2-7-2- محرک
جهت به چرخش در آوردن مندرل و غلطک ها معمولا از الکترو موتورهای قوی و مجزا استفاده می گردد و برای اعمال حرکت‌های خطی غلطک‌ها که برای اعمال پیشروی و بار دهی بکار می‌رود، از جک‌های هیدرولیک و یا مکانیکی استفاده می‌شود.
2-7-3- مندرل
قطعه‌ای صلب و بسیار سخت که به عنوان قالب از آن استفاده می شود. مندرل با حرکت چرخشی که توسط محرک تأمین می‌گردد، قطعه کاری را که بر روی آن قرار گرفته است، به چرخش در آورده و با حرکت طولی غلطک‌ها، قطعه کار بر روی مندرل هدایت شده وشکل می‌گیرد. مندرل‌ها گاهاً به صورت تو خالی و یا توپر بسته به ارضاء کردن پارامتر‌های طراحی، مقاومت و استحکام، سختی، طول و وزن مندرل ساخته می‌شوند. از مهمترین مشکلاتی که در مندرل‌ها ایجاد می‌شود فرسایش آن‌ها به دلیل بار‌های شدیدی است که اعمال می‌شود. کاهش ضخامت دیواره قطعه کار و افزایش استحکام فلز اولیه عواملی هستند که میزان فرسایش را افزایش می‌دهند و تنها راه حل کاستن این مسئله بالا بردن کیفیت و صافی سطح مندرل و قطعه کار، و استفاده از برخی روان سازها مثل روغن و گریس می‌باشد.
در فرآیند فلوفرمینگ لوله مندرل به صورت استوانه‌ای شکل می‌باشد که اکسترود نقطه‌ای به صورت ممتد جهت افزایش طول لوله منجر به کاهش ضخامت دیواره می‌گردد. در این حالت ماده اولیه می‌تواند به صورت توخالی و استوانه‌ای شکل باشد که با انجام یک سری محاسبات اولیه بر اساس قانون حجم ثابت، ضخامت و طول نهایی نسبت به پریفرم اولیه تخمین زده می‌شود]2[. شکل (2-20) دسته بندی انواع مندرل را نشان می دهد.
شکل (2-20) دسته بندی انواع مندرل]26[
2-7-4- جک ها
جهت اعمال بار و پیشروی غلطک ها بر روی قطعه کار نیاز به نیروی زیادی است که معمولاً این نیرو‌ها توسط جک‌های هیدرولیکی و یا مکانیکی تأمین می‌گردد.
2-7-5- غلطک
در فرآیند فلوفرم از غلطک‌ها برای ایجاد تغییر شکل پلاستیک قطعه کار بر روی مندرل استفاده می‌شود. غلطک‌های ماشین فلوفرم دارای فرم نسبتاً یکسانی بوده که با ترکیب این هندسه با سرعت‌های گوناگون، بار و پیشروی متفاوت به صورت همزمان در راستای دستیابی به ابعاد و تلرانس‌های هندسی مدنظر تغییر شکل‌هایی در قطعه کار بوجود می‌آورد.
غلطک‌ها دارای سه قسمت اصلی می‌باشند که به رویه جلو، رویه عقب و ناحیه اتصال دو رویه که نوک غلطک نامیده می‌شود تقسیم می‌شود. ناحیه جلو و ناحیه نوک غلطک وظیفه شکل‌دهی قطعه کار را دارد و ناحیه پشت وظیفه هموار کردن و از بین بردن اعوجاج باد کردگی‌های ناشی از جریان پلاستیک فلز و فشار غلطک‌ها و آزاد شدن مقداری تنش پسماند درون قطعه کار را دارد]19[.
2-7-6- پریفرم
پریفرم در اسپینینگ لوله اغلب به قطعه‌ای لوله‌ای شکل و یا شبیه لوله گفته می‌شود که قبل از عملیات فلوفرمینگ وجود دارد. یک پریفرم می‌تواند به شکل یک لوله متقارن و راست باشد و یا اینکه به منظور سهولت گیره‌بندی دارای لبه یا فلنج داخلی باشد. پریفرم‌های مورد استفاده در اسپینینگ لوله معمولاً از روش های پرس‌کاری و کشش عمیق، آهنگری (فورج) یا ریخته گری سانتریفوژ یا لوله هایی با درز جوشکاری شده و یا حتی لوله‌هایی بدون درز و یا لوله ‌های اکسترود شده بدست می‌آیند (شکل 2-21). البته در مورد پریفرم های آهنگری و ریخته‌گری شده قبل از انجام اسپینینگ نیاز به یک مرحله ماشین‌کاری نیز خواهد بود. دقت و کیفیت پرداخت قطعه نهایی مستقیماً تحت تأثیر ابعاد و پروفیل پریفرم است][.
شکل (2-21) نمایش انواع پریفرم و قطعه نهایی ]35[
2-8- مزایا و معایب فرآیند فلوفرم
2-8-1- مزایا ]21و[
هزینه کم ابزار : نسبت به سایر روش ‌ها مثل کشش عمیق.
هزینه تولید پایین : در این روش علاوه بر عدم وجود دور ریز و صرفه جویی در ماده مصرفی، می‌توان قطعات را فقط در قسمت های مورد نیاز (مثلاً برای استحکام بیشتر، لبه قطعه کار و یا برای اتصالات جوش ) به صورت موضعی ضخیم تر تولید کرد و مابقی ضخامت دیواره نازک باشد.
شکل (2-22) مقایسه طول قطعه قبل و پس از فلوفرمینگ ]35[
تولیدبدون براده برداری و ضایعات بسیار کم: در فلو فرمینگ ماده فقط جابجا می‌شود (شکل 2-31).
تولید قطعات بدون درز و یکپارچه (شکل 2-32) : در فرآیند فلوفرم می‌توان قطعاتی با ضخامت دیواره و مرزهای متغیر تولید نمود، بنابراین قطعاتی بدون نیاز به جوشکاری یا با حداقل جوش می‌سازد و در نتیجه هزینه های مربوط به کنترل جوش و همچنین هزینه نگهداری اجزای مختلف قطعه را کاهش می‌دهد. پس از فلوفرمینگ حتی اگر اتصال جوش در پریفرم وجود داشته باشد، قسمت جوش خورده در قطعه نهایی غیر قابل تشخیص است ]و[.
شکل (2-23) فلوفرمینگ سطوح جوش خورده ]35[
کیفیت سطح بالا: فشرده شدن پریفرم به مندرل فولادی که سطح سخت شده و کاملاً پرداخت دارد، باعث می‌شود تا سطح داخلی محصول کیفیت پرداختی مندرل را به خود بگیرد (شکل 2-24). البته روی سطح خارجی اثر خطوط تغذیه غلطک ها وجود دارد که به آسانی قابل محو است.
شکل (2-24) نمونه‌ای از سطح پرداختی بعد از فلوفرمینگ ]35[
کنترل پارامتر‌ها و مؤلفه ها به صورت بسیار دقیق: ضخامت دیواره با دقت بالایی در‌فلوفرمینگ کنترل می‌گردد و می‌توان با این روش قطعات طویل توخالی، با دقت بسیار بالا تولید کرد. همچنین می‌توان در تولید قطعات با ضخامت متغیر در طول نیز تلرانس کنترل شده و بسیار خوبی به دست آورد (شکل 2-25).
شکل (2-25) تلرانس ابعادی دقیق با کنترل ضخامت دیواره ]35[
افزایش و بهبود خواص ماده از جمله استحکام : یکی از نتایج کار سرد، کرنش سختی است که در طول چرخه فرآیند اتفاق می‌افتد. قطعه فلوفرم شده به طور قابل ملاحظه ای خواص مکانیکی بهتری از ماده اولیه دارد. معمولاً ماده پیش فرم به صورت پلاستیک تغییر شکل داده و ضخامت دیواره اولیه تا 90% کاهش ضخامت داده می‌شود، که این باعث پالایش قابل توجه ساختار دانه‌ای و همسو سازی ریز ساختار دانه‌ها در یک جهت محوری یکسان می‌شود. هر چه کاهش ضخامت دیواره بیشتر باشد، ریز ساختار دانه‌ها در قطعه نهایی بهتر خواهد بود. در صورت نیاز، ساختار دانه‌ای می‌تواند با یک عملیات ثانویه آنیلینگ، دوباره شبکه بندی شود. شکل (2-26-الف) نموداری از بهبود خواص مکانیکی ماده است. شکل (2-26-ب) تصویر ریز ساختار دانه‌ها در پیش فرم تا بخش فلوفرم شده را نشان می‌دهد.