از کامپیوتر یا اینترنت نترسید. آنها ابزار جالبی هستند که میتوانند زندگی هر عضو خانواده را پربار کنند. به غرایز خود اعتماد کنید و درست طبق آن عمل نمایید. هر چه بیشتر بدانید بهتر می توانید از خانواده تان حمایت کنید.
با داشتن مسئولیت در قبال استفاده های آنلاین کودکانتان از کامپیوتر، شما میتوانید به میزان زیادی هرگونه خطر بالقوه ی اینگونه استفاده را کاهش دهید. به موارد زیر به عنوان یک قاعده توجه کرده و به فرزندتان یادآوری کنید.
– هرگز اطلاعات شخصی را اعلام نکنید.
– آدرس منزل، اسم مدرسه یا شماره تلفن نباید به افراد غریبه داده شود.
– سرویسهای اینترنتی را که کودکتان از آنها استفاده می کند، بشناسید.
– اگر نمیدانید چگونه به سیستم وارد شوید از فرزندتان بخواهید به شما نشان دهد. پی ببرید سرویس اینترنتی مورد استفاده ی او چه نوع اطلاعاتی ارائه می کند و آیا روشهایی برای والدین وجود دارد که جلوی موضوعات را بگیرد.
– هرگز به کودک اجازه ندهید یک ملاقات ترتیب دهد.
– یک ملاقات حضوری با یک کاربر دیگر کامپیوتر بدون اجازه ی والدین یک عمل کاملاً ناپسند است. اگر یک ملاقات ترتیب داده می شود، اولین نکته آن است که در یک مکان عمومی و مطمئناً با حضور شما باشد.
– هرگز به پیامها پاسخ ندهید.
– پیامهای روی اینترنت که وسوسه انگیز، ناپسند، تهاجمی و تهدیدآمیز هستند و یا احساس ناخوشایندی در شما ایجاد می کنند نباید با پاسخ شما مواجه شوند. کودکانتان را تشویق نمایید که اگر با چنین پیام هایی روبه رو شوند به شما بگویند. اگر شما یا کودکانتان پیامی دریافت کردید که باعث آزارتان شد نظیر مسائل جنسی یا تهدیدآمیز یک کپی از آن برای پلیس ارسال نمایید و از آنان کمک بخواهید؛ بدرفتاریها را گزارش نمایید.
– در صورت مشاهده ی آنلاین هرگونه نقاشی، نوشته و یا عکس محرک احساسات جنسی کودک، سریعاً موارد را به پلیس گزارش دهید.
افراد غریبه ی آنلاین
افراد آنلاین ممکن است آن کسی نباشند که به نظر میرسند. به دلیل آن که شما نمیتوانید شخص را ببینید و یا حتی صدایش را بشنوید، برای او آسان است که خودش را اشتباه معرفی کند. بنابراین، کسی که ادعا میکند یک دختر 12 ساله است، در واقع میتواند یک مرد 40 ساله باشد.
محتوای آنلاین
هر چیزی که به صورت آنلاین میخوانید ممکن است صحیح نباشد. هر پیشنهادی که به نظر می رسد «خیلی صحیح است» احتمالاً صحیح است. در مورد هر پیشنهادی مبنی بر دعوتتان به یک ملاقات یا دیدار فردی از منزلتان، کاملاً مراقب باشید.
قوانین و دستورالعملهای منطقی وضع کنید
شما باید قوانین و دستورالعملهایی برای استفادهی فرزندانتان از کامپیوتر وضع کنید. ابتدا در مورد این مقررات با کودکتان بحث نمایید و سپس آنها را به عنوان یک یادآوری نزدیک کامپیوتر نصب کنید.
نظارت بر پایبندی
بر میزان پایبندی کودکتان به این قوانین نظارت کنید، به خصوص زمانی که فرزندتان مقدار زیادی از وقتش را صرف کامپیوتر میکند. استفاده ی افراطی کودک یا نوجوان از خدمات آنلاین یا صفحات خبری، به خصوص تا پاسی از شب، ممکن است منجر به یک مشکل اساسی شود.
فعالیت خانوادگی
محل کامپیوتر را به جای اتاق خواب کودک، در یکی از اتاقهای دیگر اعضای خانواده در نظر بگیرید. سعی کنید همان گونه که تمام دوستان فرزندانتان را می شناسید؛ «دوستان آنلاین» آنها را نیز شناسایی کنید.
نکاتی برای کودکان
هرگز اطلاعات شخصی را اعلام نکنید.
اطلاعات شخصی شامل نام دوستان یا خانواده، آدرس، شماره تلفن، و نام مدرسه است. این اطلاعات عکسهای خصوصی و آدرس ایمیل فرد را نیز شامل می شود.
هر چه را میخوانید باور نکنید.
وقتی یک مرد وانمود می کند که زن است یا یک فرد 50 ساله وانمود میکند که یک نوجوان 12 ساله است، شما نمیتوانید تشخیص دهید. افراد آنلاین ممکن است عکسشان را نفرستند، به وسیله ی عکسهایی که دوستان به اصطلاح آنلاین برایتان می فرستند فریب نخورید.