برای رعایت اصول اسلامی وعدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب.
13) توجیه متصدیان آرایشگاه های زنانه درجهت رعایت اصول اسلامی.
14) تشکیل دبیرخانه ی عفاف و حجاب در ناجا با هدف گسترش اقدامات ناجا در دو حوزه درون خانواده های نیروهای مسلح و برون(عامه مردم)
15) تعامل با دستگاه های زیربط(26سازمان عضو)با هدف گسترش اقدامات فرهنگی
16) تقدیر از زنان محجبه با هدف گسترش فرهنگ عفاف وحجاب
17) اجرای طرح تذکر برخورد درصنوف مختلف(فروشندگان-ارائه دهندگان البسه نامتعارف)
ب) اقدامات سلبی :
به مجموعه اقدامات وفعالیت های مقابله ای گفته می شود که نیروی انتظامی برای مقابله با افراد بد پوشش و ساختار شکن بکار می برد و شامل اقداماتی نظیر تذکر لسانی، توجیه، اخذ تعهد، دستگیری، معرفی به مرجع قضایی و… می شود.
سایر اقدامات سلبی در برخورد با پدیده بدحجابی عبارتند از :
1) تهیه دستورالعمل عملیاتی واجرائی
2) یقین مصادیق و ابلاغ به واحدهای اجرائی
3) اجرای طرح های خیابانی با سه اولویت تذکر لسانی، هدایت افراد مانکن گونه وهنجارشکن به مقر.
4) شرکت درجلسات متعدد درحوزه های کلان کشوری(دفتر مقام معظم رهبری، ستادصیانت وزارت کشور به عنوان متولی اصلی گسترش فرهنگ عفاف وحجاب، کمیته راهبردی عفاف وحجاب نیروهای مسلح، کمیسیون فرهنگی دولت، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی)با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ومسئول سازی 26سازمان عضو و طرح تصویب دیدگاه های ناجا.
5) دعوت ازوالدین با هدف اقناع سازی وتبیین وتهدیدات موجود دراین حوزه.
6) اعزام افرادسابقه دارو قانون گریز به مرجع قضایی.
7) استفاده از شبکه منابع مخبرین برای شناسایی جریان هایی که صدد شکستن قبح حجاب هستند.
8) رصد و برخورد باسایت ها وشبکه های مبلغ بد حجابی ولباس های ناهنجار.
9) رصد وبرخورد با سایت ها وشبکه های اجتماعی.
10) تذکر به فروشندگان بدحجاب زن در مغازه ها.
1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی :
مجموعه اقدامات و فعالیت هائی است که ناجا برای مهار کردن روند و کاهش بدحجابی های ظاهری جامعه انجام میدهد.

1-11) وضعیت منطقه دو تهران
* موقعیت جغرافیایی :
این منطقه به 9 ناحیه و 30 محله شورایاری 14 محله ممیزی تقسیم میگردد عمده کاربری این منطقه به ترتیب شامل کاربری مسکونی راه و بزرگراه ، فضای سبز و سایر کاربریها میباشد.
منطقه دو یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی میدان آزادی؛ از غرب تا شمال غرب
تهران ادامه دارد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه
محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است.
منطقه دو شامل محله‌های آریاشهر، صادقیه، شهرآرا، گیشا، شهرک ژاندارمری، شهرک غرب،سعادت آباد، فرحزاد، طرشت و … است. جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال???? ایران، ??????? نفر (??????? خانوار) شامل ??????? مرد و ??????? زن می‌باشد.
درصد مساحت منطقه64کیلومتر مربع و درصد مساحت به کل تهران ده درصد ، تعداد محله 31
* سیمای تاریخی
قسمت اعظم منطقه در اثر رشد سریع ساخت و ساز در دو دهه اخیر بصورت شتابان و دفعتی شکل گرفته است که اکنون نیز این موج در آن جاری است.
قسمتهای قدیمی تر مطنقه که حاشیه خیابان آزادی را شامل میشود به اوایل دهه چهل برمیگردد .
روستاهای درکه، فرحزاد در شمال و روستای طرشت در جنوب از جمله سکونت گاههای قدیم منطقه
هستند که سیمای تاریخی منطقه را شکل میدهند.
* ویژگیهای اقتصادی
از عوامل مهم در تعریف و تعیین جایگاه اقتصادی یک منطقه نوع فعالیت های رایج در منطقه است معیارهای اقتصادی بودن فعالیت ها و کاربری ها عبارتند از حجم فعالیت میزان مراجعین و میزان شاغلین .
بخش ساخت و ساز از عمدترین فعالیت های تولیدی در منطقه دو است که بواسطه مسکونی بودن منطقه از رونق خوبی در طی سالهای امر برخوردار بوده است و از سوی دیگر به علت نقش اداری منطقه نوع فعالیتهای موجود به رونق اقتصادی دامن میزند .
شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت کالبدی و اجتماعی اراضی بایر وسیع شبکه های ارتباطی مهم شهری و همچنین استقرار ادارات و سازمان های دولتی در این منطقه پتانسیل بالای را جهت سرمایه
گذاری فراهم نموده است.فعالیت عمده ادارات دولتی سبب جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال در منطقه
گردیده است به نحوی که شاغلین بخش اداری سهم قابل توجهی نسب به کل شاغلین منطقه را دارند
از دیگر عملکرهای مهم اقتصادی منطقه فعالیت تجاری بوده که وجود مراکز تجاری وسیع پس از احداث مرکز تجاری یادمان که منشاء یک مرکز تجاری شهری و فراشهری را برعهده دارد این مناطق جاذب اشتغال و فعالیتهای وسیعی در زمینه توسعه اقتصادی خواهد بود .
* پتانسیل های اقتصادی
* گذر شریانهای حیاتی شهر تهران شامل بزرگراهها و دیگر خیابان های از مطنقه دو صرفه جوئی های اقتصادی را از لحاظ کاهش هزینه حمل و نقل کالا و خدمات برای منطقه به همراه خواهد داشت و همچنین دسترسی سهل و آسان تمام نقاط شهر از طریق بزرگراههای شرقی، غربی و شمالی، جنوبی جهت جذب سایر فعالیت ها از دیگر توانائیهای منطقه می باشد .
* وجود اراضی بایر وسیع در کنار خطوط حمل و نقل شهری و منطقه ای از دیگر پتانسیلهای منطقه است که در استقرار فعالیت های تجاری، اداری و خدماتی نقش بسیار موثری دارند .
* فضای وسیع سبز داخل منطقه می تواند عامل بسیار مهمی در ایجاد گذران اوقات فراغت باشد . مرا
کز فراعتی درکه و فرحزاد که سطح عملکردی و مخاطبثین آنها در رده شهر میباشد از پتانسیل های منطقه است .
* وجود مراکز مهم تجاری در منطقه و تمرکز مکانی بسیاری از فعالیتها گرایش استفاده کنندگان را به این منطقه که از امکانات زیر بنائی قوی تری را بروز نموده است. تمرکز فعالیت های اداری، آموزشی عالی، تحقیقاتی سبب ایجاد اشتغال و جذب استفاده کننده در منطقه شده است .
* از جمله بارزترین ویژگیهای کالبدی منطقه دو وجود عوارض طبیعی حاصل از وجود رشته کوه البرز در منتهی الیه شمالی منطقه می باشد . عوارض طبیعی دیگر همچون مسیلها ی درکه و فرحزاد و پارک پردیسان نیز در تمایز منطقه دو با سایر مناطق موثر می باشد.
* عبور گسل اصلی شمال تهران و گسل های فرعی نیاوران داودیه و باغ فیض از این منطقه سبب
بالا بردن ضریب آسیب پذیری آن در قبال زلزله می باشد. علاوه بر این مسائل زمین لغزه و رانش خاک نیز از عوامل دیگری است که منطقه را پر مخاطره می سازد.گستردگی وشکل هندسی این منطقه از دیگر ویژگی های کالبدی منطقه است. شبکه گسترده مترو در منطقه نیز که در آینده به بهره برداری می رسد از توانمندیهای بالقوه منطقه است کاربری فراغتی تفریحی و گردشگری منطقه که از دو محل کلان درکه و فرحزاد تشکیل شده است از جمله ویژگیهای کارکردی منطقه است .
* شهروندان این منطقه از سطح سواد بسیار بالایی برخوردارند تا جایی که درصد باسوادان این منطقه بیش از 90 در صد از جمعیت منطقه را تشکیل می دهند از نظر جامعه شناختی، بسیاری از شهروندان این منطقه جزو طبقه متمکن جامعه هستند که اقشاری همچون فرهنگیان، دانشگاهیان، مدیران، کارمندان، صنعتگران را شامل می شوند
* سیمای طبیعی
رشته کوه البرز در منتهاالیه شمالی شاخص ترین عنصر طبیعی است. دامنه های جنوبی رشته کوه البرز دو مجموعه روستا شهری درکه و فرحزاد را در بر میگیرد. از دیگر عناصر طبیعی، مسیلهای درکه و فرحزدار، تپه های شمال کوی نصر، فضای سبز کلان همچون پارک پردیسان و باغهای طرشت را میتوان نام برد .
ساختارها و عناصر طبیعی
در منطقه دو شهرداری تهران، دامنه های جنوبی البرز، شامل دره ها و تپه ها، دو مسیل، دره اصلی اوین درکه و فرحزاد مهمترین ساختار و عناصر طبیعی تعیین کننده بشمار می روند. رشته کوه البرز، در منتهی الیه شمالی منطقه، بعنوان یک لبه و نشانه محدود کننده مرز شمالی منطقه و صحنه آرای تقریبا تمامی چشم انداز های منطقه بسوی شمال می باشد. شکل زمین شیب و پستی و بلندیهای این دامنه محدودیت بسیاری را برای انجام ساخت و ساز توسعه شهر و زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد نموده است. اگر چه با پیشرفت تکنولوژی ساخت و افزایش قیمت زمین این لبه و مرز شهری بتدریج عقب نشانده شده است ولی با اتخاذ تصمیمات مقتضی در طرح جامع شهر، این مرز در تراز 1800، فعلا نثبیت شده است. احداث فضای سبز بعنوان اقدام حفاظتی جلوگیری از ساخت و ساز ، تثبیت لبه شهری و هم به ارزش بصری و زیست محیطی منطقه. در برخی از این لبه ها افزوده است بطور کلی ، دامنه های شمالی ، بخشی از هویت شهری (طبیعی) منطقه دو را تشکیل داده است .
باغ های طرشت . باغ فیض . فرحزاد . اوین
گستردگی محدوده باغها و موقعیت ویژه انها در بافت نسبتا قدیمی روستا، شهرها . در شمال و جنوب منطقه ضمن جدا سازی آن از ساختار (فعالیت و سکونت) ،امکان تحول ساختار را فراهم ساخته است. در واقع این محدوده ها اگر چه لبه هایی را برای ساختار کنونی ایجاد نموده اند، امکان اصلاح و بهبود و یا تحول در ساختار را نیز در خود دارند. این محدوده ها در شرایط کنونی محدوده های بشدت تحت فشار توسعه شهری اند. امکان تلفیق و آمیختگی آنها در ساختار فضائی با برنامه حفاظت و توسعه آنها هم برای شهر و هم برای فضای سبز منطقه فایده بخش خواهد بود .
1-12) خلاصه فصل یک :
در این فصل پس از طرح مقدمه با توجه به دغدغه های موجود در جامعه اسلامی ایران و نیاز به پوشش مورد قبول و نیز نظر به اینکه متأسفانه مسئله بدحجابی تحت تأثیر هجوم فرهنگ بیگانه غرب تمایز نسلی, مدگرایی, اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول، دگرگونی ارزش ها، الگوهای دروغین، تقلید کور کورانه بی محتوائی… از موضوعات قابل توجه و به روز در کشور بوده و در این راستا ناجا نیز بطور مستقیم با موضوع درگیر اقدام به طرح مسئله شده سپس ضرورت .اهمیت انجام تحقیق مورد اشاره واقع شده است. ادامه به بیان اهداف کلی و جزئی و سپس طرح سؤالات و فرضیه های تحقیق وسپس در ادامه برای تببین و تشریح موضوعات مورد بحث تعاریف نظری واژگان تخصصی اشاره و مدیریت انتظامی از بعد نظری و عملیاتی تعریف و اطلاعاتی در خصوص منطقه دو تهران که محل انجام تحقیق است آورده شده است .

فصل دوم :
ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه :
هدف این فصل مطالعه نظری و ادبیات علمی موجود در خصوص تحقیق است تا بر مبنای آن کار تجربی مطالعه نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی صورت پذیرد. درفصل حاضر مبانی نظری، مرور ادبیات و نظریه ها، تاریخچه حجاب در ایران، سیمای حقیقی مسأله حجاب، آثار تربیتی حجاب، حجاب از دیدگاه قرآن، سنت(روایات واحادیث)، عقل، فطرت و بدحجابی از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعال علیه) و نیز بدحجابی وتهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) توضیح داده می شود، سپس عوامل مؤثر بر بد حجابی، پیامدهای ضعف حجاب، حجاب در قانون و مباحث مدیریتی شامل وضعیت مدیریت
، نظریه های مدیریتی، وظایف سازمانی پلیس مهمترین کارکردهای مدیریت، مهارت های سه گانه مدیران مورد اشاره واقع و در پایان فصل ضمن اشاره به پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی، الگوی مفهومی تحقیق نیز فصل آورده خواهد شد ..

2-2) مبانی نظری :
در بخش مبانی نظری تحقیق ابتدا حجاب از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف،پس از آن به تاریخچه حجاب در ادوار مختلف تاریخی و تا تاریخ معاصر ایران پرداخته شده است.سیمای حقیقی حجاب،آثار تربیتی،حجاب از دیدگاههای مختلف(قرآن،احادیث وروایات،عقل،فطرت،دیدگاه امام ره ومقام معظم رهبری)تشریح، سپس بدحجابی مورد آسیب شناسی واقع و پیامدهای ضعف حجاب و بحث حجاب در قانون نیز در این تحقیق دیده شده است.با توجه به اینکه موضوع پایان نامه “مدیریت انتظامی کنترل پدیده بد حجابی ” می باشد پس از توضیحاتی که در مورد حجاب داده شده ،موضوع مدیریت انتظامی نیز به عنوان متغیر مستقل و با استفاده از منابع مختلف در سه بخش مدیریت،انتظامی و مدیریت انتظامی مورد کنکاش قرار گرفته است.
2-3) مرور ادبیات و نظریه ها :
2-3-1) تاریخچه حجاب در ایران
رد پای حجاب و پوشش در جامعه ایران به زمان های پیش از ورود اسلام به این سرزمین برمی گردد. هرچند اصطلاح حجاب به معنای پوشش اسلامی، در فرهنگ آن زمان مطرح نبود اما زنان ایرانی، حجاب و پوشش مخصوص زمان خود را داشتند .
تاریخ پوشش مرد وحجاب زن به آفرینش اولین انسانهای روی زمین یعنی آدم و حوا بر می گردد. نخستین اطلاع از وجود و حضور پوشش در ایران پیش از اسلام متعلق به دوره هخامنشی (559 – 330 ق.م) است. قطعه فرشی توسط رودنکو ، باستان شناس روس در سال 1906 میلادی در محدوده پازیریک در مغولستان جنوبی به دست آمده که متعلق به دوره هخامنشی و محتملا” فارس کنونی بوده است. این قطعه فرش ، نقوش دو رویه دارد. بر یک طرف چند بانو(احتمالاً شاهزادگان هخامنشی) به حالت ایستاده نقش شده در حالی که سراندازهایی بر سر دارند و در طرف دیگر آن چند بانوی اسب
سوار دیده می شوند که چادرهایی بر سر داشته و چادر آنها بی شباهت به چادر زنان عشایر جنوب ایران نیست. همچنین کشف پیکره هایی از سنگ و فلز در این زمینه گویای آن است که زنان ایران برخلاف یونان ملبس به چادر و از نشان دادن بدن های نیمه برهنه خودداری می کرده اند.
در دوره سلوکیان (330 – 250 ق.م) با وجود سلطه اسکندر و جانشینان او و رواج فرهنگ یونانی در بخش بزرگی از ایران،زنان به نسبت دوران هخامنشی پوشش ملی ایرانی داشتند.در نقش برجسته ای در نمروداغ آسیای صغیر،آنیتوکوس را در کنار همسرش که ملبس به پوشش و گونه ای سرانداز است می توان مشاهده کرد(ذوالفقاری،1391ص6).
در دوره اشکانیان (250 ق.م – 226 م) با غلبه ی پارت ها (اشکانیان بر سلوکیان) و تشکیل حاکمیت اشکانی مدتی نگذشت که ویژگی های اصیل فرهنگ ایران زمین آشکار شد و بر اساس شواهد مکشوفه باستان شناسی از شهرهای تدمرد (پالمیرا) و الخضرا( هاترا ) درسوریه که تحت تأثیر ودر حوزه ی نفوذ فرهنگ ایران قرارداشته اند ، اکثر زنان ایرانی دراین دوران ملبس به چادر بوده اند ، چنانچه بر دیوار نگاره های این دو شهر زنان، چادری بر سر دارند. همچنین بر تندیس ها و پیکره های شاهزادگان دوره اشکانی نیز چادر مشاهده می شود.
در دوره ساسانی ( 0224 -625 م ) آرتوکرستن سن و دیگر خاور شناسان و ایران شناسان وجود چادر را درفرهنگ ایران دوره ساسانی تأیید و نقل کرده اند ” چادر مورد استفاده عموم بانوان از هر جایگاه و پایگاه اجتماعی قرار م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *