نشانه های فرسودگی شغلی را به صورت زیر توضیح داده شده است :

شاخص های هیجانی بی علاقه شدن نسبت به شغل خود احساس به دام افتادن در شغل احساس درماندگی و ناتوانی احساس مورد تائید و تشویق قرار نگرفتن احساس جدایی از دیگران و بیگانگی احساس بی تفاوتی ملامت و بیزاری و ا زدست دادن همدلی نیست به دیگران .

شاخص های نگرشی :

بدبینی نسبت به دیگران بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محمل کار خود گله مند شدن از دیگران بدگمانی نسبت به درستی و نیکویی ادمی

شاخص های رفتاری :

تحریک پذیری و پرخاشگر بودن کناره جویی از دیگران کاهش توانایی برای انجام دادن وظایف شغلی محدود شدن فعالیتهای اجتماعی و تفریحی افزایش مواد سو مصرف دارد افزایش مشکلات دور گیریها با مرئوسان ژوهمکاران همسر و فرزندان

شاخص های روان تنی :

احساس خستگی ابتلا به دردهای عضلانی انواع سردردها و بی نظمی در سیکل ماهانه تغییر در عادات مربوط به خوابیدن ابتلا به اختلال گوارش و سرما خوردگی مکرر.

شاخص های سازمانی :

کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع مشتری یا مصرف کنندگان خدمات سازمان تندیل ایجاد اخلاقی ومعنوی کارکنان افزایش تعداد موارد خلافکاری دزدی غیبت از کار ترک شغل و سوانح و حوادث در کار

تاثیر سبک مدیریت در فرسودگی شغلی :

عاملی مهمی که می تواند در فرسودگی شغلی اثر قابل توجه ای داشته باشد سبک مدیریت و رهبری سرپرست واحد کا راوست در مدیریت بعضی از تحقیقات نشان مید هد در مواردی که بعد از ملاحظه یعنی توجه نسبت به رفاه افراد و برقراری روابط دوستانه با انان

در مدیریت یک سازمان ضعیف است در صد بیشتری از کارکنان ان گرفتار نشانه هاس فرسودگی شغلی می شوند .

دلایل زیر برای گرفتار امدن افراد به اختلال فرسودگی شغلی شناخته شده است :

  • نا آشنا بودن افراد با هدف یا هدف سازمان یا قابل در ک نبودن این اهداف برا ی انان
  • سایتهای که مدیران سازمان در ابعاد مختلف شغلی وضع می کنند یا در عمل به کار می گیرد .
  • شیوه های رهبری و مدیریت در سطوح سرپرستی سازمان
  • سخت و غیر قابل انعطاف بودن قوانین ومقررات و آئین نامه ها در سازمان
  • فقدان امکانات لازم برای رشد قدرتی یا ارتقای افراد در سازمان