10- افسردگی ناشی از مصرف دارو :
داروهای معینی که به منظور درمان بیماریهای دیگر تجویز می گردند در افراد مستعد می تواند موجب افسردگی شود .( میچل ، 1369)
11- افسردگی در نتیجه پیری :
در این افراد مغز بتدریج کارآیی خود را از دست می دهد شخص ممکن است از این موضوع آگاه ودر نتیجه ، دچار افسردگی شود .( میچل ، 1369)
12- افسردگی فصلی :
کسانی که تنها درفصل زمستان افسرده می شوند . زنان بیش از مردان به این اختلال دچار می شوند توصیفهای آنان در باره سستی افراطی روحیه پائین وخواب آلودگی زیاد در اثنای زمستان ، اغلب به عنوان غمگینی های اغراق آمیز زمستانی مورد توجه واقع شده است ( آزاد، 1372).
زنان بیشتر از مردان مبتلا هستند ، علت غمگینی فصلی چیست ؟
از دیدگاه « دکتر فرومن زرنتال » در سال 1980 از طریق سازمان بهداشت جهانی تبیین خاصی را ارائه داده است که در خلال ساعات تاریکی نحوه کاجی ( اپی منیر) که دارای ساختار بسیار کوچکی در پایین مغز است ، هورمونهای ملاتونین ترشح می کند که با خواب آلودگی وسستی وبی حالی در ارتباط است ونور مانع ترشح این هورمون می شود در افراد بهنجار این تعادل حفظ می شودوبرای درمان توصیه به بیمار که در معرض نور قرار گیرد چندجلسه نور درمانی بهبود می یابند ( آزاد ، 1372)
13- افسردگی در دانشجویان :
افسردگی در بین این گروه بسیار شایع است در حدود 78% از دانشجویان دانشگاه از بعضی نشانه های مرض افسردگی رنج می برند 46% از دانشجویان تا آن اندازه دچار افسردگی شدید هستند که به بعضی کمکهای مناسب تخصصی نیازمندند ( آزاد ، 1372).
ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV
ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی
A-تسلط اضطراب بارز ، حملات هراس ، افکار یا اعمال وسواس بر شکل بالینی
B-براساس قرائن حاصل از شرح حال ، معاینه جسمی ویافته های آزمایشگاهی می توان گفت که اختلال نتیجه مستقیم فیزیولوژیک یک اختلال طبی عمومی است.
C-یک اختلال روانی دیگر ( مثلا اختلال انطباق همراه با اضطراب ، که در آن عامل استرس زا یک اختلال طبی عمومی جدی است ) توجیه بهتری برای این اختلال نیست .
D-اختلال منحصرا در جریان دلیریوم روی نمی دهد .
E-اختلال از نظر بالینی ناراحتی شدید ایجاد نموده یاتخریب درعملکرد اجتماعی ، شغلی یا سایر زمینه های مهم بوجود می آورد .
مشخص نمائید :
با اضطراب منتشر : اگر اضطراب یا دلواپسی در مورد تعدادی از رخدادها یا فعالیتها برشکل بالینی مسلط باشد .
با حملات هراس : اگر حملات هراس بر شکل بالینی مسلط باشد .
باعلائم وسواسی – جبری : اگر افکار یا اعمال وسواسی بر شکل بالینی مسلط باشد.