میعانات گازی به جریان هیدروکربنی مایع گفته می شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته ‌نشین در گاز استخراجی یافت می شود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربن های سنگین تر (+C5) تشکیل شده و دارای گوگرد پایین می باشد و معمولا عاری از انواع فلزات است و تقریبا نیمی از آن را نفتا تشکیل می‌دهد.
ترکیب میعانات گازی از هر میدان گازی به میدان گازی دیگر متفاوت است، اما به صورت کلی ترکیبات آن شامل اجزای زیر خواهد بود. عموما میعانات گازی دارای وزن مخصوص 5/0 تا 8/0 بوده و اغلب دارای ترکیبات ذیل می باشند:
مقادیر کمی از ترکیبات گوگردی و مرکاپتان ها
سولفید هیدروژن
تیول ها یا همان مرکاپتان ها
دی اکسید کربن
زنجیره آلکان های خطی شامل 2 تا 12 کربن
مقادیر بالایی ( قریب به 70%) از نفتای سبک و سنگین و هیدروکربورهای گروه نفت سفید و گروه گازوئیل
مقادیر بسیار کمی از هیدروکربورهای C1 تا C5
مقادیر کمی ترکیبات هیدروکربوری سنگین
سیکلوهگزان
آروماتیک ها ( بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن )
1-4- بنزین
این سوخت را نخستین بار در آلمان «بنزین» نامیدند. این نام از ماده شیمیایی بنزن می‌آید. در بسیاری از کشورها و زبان‌ها نیز نام آن، بنزین یا بسیار شبیه به بنزین است. نام «بنزین» در فارسی نیز از زبان روسی گرفته شده‌است. از نام های دیگر این ماده گاسولین و در کشورهای مشترک المنافع (به غیر از کانادا) پترول می باشد. چگالی بنزین 719/0 گرم بر سانتی متر مکعب است و به همین دلیل همیشه بر روی آب شناور می ماند.
بنزین به مجموعه ای از مواد اطلاق می شود که با داشتن شرایطی مشخص اغلب جهت ماده سوختی در موتورهای درون سوز به کار گرفته می شود. پارامترهای مختلفی برای درجه بندی کیفیت بنزین وجود دارد. از جمله ی مهمتریت این پارامترها می توان فشار بخار رید ، درصد آروماتیک ها، درصد بنزن، درصد الفین، میزان سولفور، و مهمترین ویژگی آن، عدد اکتان را نام برد. مرجع استاندارد سنجی پارامترهای مختلف برای بنزین با توافقات بین المللی استانداردهای اروپا، EN-228 می باشد.
1-5- فشار بخار رید:
یکی از خواص فیزیکی مهم مایعات فرار مقدار فشار بخار آن ها می باشد که خصوصا جهت بنزین های اتومبیل و هواپیما دارای اهمیت است. فشار بخار در به حرکت در آوردن، گرم کردن و تمایل به خفگی در اثر ایجاد بخار در دماهای کارکرد بالا یا ارتفاعات زیاد موثر می باشد.
در برخی مناطق حد بالای فشار بخار برای بنزین، ملاکی جهت بازبینی آلودگی هوا می باشد. یکی از عوامل اندازه گیری غیرمستقیم میزان سرعت تبخیر حلال های نفتی فرار، فشار بخار آن ها می باشد.
فراریت نسبتاً بالای بنزین، زمینه‎ساز تلفات تبخیری بنزین در خودروها می‎شود، بطوریکه این تلفات بعد از تلفات بنزینی ناشی از احتراق ناقص آن در خودروها، دومین تلفات عمده بنزین در خودروها است. تلفات تبخیری بنزین در خودروها عمدتاً به دمای بنزین و فشار بخار رید وابسته است.
RVP روش ویژه ای جهت اندازه گیری فشار بخار مایعات نفتی، بنزین و برش های هیدروکربنی می باشد. این نوع فشار بخار با فشار بخار واقعی مایع متفاوت است. RVP نه ازنوع مطلق و نه از نوع نسبی است اما به فشار مطلق نزدیکتر است. روش آزمایش جهت تعیین میزان فشار بخار رید، بطور خلاصه اینگونه است که، محفظه مایع از ماده نفتی سرد پر شده به محفظه بخار وصل می شود و در حمام آب 8/37 درجه سانتی گراد نهاده می شود. مقدار فشار ثابت بدست آمده بعنوان RVP گزارش می شود. [6]
1-6- عدد اکتان
این عدد مقیاسی است برای نشان دادن مقاومت بنزین و یا دیگر سوخت‌ها در مقابل گرما، فشار و شروع احتراق خود بخود (بدون جرقه).