال تحصیلی 86 – 85 مشغول به تحصیل بوده‌اند. فرضیه‌های پیرامون این چالش عبارتند از: فرضیه اول، بین گرایش و نگرش به‌ جنس مخالف رابطه وجود دارد. فرضیه دوم بین دختران و پسران از نظر گرایش و نگرش به رابطه با جنس مخالف‌ تفاوت وجود ندارد. فرضیه سوم بین حجم مشکلات دانش‌آموزی و شرح وظایف مشاوران تناسب وجود ندارد.
ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته با 22 سؤال است که نگرش و گرایش به جنس مخالف را می‌سنجد. روش آماری استفاده از واریانس یک سویه می‌باشد. نتایج پژوهش هر سه فرضیه‌ را تأیید می‌کند.بین ساعات مشاوره‌ای و نیاز دانش‌آموزان تناسبی وجود ندارد و بخش اعظم دانش‌آموزان عملا از چتر خدمات مشاوره‌ای بی‌نصیب می‌مانند.
10 – دکترشیوا خلیلی و آمنه بختیاری در تحقیق با عنوان نگرشی روانشناختی به بلوغ دختران در سال 1388 ، آورده اند که در طول زندگی یک فرد، وقایعی رخ می‌دهد که از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان نقطه عطفی در زندگی از آنها یاد می‌شود. بلوغ یکی از این وقایع است. بلوغ دوره‌ای مابین کودکی و بزرگسالی است که در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و غدد بدن، باعث تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری در فرد می‌شود.
هنگامی که سخن از بلوغ به میان می‌آید، توجه ما بیشتر به غرایز جنسی، تغییرات فیزیولوژیکی و… معطوف می‌شود که نشانگر آغاز زندگی جنسی، امکان بارورسازی و بارور شدن است. از میان این تغییرات، می‌توان از ازدیاد سرعت رشد، پیدایش صفات ثانوی جنسی و به‌طور کلی، دگرگونی در شکل ظاهری بدن نام برد. افزون برآنچه گفته شد، بلوغ، تصاویر دیگری را نیز در ذهن مجسم می‌کند که گویای تغییراتی است که در این دوره امکان وجود می‌یابند.
مهارتهایی که نوجوان باید در این دوره در آنها تسلط یابد به قدری دشوار است و انتخابهایی که با آنها مواجه می‌شود به قدری متنوع است که بسیاری از مشکلات روانی، بیماریهای عفونی، ازدواجهای ناموفق، حاملگی‌های زودرس و مخاطره‌آمیز، صدمات و مرگ و میر مادر و کودک و در نهایت مشکلات عدیده جسمی و روحی، ریشه در این دوران دارد.
در سراسر جهان، تکالیف اساسی این دوره بسیار مشابه‌اند؛ نوجوان باید بدن بالغ خود را بپذیرد، شیوه‌های تفکر بالغ را فراگیرد، استقلال عاطفی و مالی کسب کند، روش های پخته‌تر برقراری رابطه با همسالان هر دو جنس را بیاموزد و هویتی مستقل تشکیل دهد.
در همه مناطق جهان با در نظر گرفتن شرایط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی، دختران زودتر از پسران به سن بلوغ می‌رسند و فعالیت جنسی و تغییرات جسمی در آنان قبل از پسران آغاز می‌گردد؛ لذا در آغاز بلوغ، بین دختران و پسران تفاوت چشمگیری به چشم می‌خورد. این تغییرات و کثرت تنوع آنها، پرسشهایی را برمی‌انگیزد که نوجوانی چیست؟، تغییرات مختلف و آسیبهای این دوران برای دختران و پسران چیست؟ ، گرایش ناخودآگاه به جنس مخالف به چه معناست؟ و…
منابع خارجی :
1 – پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس(Responding to Problem Behavior in Schools) نوشته دنی.آ . کرون Deanne A. Crone Phd تعداد صفحات 242 . کتاب “پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس″ جهت سیستم‌های کارآمد و مقرون‌به‌صرفه که پشتیبان رفتار مثبت می‌باشند، مورد استفاده مدارس قرار می‌گیرد. برنامه رفتاری آموزشی برای تقریبا ۱۰ الی ۱۵ درصد از دانش‌آموزانی می‌باشد که در برخورد با انتظارات گسترده مدارس شکست خورده‌اند اما هنوز خدمات متمرکز و فردی موردنیاز برای آنها صورت نگرفته است. راهنمایی‌های گام‌به‌گام و روشن این کتاب برای اجرای رویکردی ارائه شده است که شامل بازخورد روزانه رفتاری، توجه مثبت بزرگسالان و افزایش همکاری خانه و مدرسه می‌باشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در جریان اجرای این تحقیق پیمایشی با بهره گرفتن از نرم افزار تخصصی اس. پی . اس.اس. (SPSS) در سطح توصیف تحلیل داده ها متناسب با نیازها و اهداف پژوهش انجام گرفته است. ابتدا با وارد ساختن داده های خام و کد گذاری متغیرها در جدول ، اطلاعات پایه زمینه برای اجرای آزمونهای آماری فراهم شد و سپس نتایج و یافته های تحقیق در سطح توصیفی و در قالب جداول مورد نیاز تدوین و تنظیم گردید.
جداول توصیفی در برگیرنده شمارش پاسخ ها و نظرات معین و دسته بندی شده پاسخ دهندگان به هر یک از سئوالات تحقیق است که علاوه بر ستون توزیع فراوانی در برگیرنده ستون درصد آنها نیز می باشد. کار مضاعف جداول توصیفی به کارگیری ستون درصد تجمعی است که دقت و پایایی آزمون ها را بالاتر می برد. همچنین دادهای جداول توزیع فراوانی در قالب نمودار ستونی نیز نمایش داده شده است.
به منظور سنجش معنی دار بودن تفاوتها و بررسی قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده از افراد نمونه به جامعه آماری از آزمون آماری خی دو در مورد داده های مربوط به فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
منظور نظر این تحقیق رفتارشناسی دانش آموزان دبیرستانی در گرایش به مد و جنس مخالف است لذا 196 دانش آموز به صورت تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه های چند گزینه ای در اختیارشان قرار داده شد و پاسخ گزینه ها به عنوان داده های خام جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. همچنین برای بدست آوردن پایایی و روایی ابزار اندازه گیری از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد.
جامعه و نمونه آماری :
این تحقیق بواسطه مطالعه رفتار و نگرش نوجوانان دبیرستانی می بایست به روش میدانی انجام شود لذا ابتدا پرسشنامه ای به روش لیکرت پس از تهیه و مشاوره با اساتید پایان نامه به عنوان پیش آزمون بین 10 دانش آموز توزیع و در نهایت استاندارد سازی شد. سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده که بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت از بین 400 دانش آموز دختر و پسرکرجی سال تحصیلی 92 – 93 به صورت تصادفی 119 دختر از دو دبیرستان دخترانه پنج تن آل عبا و دکتر حسین افشار و 107 پسر نیز از دو دبیرستان شهید محمد رحیمی و نیکان (در مجموع 226 دانش آموز) انتخاب و پرسشنامه چند گزینه ای بین آنها توزیع و سپس جمع آوری شد.
برای دستیابی به قابلیت اعتماد اندازه گیری یا پایایی از روش آزمون و آزمون مجدد استفاده شد. همچنین در این تحقیق برای تایید اعتبار اندازه گیری روایی پرسشنامه بر اساس روش لیکرت با راهنمایی اساتید تحقیق تهیه و بین 10 دانش آموز به عنوان پیش آزمون داده شد و پس از انجام اصلاحات و استانداردسازی نهایی بین جامعه نمونه توزیع شد (نمونه پرسشنامه در بخش ضمایم پایان نامه آورده شده است).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ را معادل 7172 /0 محاسبه کرد که نشان دهنده اعتبارسوالات در حد مناسب و خوب است.
پایایی تحقیق بر اساس آزمون آلفا (RELIABILITY ANALYSIS-SCALE ALPHA)
ضریب پایایی (Reliability Coefficients)
جامعه آماری 226 نفر (N of Cases = 226.0 )
تعداد سوالات 22 مورد (N of Items = 22.0 )
آلفای کرونباخ 7172 /0 (Alpha = .7172 )
فصل چهارم
نتایج تحقیق
سیمای پاسخگویان:
پیش از ورود به بخش نتایج سوال های تحقیق لازم به یادآوری است که با توجه به تجربه چندین ساله محقق در برخورد و ارتباط مستقیم با دانش آموزان دبیرستانی ، نمی توان سوالات خط قرمز و یا حریم خصوصی دانش آموزان را به صورت مستقیم از خود نوجوان دبیرستانی