های من اصلا” علاقه ای به ورزش بخصوص فوتبال ندارند” اعلام کرده اند به عبارتی اکثر پاسخگویان به ورزش فوتبال علاقه مند هستند. 24 درصد هم با انتخاب گزینه کم و بیش ، حد وسط را در این عبارت رعایت کرده و تنها 13 درصد مدعی شدند که همکلاسی هایشان اصلا به فوتبال علاقه ای ندارند.

از نگاه تفکیک جنسیتی ، پسران در 81 درصد و دختران با 41 درصد ، مخالف این عبارت بوده اند که نشان می دهد فوتبال در بین نوجوانان، طرفدار بسیاری دارد که این فراوانی در پسران بیشتر از دختران است. البته محدودیت های موجود برای دختران از جمله کمبود استادیوم ورزشی برای زنان ، کمی تعداد تیم های ورزشی زنان ، حضور کمرنگ زنان در عرضه ورزش ، محدودیت های شرعی و اخلاقی و بسیاری دیگر… باعث شده که دختران نسبت به پسران کمتر علاقه مند به فوتبال باشند و شاید بهتر است این گونه تحلیل شود که با وجود این همه محدودیت باز این علاقه مندی 41 درصدی بسیار جای تامل دارد.
10 – در ورزش دوستان من طرفدار تیمی هستند که بازیکن مورد علاقه شان درآن تیم است.
جدول شماره 22 – طرفدارتیمی که ورزشکار موردعلاقه درآن است
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
15
6.6
6.6
مخالفم
12
5.3
11.9
کم و بیش
37
16.4
28.3
موافقم
91
40.3
68.6
کاملا موافقم
68
30.1
98.7
بی پاسخ
3
1.3
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 23- طرفدارتیمی که ورزشکار موردعلاقه درآن است
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
3
5
16
54
40
1
119
درصد
2.5%
4.2%
13.4%
45.4%
33.6%
.8%
100.0%
پسر
12
7
21
37
28
2
107
درصد
11.2%
6.5%
19.6%
34.6%
26.2%
1.9%
100.0%
مجموع
15
12
37
91
68
3
226
درصد
6.6%
5.3%
16.4%

40.3%
30.1%
1.3%
100.0%
در پرسش شماره ده اکثر پاسخگویان به درصد 70 ، اعلام کرده اند که” در ورزش ، دوستان من طرفدار تیمی هستند که بازیکن مورد علاقه شان درآن تیم است” و 16 درصد هم در حد کم و بیش با این عبارت موافقت کرده اند. تنها 12 درصد مخالف این جمله هستند. بر اساس تفکیک جنسیتی ، دختران در 79 درصد و پسران در 61 درصد معتقدند که دوستانشان طرفدار تیمی هستند که بازیکن مورد علاقه شان در آن تیم است.
11 – اکثر همکلاسی های من عکس و یا مجله ورزشکار مورد علاقه شان را با خود و یا در اتاق خود دارند.
جدول شماره 24 – نگهداری عکس ورزشکار مورد علاقه
مجموع
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
17
7.5
7.5
مخالفم
32
14.2
21.7
کم و بیش
93
41.2
62.8
موافقم
42
18.6
81.4
کاملا موافقم
38
16.8
98.2
بی پاسخ
4
1.8
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 25 – نگهداری عکس ورزشکار مورد علاقه
مجموع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم