همانند سایر صفات این ویژگی هم از فردی به فرد دیگر متفاوت است بعضی از افراد دارای اضطراب خصیصه ای در سطح پائین وبعضی دیگر دارای اضطراب خصیصه ای در سطح بالا هستند کسانی که دارای اضطراب خصیصه ای در سطح بالا هستند اغلب اوقات درحالت اضطراب به سر می‌برند این قبیل افراد آمادگی دریافت تهدید از طرق و موقعیتهایی مختلف که اغلب بی‌ضرر بوده را دارند وبدین وضعیتها بصورت اضطراب موقعیتی واکنش نشان می دهند .(راس ، 1373).
انواع افسردگی
1- افسردگی در نوجوانی :
افسردگی در نوجوانان به لحاظ ویژگی سنین وتحولات بدنی روانی آنان فراوان دیده می شود وهنگام وجود محرومیت یا ناکامی نوجوان عقب نشینی می کند ومنفعلانه به شرایط واکنش نشان می دهد چنین واکنشی علائم افسردگی را درخود دارد وبه نوجوان کمک می کند تا خشکی روحی خود را با فراز از مشکلات تخفیف دهد . (ضوابطی ، 1365).
2- افسردگی پنهان :
اصطلاحی است که از سال 1950 به بعد عمومیت یافت . این نوع افسردگی ممکن است درلباس هر نوع شکایت جسمی که نسبت به درمانهای مناسب مقاوم بوده است ، ظاهر شود چنین شکایات جسمی معمولا با درمانهای ضد افسردگی مثل آنتی دپرسیونهای سه حلقه ای یا الکتروشوک بهبود می یابد .
(پور افکاری ، 1364) .
3- افسردگی اتکائی :
سندرمی است که در بچه ها در نیمه دوم یکسالگی به دنبال محرومیت از توجه مادر یا کسی که نقش مادری داشته باشد ظاهر می گردد . چنین طفلی ابتدا باخشم واعتراض واضطراب به غیبت مادر واکنش نشان می دهد . ( پور افکاری . 1364).
4- افسردگی رجعتی :
خطر افسردگی بابالا رفتن سن افزایش می یابد واز 40 سالگی بالا شایعتر است . افسردگی رجعتی با آشفتگی بی قراری شدید مشخص است احتمال اقدام به خود کشی پس از خطرات جدی این نوع افسردگی است . سندرم آشیانه خالی اصطلاحی است که گاهی به این نوع افسردگی اطلاق می شود ( پور افکاری ، 1364) .
5- افسردگی پس از زایمان
بروز علائم افسردگی شدید چند روز پس از زایمان عارضه نادری است . بی علاقگی بی تفاوتی نسبت به نوزاد ، از جمله علائم اضطراب انگیز این نوع است وبیمار توهمات وهذیانهایی که اکثرا مربوط به نوزادان می گردد پیدا می کند ( پور افکاری ، 1364).
6- افسردگی نوروتیک :
تغییرات خلق بدنبال ویا در پاسخ به رویدادهای محیطی فراوان بروز می کند به خواب رفتن به دشواری صورت می گیرد . احتمالا این افسردگی بنظر می رسد بیشتر ناشی از تشدید گرایشها وویژگیهای شخصیت نوروتیک فرد باشد که با اضطراب وتنشهای فراوان نیز همراه است . ( پور افکاری ، 1364).
7- افسردگی عضوی
یکی از عوارض اختلالات مغزی است با وجود این در بعضی موارد ادامه حالت افسردگی را نیز بعد از بهبود عوارض جهانی مشاهده می کنیم . ویژگی بارز وسیمای بالینی در این افسردگی حالت غم واندوه کلی ،عدم وجود تمرکز کاهش علائق ، عدم وجود خود انگیختگی درتکلم ، اضطراب وزودرنجی می‌باشد ( پور افکاری ، 1364) .
8- افسردگی علاقی :
که بعد ا زمسمومیتها وعفونتها ویا بیماریها وخستگی های جسمی بروز می کند زود رنجی خستگی بی خوابی ، سردرد، حالت غم واندوه در شخص ایجاد می شود (شاملو ، 1368).
9- افسردگی ناشی از موفقیت :
که گاهی پس از نیل به هدف وتحقق خواستهای شخص بروز می کند نیز بعنوان یکی از افسردگیهای واکنشی شناخته شده است ( پور افکاری ، 1364).