در موقعیت های گوناگون و درس های متفاوت استفاده کنند(پیوند،1378 ) .

2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان
1 – علت جسمانی:کودکانی ممکن است بر اثر ضعف عمومی بدن ، کم خونی،بیماری تنفسی،بی اشتهایی،کم کاری بعضی غدد تیروئیدو…از لحاظ زیستی دچار مشکل باشند و نتوانند وظایف خودرا انجام بدهند،بدیهی است این قبیل کودکان قبل از هر چیز باید زیر نظر پزشک متخصص درمان شوند.
2- علت روانی وعاطفی:گاهی اوقات تنبلی کودکان ریشه روانی و یا عاطفی دارند مثل کودکانی که دچاربیماری های روان پریشی باشندویا کودکانی که به شدت می ترسند و…این قبیل کودکان به هیچ وجه قادر به انجام تکالیف خود نیستند . مهمترین عوامل روانی و عاطفی که در تنبلی و کم کاری کودکان مؤثرند،عبارتنداز:اختلال شخصیت،فشار روانی،احساس ناامنی،تنفروبی علاقگی،نداشتن انگیزه و…
3- علت اجتماعی:تزلزل،نابسامانی ویا گسستگی خانواده به هرشکل که باشد اثرات زیان باری برای کودک دارد.
4- علت ذهنی و یا عقب افتادگی تحصیلی:عواملی از قبیل کم هوشی،ضعف حافظه،کندذهنی،ضعف بعضی ازاستعداد ها،اختلال در ادراک،خستگی ذهن و … می تواند منشاءتنبلی و کم کاری دانش آموزان باشد(قورچیان،1384).

2-7 تکلیف شب و اولیا
تکلیف شب در حالی که می تواند وسیله ای برای نزدیک کردن و ایجاد صمیمیت بیشتر بین کودکان و اولیای آنان باشد.
در بسیاری از مواقع در شرایط نامطلوبی انجام می گیرد و در نتیجه موضوعی برای درگیری ها واوقات تلخی های خانوادگی می شود.
برای بسیاری از کودکان ایجاد محیطی آرام برای انجام تکالیف محیطی که آنان بتوانند به دور ازسرو صدای تلویزیون، رادیو و رفت و آمد ها درس بخوانند و بدانند که درصورت لزوم از کمک های فکری یکی از اطرافیان خود برخوردار خواهند بود،کافی است و این قبیل کودکان انتظار دیگری ندارند،اما دانش آموزان تکالیف خود را انجام می دهندکه مثلا مادر،پدریا بزرگسالی درکنارشان باشدوبه کارهای آنان نظارت مستقیم داشته باشد .این کودکان در صورت عدم تمایل اولیا به همراهی با آن ها در این امر،ازانجام تکالیف خودداری می کنند.این امر می تواند ناشی ازدلایل مختلفی ازجمله نیاز کودک به توجه بیشتر بزرگسالان باشد. کودکانی که از تکلیف شب به عنوان وسیله ای برای جلب توجه اولیا و نگه داشتن آنان در کنار خود استفاده می کنند،به زبان بی زبانی نشان می دهند که از توجه کافی برخوردار نیستند.در این صورت شایسته است اولیا روابط خود رابا فرزند شان مورد سؤال قرار دهند و وقت بیشتری را صرف صحبت و توجه به او کنند(پیوند،1377).
گاه انجام تکالیف برای شاگردان بی فایده و بی معنی به نظر می رسد.زیرا اودقیقا نمی داند چه باید بکند و پرسش های معلم برایش مبهم است.دراین مواقع کمک به وی در مطالعه دقیقتر سؤالات یا تشویق او به پرس و جو از یک همکلاسی،به روشن شدن موضوع کمک خواهد کرد.اکراه درانجام تکالیف گاه ناشی از جذابیت محیط اطراف به خصوص بازی با دوستان یا تماشای تلویزیون می باشد،از طرفی شایداولیای کودکان تصور مثبتی از کار و فعالیت جدی به او ارائه نداده اند،در این صورت چگونه می توان از کودکی انتظارداشت که از کار کردن لذت ببرد،درحالی که هرگز چنین الگویی رادراطراف خود ندیده است و هرگز به او نشان نداده اند که انجام یک کار جدی و حل یک مشکل تا چه حدی می تواند لذتبخش باشد و ارزش این راداردکه انسان به خاطر آن لذ ت های زود گذر را فدا کند(پیوند،1377).
وقتی والدین در فرایند تکلیف شب،درگیر می شوند تمام دانش آموزان از آن سود می برند،به هر حال درگیری بیشتر والدین می تواند از تأثیرات مثبت تکلیف شب جلوگیری کند.تعیین یک وقت منظم برای انجام دادن تکالیف و طراحی یک مکان مخصوص برای انجام تکالیف به تمرکز دانش آموزان هنگام مطالعه کمک می کند.یک سطح مسطح،روشنایی خوب،مداد، کاغذ ،تابلو کارواغلب یک فرهنگ لغت ضروری است(پیوند،1377).
معلمان به دانستن این که دانش آموزان درک می کنند و این که خودشان می توانند مستقل کار کند،نیاز دارند . معلمان به والدین توصیه می کنند که برای بچه هاچیزی تعیین نکنند زیرا دانش آموزان آن هارااز روی کتاب رونویسی می کنند. نمره دادن و بازخوردمعلم نسبت به تعیین تکلیف خود دانش آموزان است نه کار والدین و نه همکاری والدین – دانش آموز در حل تمرین .این یک امرروشنی است که همه معلمان از دانش آموزان انتظار دارند که مستقل عمل کنند و هم چنین از والدین انتظار دارند که تکالیف دانش آموزان را زمانی مورد بررسی قرار دهند که دانش آموزان خودشان تصحیح کنند،قبل از این که آن را بر گردانند.دانش آموزان هنگام حل تمرین باید مستقل کار کنند و به وسیله راهنمایی هایی که از قبل می شوند ، تشویق و ترغیب شوند که چگونه اطلاعات را پیدا بکنند و کلمات رااز داخل فرهنگ لغت پیداکنند تااین که مستقیماًجواب سؤال را به آن ها بگو یید.والدین بایداز دانش آموزان بخواهندکه با صدای بلند بخوانند و خودشان اشتباه های آن هاراتصحیح کنند و به آن ها چگونه صحیح خواندن رایاد بدهند.وقتی والدین خودشان باصدای بلند ازروی کتاب می خوانند و هم زمان با آن بچه ها آن کار را انجام می دهند، می تواند یک مثال خوبی برای به وجود آوردن یک نگرش خوب برای یادگیری باشد ( قزوینی ،1370 ) .

2-8 تکلیف شب و مدرسه
بااین که در بسیاری از کشورها،به علت شرایط مطلوب یادگیری در کلاسها،وجود معلمان ورزیده،کلاسهای کم جمعیت و غیره مساله تکلیف شب لااقل در دوره ابتدایی کنارگذاشته شده است و جای خودرابه انجام فعالیتهای خلاقه و مورد علاقه کودکان داده است،در کشورهایی مانند کشور ما که به علت رشد سریع جمعیت و در نتیجه کلاسهای پرتراکم،کمبود معلمان،مدارس چند نوبته و … دانش آموزان وقت محدودی رادر مدرسه می گذرانند و لذاشرایط آموزش و پرورش مورد انتظار به دلیل مشکلات فوق نمی تواند فراهم باشد ، لازم است کودکان آنچه را که در مدرسه آموخته اند در خانه تمرین و تکمیل کنند . ازآن گذشته درشرایطی که امکان پرسش و پاسخ درکلاسها محدود است ، تکلیف شب می تواند برای معلمان وسیله ای جهت شناخت تواناییهای درسی شاگردان باشد.
باید دانست که یادگیری مطالب درسی تنها دریافت اطلاعات در مدرسه و مرورآنها درخانه نیست،بلکه شامل یک سلسله فعالیتهای مختلفی است که کودک بایددرموردآن اطلاعات انجام دهد تا بتواند آنها رادرذهن خود جایگزین نماید. بر خلاف آن چه ظاهراً به نظر می رسد،درس حاضر کردن کار آسانی نیست و بسیاری ازدانش آموزان نمی دانند چگونه درس بخوانند،آیا بایدازروی مطلب خواند؟چگونه؟چند بار؟ در کنار مطلب درسی از چه لوازمی باید استفاده کرد؟ مداد؟ کتابچه؟ خط کش؟ جزوه درسی؟ فرهنگنامه و کتابهای مرجع؟ آیا باید از کسی کمک گرفت؟از چه کسی؟چه وقت می توانیم مطمئن شویم که مطلب را یادگرفتهایم؟وقتی بتوانیم آن را با کلمات خودمان بیان کنیم؟وقتی آن راحفظ شویم؟وقتی بتوانیم خلاصه کنیم؟ بنابراین لازم است معلمان شاگردان را با روش های مختلف درس حاضر کردن،چگونگی انجام تمرینات درسی،مرور یک مطلب برای امتحان و برنامه ریزی برای انجام تکالیف آشنا کنند . نکته دیگر این است که پرحجم ترین و سنگین ترین تکلیف شب نیز نمی تواند جبران درسی را که در کلاس خوب تفهیم نشده است ،بکند و برای تضمین موفقیت تحصیلی شاگردان نباید روی درس خواندن آنان در خانه و کمک اولیا تکیه کرد. بله ، تکلیف شب در شرایط فعلی مدارس ما امری لازم به نظر می رسد اما تکلیفی که طولانی و خسته کننده نباشد، انگیزه انجام آن در شاگردان به وجود آمده باشد .

2-9 شناخت روش یادگیری کودک
همان طور که می دانیم کودکان به طرق مختلف مطالب را فرا می گیرند.”دلاگاراندری1″ یکی از متخصصان تعلیم و تربیت در فرانسه نحوه یادگیری دانش آموزان بسیاری را در سنین مختلف مطالعه نموده است. وی این نتیجه را مورد تاکید قرار می دهد که برخی از کودکان آنچه را که می شنوند سریعتر و بهتر یاد می گیرند و تصویر آن را در ذهن خود حفظ می کنند، در حالی که برخی دیگر، آنچه را که با چشم خود می بینند بهتر یاد می گیرند تصویر آنچه دیده شده است بهتر در ذهنشان نقش می بندد. کودکانی نیز وجود دارند که با داشتن حس لامسه قوی اگرفرصتی برای انجام کارهای دستی در ارتباط با مطالب درسی به آنان داده شود مطالب را بهتر درک می کنند . ( بریدن شکل مثلث یا مربع، درست کردن یک مکعب مستطیل بامقواو…) ،بر اساس پیشنهاد مربی فوق اگر بخواهیم به کودکی در انجام تکالیفش کمک کنیم باید ببینیم او به طور طبیعی چگونه یاد می گیرد و سپس تسهیلات لازم را برای اینکه بتواند به روش خود کار کند،برایش فراهم آوریم.تشخیص این مساله چندان مشکل نیست؛مثلاٌ پس از بازگشت از منزل دوستان، از گردش در پارک یا تماشای یک موزه، دقت کنیم و ببینیم آیا او بیشتر به صحبت هاو گفته های دیگران توجه داشته،آنها را به خاطر می آورد یا آنچه را که مورد مشاهده قرار داده است.اگر کودک شنیده های خود را بیشتر به یاد می آورد، تصاویر ذهنی او تصاویری سمعی است واگر در به یاد آوردن آنچه دیده،بیشتر مسلط است، یادآوری تصاویر بصری در او آسانتر است.کمک ما به این کودکان،ضمن آزاد گذاردن آنان در استفاده از روش خاص خود این است که تمریناتی به آنان بدهیم تا سایر حواس خود را نیز به کار گیرند.دلاگاراندری در کتاب خود تحت عنوان “نیمرخ آموزشی دانش آموزان” به انواع تمریناتی که می تواند حواس مختلف را تقویت کند و یا امکان یادگیری کودک را بهبود بخشد،اشاره می کند. نکته دیگر این است که فعالیتهای ذهنی کودک منحصر به دریافت اطلاعات نیست، باید دیدذهن وی چگونه روی این اطلاعات کار می کند. مطالعاتی که در مورد دانش آموزان مختلف انجام گرفته است نشان می دهد که برخی از کودکان به هنگام یادگیری یک مطلب درسی ترجیح می دهند آن را به قسمت هایی تقسیم کنند و هر قسمت را به طور دقیق بخوانند.آنان معمولاٌ با یادگیری یک بخش به بخش بعدی می پردازند. نحوه درس خواندن بعضی دیگر از دانش آموزان این است که اول کل مطلب را یک بار می خوانند تا اصل موضوع را دریابند سپس به یادگیری اجزای آن مشغول می شوند. به همین ترتیب، برای بعضی از کودکان شباهت بین اجسام یا مجاورت بین آنها و برای بعضی دیگر تضاد بین اجسام یا امور، یادگیری را آسان جلوه می دهد . بنابراین کمک ما به کودکان در انجام تکلیف شب این نیست که روش خاص خودمان را به آنان تحمیل کنیم،بلکه مهم رفتار و طرز برخورد ما با این مساله است.برخورد مناسب آن است که به آنان در شناخت روش مناسب یادگیری که مخصوص آنان است یاری دهیم.این کار چندان مشکل نیست و حتی یادآوری تجربیات غیر درسی کودکان نیز می تواند در این مورد مفید واقع شود؛به عنوان مثال می توانیم به همراه فرزند خود بیاندیشیم که او چگونه فلان فعالیت غیر درسی را آن طور سریع و با موفقیت یاد گرفته است. اگر او بتواند به این نکته پی ببرد و از همان روش در فعالیتهای درسی اش نیز استفاده کند، مسلماً کار خود را بهبود خواهد بخشید( بازرگان،1376).

2-10 شرایط نوشتن تکلیف شب
نخستین شرط این است که دانش آموزان فکر با ارزشی داشته باشند.دانش آموزان بتواند فکر خود رادر قالب جمله هایی قابل فهم برای دیگران درآورد.نوشته از نظر جمله بندی ، درست و عاری از غلط املایی باشد.خوش خط و خوانا باشد(پیوند،1377).

2-10-1 هدف های انجام تکلیف شب
1- به وجود آوردن مهارت در نویسندگی برای بیان احساس.

2- پیدا کردن مهارت برای ایجادارتباط و رفع نیاز.
3- متوجه ساختن دانش آموزان به این امور که نوشتن یکی ازوسایل ارتباط بین افراد است.
4- آگاه ساختن دانش آموزان که نوشتن وسیله ای برای ثبت و ضبط افکار و اندیشه هاست.
5- تشویق دانش آموزان به بیان هدف ها واظهار عقاید به وسیله نوشتن.
6- پرورش قوه ابداع وابتکاروخلاقیت کودک.
7- هدایت دانش آموزان به این که اصول نوشتن را به تدریج یاد بگیرند،تادراین امر ورزیده شوند(پیوند،1381).

2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب
1- سرعت گرفتن پیشرفت تحصیلی و یادگیری.
2- ایجاد انگیزه وایجاد آثارتحصیلی دراز مدت از قبیل افزایش اشتیاق به یادگیری دراوقات فراعت به ایجادعادت ،مطالعه،مهارت آموزی و ایجادانگیزه نسبت به مدرسه و تحصیل.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- پرورش احساس مسئولیت،قدرت برنامه ریزی و مدیریت ،اعتمادبه نفس و پشتکار،تحریک کنجکاوی و پرورش روحیه استقلال در دانش آموزان.
4- پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به شکل سالم.
5- احتمال تعلیم آموخته ها در موقعیت تازه و پیشرفت های تازه و اضافی و توان بکار گیری یافته ها دراین قبیل موقعیت های از پیش تعیین شده.
6- آگاه شدن والدین از آن چه در کلاس درس می گذرد (پیوند، 1381).

2-10-3 آثار منفی تکلیف شب
1- بیزاری ازمدرسه،از دست دادن علاقه به درس ،خستگی روحی و جسمی ناشی از تکرارمطالب و حجم زیاد مطالب،محروم شدن از اوقات فراغت وفعالیت های اجتماعی مورد علاقه واحساس مظلوم واقع شدن به دلیل اشتغال در اوقات فراغت .
2- افزایش فاصله بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف.
3- برخورد بین والدین و فرزندان و فشاروالدین برای انجام دادن تکالیف و بروز تعارض بین روش تدریس معلمان و والدین.
4- افزایش رفتار سازش نیافته،تقلب در شاگردان و توسل به شگرد هایی از قبیل رونویسی ازتکالیف سایر دانش آموزان یا واگذار کردن تکالیف به بقیه افراد مانند والدین و خواهران و برادران دیگر(کوپر،1377).

2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم ؟
1- می توان تکالیف را متناسب با توانایی و استعداد کودک ارائه کرد.
2- تلاش کنیم،تکلیف به کودک تحمیل نشود.
3- کودکان درانجام تکالیف یاری دهیم .
4- میزان فرصت دادن به کودک رادرانجام تکلیف در نظر بگیریم .
5- به دانش آموزان تکلیف کم بدهیم،اما خوب تحویل بگیریم تا او منضبط و حسابگر بار بیاید .
با مراعات همه این نکات ممکن است کودک قصور کند،دراین جاانعطاف پذیروبا گذشت باشیم وازاو بخواهیم که وظایفش را دوباره کامل و درست انجام دهد(رشد،1370).

2-11-1 وقت انجام تکالیف
انجام دادن تکالیف به عنوان یکی ازمراحل یادگیری باید در شرایطی خاص صورت گیرد تا اهداف مورد نظر تأمین گردند . یکی ازاین شرایط زمان انجام تکالیف است.مشاهده می شود که برخی از دانش آموزان اندکی پس ازمراجعت ازمدرسه علی رغم خستگی به انجام تکالیف شان مشغول می شوند تا اضطراب ناشی ازفشاری راکه دراین زمینه احساس می کندکاهش دهند . گروه قابل توجهی ازدانش آموزان نیز تکالیف شان را پس از چند ساعت فعالیتهای جسمی،تماشای تلویزیون وامثالهم انجام می دهند،بازدهی یادگیری دانش آموزان در هردو حالت فوق ضعیف می باشد. توصیه می شود فراگیرهرروز طبق برنامه وشرایط خاصی به انجام تکالیفش بپردازد.تکالیف رادر ساعت خاصی که معلم یاوالدین برایش تعیین کرده اند آغاز نماید و تا ساعت مشخص مثلاً پس از دو ساعت آن رابه پایان برساند.تعیین چنین محدودیتی برای دانش آموز او را ملزم می کند تا بدون آن که به فعالیت های جنبی دیگری بپردازد فقط به انجام تکالیفش مشغول باشد(پیوند،1381).

2-11-2 نقش والدین در انجام تکالیف شب دانش آموزان
روش ها و طرح های متعددی برای همکاری پدرومادرها با مدرسه وجود دارد که در شرایط مختلف و به فراخور حال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند.میزان تحصیلات ،مشغله زیاد،سن و موقعیت اجتماعی – اقتصادی پدر مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای می باشد که حدود و نحوه همکاری آنان را در امور تحصیلی فرزندانشان مشخص می سازد . معلم آگاه و فعال می تواند با بهره برداری ازحداقل توانایی های والدین بیشترین مشارکت را از ایشان جلب نماید . درامر تکلیف شب باید چگونگی دیدگاه والدین نسبت به این امر اصلاح گردد و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *