کودکان هم همانند سایر سنین و طبقات جامعه فقط در هنگام ضرورت به سراغ اینترنت خواهند رفت هرچند که شاید شغل بعضی افراد جامعه ایجاب نماید که در طول شبانه روز ساعت های زیادی درگیر کار با سایت ها و اینترنت باشند که این مسأله بحث و تفسیرش جداست.
سایت های اینترنتی هم همانند خیلی از ابزارهای دیگر همچون کتاب،دوستان،والدین، معلمان
مدرسه و… در روند اجتماعی شدن کودکان تأثیر گذار خواهند بود و حتی به نظر می رسد تأثیر سایر ابزار بیشتر از سایت های اینترنتی است چرا که استفاده از اینترنت به نسبت سایر ابزار خیلی کمتر می باشد و تنها درصد کمی از سایت ها مخصوص کودکان بوده و به فرایند اجتماعی شدن کودکان کمک می کند.
پس این فرضیه رد می گردد.
فرضیه چهارم:
بین نظارت وهمراهی وا لدین هنگام استفاده از سایت و روند اجتماعی شدن کودک رابطه وجود دارد.
برخی اعتقاد دارند نظارت والدین بر فرزندان مسأله ای است که پایان پذیر نیست و در دوران های مختلف زندگی ادامه دارد و تنها به تناسب رشد و گذر زمان شکل ظاهری آن تغییر خواهد کرد. در کودکی این نظارت به دلیل حساسیت ویژه ای است که والدین بر روی رفتار فرزندان خود خواهند داشت و دوست دارند رفتار آنها چیزی غیر از عرف اخلاقی و اسلامی جامعه نباشد.
در سنین کودکی والدین رفتار خاص فرزندان خود را تحت نظر و بررسی قرار می دهند. مواظب هستند که از تلویزیون فیلم ها و برنامه هایی را تماشا کنند که با روحیات آنها سازگار و مناسب سنین آنها باشد. به طور مثال والدین دوست ندارند فرزندان خردسال آنها زیاد به تماشای فیلم های اکشن مشغول شود .
اینجاست که والدین احساس می کنند که باید مواظب فرزندان خود در هنگام استفاده از اینترنت و شبکه های خبری باشند و ضمن نظارت کمک یار آنها بوده و در راه درک مفاهیم و دسترسی به فایل های موجود در وب سایت های کودکانه یاری رسان آنها باشند.
استفاده از اطلاعات و مفاهیم خیلی از وب سایت ها بدون یاری و همراهی والدین بی فایده است و همراهی والدین در این مواقع ضروری به نظر می رسد که در ادامه این نظارت و همراهی مستمر سریع تر شدن روند اجتماعی شدن کودک می گردد.
پس این فرضیه نیز تأیید می گردد.
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
نتیجه گیری
دنیای امروز، دنیای تلویزیون، ماهواره، کامپیوتر و اینترنت می‌باشد و موارد فوق چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و نفوذ خود را ادامه می‌دهند که نمی‌توان از کنار آنها با بی تفاوتی گذشت بلکه باید با آنها به روش صحیح برخورد نمود تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. نکته قابل ذکر آن است که هم چنانکه اثرات مفید تکنولوژی جدید در کیفیت زندگی ما قابل انکار نیست ولی درصورت عدم مدیریت صحیح نیز ممکن است تأثیرات مضر آن بر زندگی کودکان و نوجوانان ما غیرقابل جبران باشد.
رشد سریع تکنولوژی در زمینه اینترنت حوزه جدیدی از توجه را به وجود آورده است. اینترنت یک منبع بی پایان اطلاعات است و فرصتی است جهت تعامل، ولی با وجود آن می‌تواند یک خطر واقعی برای کودکان و نوجوانانی باشد که استفاده صحیح از آن را نیاموخته اند.
اکثر والدین به فرزندان خود می‌آموزند که با افراد غریبه صحبت نکنند،اگر در منزل تنها هستند درب منزل را به روی کسانی که نمی‌شناسند باز نکنند، اگر فرد ناشناسی تلفن زد به او اطلاعات ندهند.
اکثر والدین روی این موضوع کنترل و نظارت دارند که فرزندشان با چه کسی حرف می‌زند؟ با چه کسی دوست است؟ کجا می‌رود؟ چه کتاب یا روزنامه ای را می‌خواند؟ اما نمی‌دانند که همین نظارت، کنترل و راهنمایی را باید هنگام استفاده از اینترنت اعمال کنند.
ایِنترنت می تواند برای پدر و مادران و بچه ها به یک اندازه ترسناک باشد. ترسناک برای پدر و مادران چرا که می دانند بچه ها ممکن است به مطالب نامناسب در اینترنت برخورد کنند و ترسناک برای بچه ها، چون نمی دانند به چه سایتهایی بروند. با این حال کشش اینترنت برای بچه ها مقاومت ناپذیر است.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده ، بیشتر بچه های 8 تا 17 ساله اگر مجبور شوند بین رسانه ها ی تفریحی مانند تلویزیون ، رادیو، اینترنت و حتی تلفن یکی را انتخاب کنند، اینترنت را ترجیح می دهند.
بنابراین پرسشی که والدین با آن روبه رو هستند ، این نیست که آیا بچه ها باید از اینترنت استفاده کنند ، بلکه این است که چگونه از آن استفاده نمایند. خوشبختانه با صرف اندکی پول ، قدری وقت و آگاهی از محل شروع ، می توانید فضای اینترنتی مناسبی را برای فرزند خود در کامپیوتر شخصی خانه پدید آورید.
نخستین نقطه آغاز به گفته کارشناسان تهیه نرم افزار صافی است.
صرف نظر از آنکه مراجعه به چه سایتهایی را برای بچه خودغیر ممکن کنید ، اگر نرم افزار صافی در کامپیوتر نصب نشود تا بچه را از برخورد با مطالب مستهجن حفظ کند، به زودی دچار درد سر خواهید شد.
مطالب اینترنت و وب توسط هیچ کس سانسور و تعدیل نمی‌شوند و این راه را برای ریسک‌ها باز می‌کند. بعضی اطلاعات ممکن است برای بچه‌ها ونوجوانان مناسب نباشند و از آنجایی که افراد در اینترنت می‌توانند هویت خود را فاش نکنند، خطرات بالقوه بیشتر خواهد شد اما آیا این به این معنا است که نباید به فرزندتان اجازه دهید از اینترنت استفاده کند؟ البته که خیر. قبل از پرداختن به خطرهای استفاده از اینترنت توسط کودکان، کمی از مزایای آن صحبت می‌کنیم.