نه خصوصیت افراد با هوش هیجانی بالا

یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا:

1-احساس های خود را به طور مستقیم بیان می کند.

2-از ابزار احساس های خود نمی ترسد

3-روابط غیرکلامی را درک می کنند.

4-احساس های خود را به صورت عقلانی بیان می کند.

5-کاری که در نظر دارند انجام می دهند

6-وابسته به دیگران نیستند

7-انتظار موفقیت دارند

8-به احساس های یکدیگر احترام می گذارند.

9-از روی ترس با نگرانی اقدام به انجام دادن کاری نمی کنند. همین 1996

 

Author: مدیر سایت