منبع پایان نامه درباره شکل۳-، فوتورآکتور، ۴۷، درپوش

.. ۳۱
شکل۳- ۱- نمایی از فرآیند فوتوکاتالیستی با تیتانیا و نور فرابنفش………………………………………….۴۱
شکل۳- ۲- لامپ فرابنفش مورداستفاده در فوتورآکتور ۴۶
شکل۳- ۳- درپوش مورد استفاده در فوتورآکتور ۴۷
شکل۳- ۴- فوتورآکتور ۴۸
شکل۳- ۵- میانگین اندازه ذرات روی اکسید سنتز شده ۵۱
شکل۳- ۶- میانگین اندازه ذرات مس

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *