. کودک از بازی لذت می برد و انرژی بیپایانی برای انجام دادن آن دارد. از طریق بازی کودک نحوه زندگی در جامعه را می آموزد و برای بزرگسالی آماده می شود. اگر کودکی را در موقع بازی کردن مشاهده کنیم، خواهیم دید که چگونه امکان استفاده از وسایل گوناگون را آزمایش می کند و از ترکیب آنها، موارد استفاده جدیدی را پیدا می کند. کودکی که قطعات مکعب شکل را سر هم می کند، خانه می سازد و خراب می کند، قطار درست می کند یا با قطعه چوبی اسب سواری می کند، سخت مشغول شناختن محیط و کسب اطلاعاتی در مورد آن است( بابا جان، 1377 ).
رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازیهای گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حرکتی وشناختی او را تشکیل می دهد(فلاول ، 1988).
کودکان در خلال بازی ها به ویژه بازی های آموزشی، به مفاهیم ذهنی جدیدی دسترسی پیدا می‌کنند و مهارتهای بیشتر و بهتری را کسب می نمایند. پژوهشگران بر این باورند، هنگامی که آموزش بر اساس زمان مناسب و گزینش فعالیت مناسب شکل بگیرد آموزش هر کودکی با هر اندازه استعداد و توانایی امکان پذیر است (انگجی و عسگری، 1385).
کودک با بازی زندگی می کند، از بازی لذت می برد و ضمن آن مهارتهای جدیدی کسب می کند. او از طریق بازی، علاوه بر رشد، اعتماد به نفس و آشنایی با محیط، حدود توانایی های خویش را میشناسد و سعی در رفع کمبود های خویش می کند( سیف و دیگران، 1385 ).

بازی برای کودکان بسیار مهم می باشد. به طوری که آنها بیشترین ساعات بیداری خود را به بازی و فعالیت می پردازند. کودکان زمان بازی را بسیار دوست داشته و این زمان را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دارند. با فراگیری مهارت های اجتماعی، شناختی و ارتباطی دردوران پیش دبستانی، گرایش به بازی های انفرادی یا بازی های موازی در کودکان از بین می رود و تمایل به مشارکت در بازی های تعاملی اجتماعی در آنها نمایان می شود(روبین و همکاران ، 2006). در این دوره است که دوستی های استوار بین کودکان نسبتاً پایدارمی شوند(لد ،1990).
در مقایسه با کودکان نوپا، کودکان پیش دبستانی شبکه های بزرگتر، منسجم تر و سازمان یافته تری را در دوستی های متقابل خود با همسالان خاص نشان می دهند (جانسون و دیگران، 1997).
تفکر کودک اساساً از خلال تجربه های اجتماعی وی تحول می یابد و با ایجاد کارکردهای عالی ذهن، امکان برقراری روابط واقعی در وی میسر می شود. بنابراین، کودکان فاقد سطوح بالای مهارتهای اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل دار درونی سازی شده(مانند احساس غمگینی، افسردگی و تنهایی) و رفتارهای مشکل دار برونی سازی شده(مانند پرخاشگری جسمانی یا کلامی، مهار ضعیف خُلق وبحث کردن با دیگران)را نیز بیشتر تجربه می‌کنند(والثال و همکاران،2005؛ نقل از عبدی،1387).

پژوهشگرانی مانند کفارت، هارتمن، جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هر گونه الگوی حرکتی آن هم درمراحل اولیه آموزش، به منزلۀ یک اصل اساسی مورد تأکید قرار می دهند (کفارت و همکاران، به نقل از مشرف جوادی، 1367).
بسیاری از مربیان آموزشی براین باورند که بازی های آموزشی برای ایجاد انگیزه در تجربه ی مهارتها واطلاعات جدید مؤثر هستند. آنها اظهار داشتند که بازی های آموزشی انگیزشی هستند، زیرا باعث علاقه، هیجان و لذت زیادی می شوند، و برای درگیر شدن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری لازم هستند(کلمن،1968؛ ارنست، 1986؛ راکز، کوتزمن، 1982؛ به نقل از کلین و فری تج ، 1991).
بال(1976) معتقد بود، بازی های آموزشی موجب تعامل اجتماعی و بهبود مهارت های اجتماعی در طی بازی می شوند که می تواند به ایجاد جامع های در بین افراد درگیر در بازی کمک کند و یادگیری متمرکز بر دانش آموزان را ارتقاء دهد(گلندون و الریچ ، 2005).
آدامز (1973) و هستاد ،(1991)معتقد بودند، بازی های آموزشی می توانند یادگیری دانش آموزان را تسهیل کنند و موجب مشارکت فعال دانش آموزان درکلاس درس شوند (فرانکلین و همکاران،2003 ).ویگوتسکی معتقد است که بازی، منبعی هدایت کننده برای رشد ذهنی کودکان پیش دبستانی است. (کمپبل، 2008).
مهارت های اجتماعی توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران است، به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول، ارزشمند و منطبق بر عرف و در عین حال برای شخص، خانواده و جامعه سودمند بوده و می تواند بهره های دو جانبه داشته باشد. یکی از نشانه های سلامت روانی و اجتماعی، وجود همین ارتباطات جمعی است. داشتن چنین روابط گرم و صمیمی با انسان های دیگر منبع ایمنی، اعتماد، راحتی و آسایش هر انسان، سازمان و جامعه ای است(هارجی و همکاران، 1384).
مهارت های اجتماعی به عنوان یک تکلیف برای افراد جامعه برای بهتر زیستن لازم می باشد. جامعه شناسان و روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحراف اجتماعی به این نتایج رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش و عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آگاهی برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی به شیوه مناسب ریشه دارد. بنابراین، با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جوامع، گسترش روابط اجتماعی و آماده سازی افراد به خصوص نسل جوانان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری است(لیوار جانی، گل محمد نژاد و قاسم شهانقی، 1388).
کودکان پیش دبستانی انواع گوناگونی از فرایند های فکری را بکار می گیرند، و برای جمع آوری اطلاعات از همه توانایی های شان بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه استفاده می کنند. آنها برای شمارش، اندازه گیری، رتبه بندی و طبقه بندی، از توانایی های حل مسئله شان استفاده می کنند. آنها جهان پیرامونشان را بطور عملی تجربه می کنند. آنها در مورد چگونگی رابطه بین اشیاء فکر می کنند و برای انجام بازی های خیالی از قوه ی تخیل شان استفاده می کنند. آنها از زبان، روابط غیرکلامی، و هنر برای ابراز خود، بهره می برند. نهایتاً اینکه آنها برای انجام فعالیت هایی نظیر قیچی کردن، یا طناب زنی، مهارت های حرکتی شان را بکار می بندند. انجام بازی های مختلف، این فرآیندهای فکری گسترده را بر می انگیزد. جدای از برانگیختن مهارت های فکری و ایجاد سرگرمی، انجام این بازی ها برای کودکان مزایای دیگری نیز در بردارد. انجام این بازی ها به کودکان پیش دبستانی ، مفهوم قوانین، رعایت نوبت، و بازی گروهی را یاد می دهد. بازی هایی که غیر رقابتی اند پایه هایی برای ایجاد رفتار جوانمردی هستند، چراکه بچه ها می آموزند که لذت در انجام خود بازی است نه در کسب پیروزی. زمانی که بچه ها بصورت گروهی بازی می کنند، این بازی ها همچنین به رشد مهارت های همکاری، مذاکره و اجتماعی آنها نیز کمک می کند. کودکان ناحیه یک شهر شیراز مورد نظر در این پژوهش هستند که بر اساس آن این پژوهش به بررسی تأثیر بازیهای پیش دبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان چند مرکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز پرداخته و به دنبال این پرسش است که آیا بازیها تأثیری بر رشد ذهنی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی دارد یا خیر؟

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش:
کودک در دوره ابتدایی زندگی خود برای نخستین بار با محیط ارتباط برقرار کرده، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد وبه مفهومی از خود می رسد. در این دوره ساختار شخصیت ورفتار انسان بنیان گذاشته می شود و کودک به عنوان یک مجموعه دائم با محر کهای گوناگون دریافت شده در محیط،از طریق حواس مواجه می شود و از همه آن ها به نحوی تأثیرمی پذیرد، لذا توجه به تجربیات محیطی که می توان گفت که اکثر این تجربیات در سنین کودکی از طریق بازی بوجود می آیداز اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین زندگی در اجتماع مستلزم آن است که کودک بتواند از عهده موقعیت ها و تکالیفی که در ارتباط با دیگران از او انتظار می رود برآید (مفیدی،1383).
اکثر معلمان اظهار می کنند که تنها و بزرگ ترین چالش آن ها این است که اکثریت یا همه کودکان فاقد همه یا بعضی از مهارت های ذهنی و اجتماعی هستند که برای پیشرفت تحصیلی لازم به نظر میرسند. این کودکان با وجود بهره هوشی مناسب،قادر به برآورده کردن انتظارات رفتاری و اجتماعی مدرسه نیستند و از طرف معلم و همسالان طرد شده و دچار ناکامی می شوند. در این صورت آموزش و یادگیری امکان پذیر نیست و منجر به شکست تحصیلی کودکان می شوداز این رو یافتن راهبردهای پیشگیری از این مشکلات در کودکان، یکی از مباحث عمده پژوهشی در این حیطه است.برخی از بازیهای آموزشی مخصوص کودکان است که نسبت به رو شهای دیگر امتیازات برجسته ای دارد. نخست آن که وسیله بیان و ارتباط در کودک است. در این روش که مورد توجه و استقبال کودکان نیز قرار می گیرد، امکان بررسی دقیق و فردی الگوهای رفتاری کودک و پرداختن به تمامی جنبه های آن فراهم می شود.
آموزش هایی که در دوره پیش دبستانی به کودکان داده می شود، بخش مهمی از زندگی کودک را تشکیل می دهد. زیرا در این سنین کودک از نظر جسمی، ذهنی و اجتماعی آماده ی ورود به دبستان میشود و چنانچه به خوبی این دوره را سپری کند، قادر است دوره ی ابتدایی را در سطح بالاتری آغاز کند . آموزش پیش از دبستان که شاید در نظر اول از ساده ترین مسائل به نظر آید ازنگاه دیگر و با اندکی تعمق شاید یکی از پراهمیتترین مسائل حیاتی است که بشر امروزی در مسیر رشد و تکامل خود با آن روبرو است. در زندگی انسان متمدن امروز، توجه به امر تربیت و سازندگی شخصیت کودک و رشد همه جانبه او یکی از مهمترین نیازهاست و هر چه دایره تمدن انسانی گسترده تر و دانش او بیشتر شود، توجه و روی آوردن او به این امر مهم نیز افزون خواهد شد. اهمیت دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به اندازه ای است که دانش آموزان پیش دبستانی رفته، در اکثر موارد بر دانش آموزانی که این دوره را سپری نکرده اند از نظر پیشرفت تحصیلی و میزان اجتماعی شدن پیشی می گیرند و مشکلات رفتاری کمتری را نشان می دهند(حسینی، 1386؛ حقیقت،1369 ).آموزش با روش بازی باعث می شود که کودکان به مفاهیم ذهنی و تربیتی جدیدی دسترسی پیدا کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب کنند(جعفری ، 1385 ).
عدم آشنایی کافی مربیان از تأثیرات آموزش در قالب بازیهای آموزشی و فعالیتهای بدنی بر رشد مهارتهای اجتماعی و ذهنی کودکان پیش دبستانی ضرورت انجام این پژوهش را روشن می سازد. زیرا کودکان انگیزه و رغبت بسیار نسبت به بازی دارند و لازم است از انگیزه آنها نسبت به بازی بهره گیری شود و در آموزش مفاهیم اولیه از بازیهای آموزشی سازمان یافته و فعالیتهای بدنی استفاده شود تا هر چه سریعتر بتوان به اهداف آموزشی دست یافت. در ضمن بازیها باید با هدفی معین، یعنی براساس توانایی هایی که باید گسترش یابند، طرح ریزی شوند و توانایی های پایه ای کودکان در طرح هر نوع فعالیت در نظرگرفته شود(سنه و همکاران،1387).
اهمیت استفاده از بازی در رشد همه جانبه کودکان تا حدی است که از دیرباز مورد توجه بزرگان تعلیم و تربیت نظیر افلاطون، ارسطو، روسو، خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی بوده است. دانشمندان معاصر نظیر مونته سوری فروبل و دکرولی با صراحت بیشتری به اهمیت بازی اشاره کرده اند و حتی برخی استفاده از بازی را به عنوان عمده ترین وسیله آموزش کودکان برای یادگیری موضوعات مختلف مورد تأکید قرار داده اند(انگجی،1385). بنابراین این پژوهش به بیان تاثیرات بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی می پردازد.

1-4- اهداف پژوهش:
1-4-1- هدف کلی:
تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92
1-4-2- اهداف جزیی:
تبیین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر شیراز.
تبیین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی کودکان پیش دبستانی شهر شیراز.
سوالات پژوهش:
1 -آیا بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شیراز تأثیر دارد؟
2- آیا بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شیراز تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش:
فرضیه های اصلی:
1- بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شیراز تأثیر دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شیراز تأثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
1-بین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی در دختران و پسران پیش دبستانی تفاوت معنادار وجود دارد .
2- بین تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی در دختران و پسران پیش دبستانی تفاوت معنادار وجود دارد .

1-6- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:
1-6-1- بازی:
فعالیت بدنی و بازی واﮊه ای قدیمی و متداول هستند که از زمان های گذشته ردپای آن در ادبیات، شعر، پس از آن در متون روانشناسی و بالاخره زندگی عادی دیده شده است. بسیاری کوشیدهاند تا تعریف مشخص و جامعی از آنها ارائه دهند اما هیچ یک نتوانسته اند در ارائه ی یک تعریف جامع و دقیق موفق باشند(مجیب،1379).
مارگارت لوون فلد، بازی را بعنوان وسیله ای که جهت برقرار کردن ارتباط کودک با محیطش به کار گرفته و کودک را برای انجام کارهای بهتر در زندگی بزرگسالی آماده می کند تعریف کرده، که از این حیث بازی دارای هدفی شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی می باشد(جویس مک للان، 1991؛ به نقل از احمدوند،1381).
1-6-2- مهارتهای ذهنی:
مهارت های ذهنی، بازده های یادگیری حاصل از شکل های اساسی یادگیری از جمله یادگیری علامتی و یادگیری محرک پاسخ هستند(لفرانسوا ، 1994؛ به نقل از سیف، 1383).

1-6-3- مهارت های اجتماعی:
اسلبی و گوارا (2003) مهارت های اجتماعی را مترادف با سازگاری اجتماعی می دانند. از نظر آنها مهارت اجتماعی عبارتست از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینهی خاص اجتماعی، به طور کلی که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند است.مهارت اجتماعی همانند جرأت ورزی، خود مهارگری و مسؤلیت اجتماعی، رفتارهای آموخته شده و قابل مشاهده ای هستند که فرد را قادر میسازند به طور مؤثری با دیگران تعامل داشته باشند و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کنند(اسمیت و تراویس ، 2001).

1-7- تعاریف عملیاتی:
1-7-1- بازی:
منظور از بازی در این پژوهش عبارتند از (بازی‌های حافظه، بازی مشاغل، هپ بازی، بازی قطار، کارت تصویر، بازی‌های ریتمیک، بازی تشخیص صدا)
1-7-2- مهارت های ذهنی:
عبارت است از نمره‌ای که فرد در آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت بدست می آورد.
1-7-3- مهارت های اجتماعی:
عبارت است از نمره‌ای که فرد در پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) بدست می‌آورد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه:
در این فصل ابتدا به شرح مباحث نظری بازی، رشد، مهارت های ذهنی و مهارت های اجتماعی پرداخته می شود و پس از آن تاریخچه ی پژوهش های انجام شده در زمینه ی موضوع پژوهش خواهد آمد و در پایان به ذکر خلاصه و نتیجه گیری پرداخته می شود.

2-2- مباحث نظری بازی و فعالیت های بدنی:
2-2-1- بازی چیست؟
در دهه(1960) بازی های آموزشی توجه بسیاری از رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و آنها ارزش رویکرد آموزشی تجربی در افزایش انگیزه و فهم دانش آموزان در محیط های آموزشی را مورد توجه قرار دادند.(لیمن سون، 1999؛ به نقل از بورن هید ، 2006)
پاتریک در تعرف بازی می گوید:بازی عبارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *