6- شخصیت دادن به کارکنان در محیط کار از طرف مسئولین نهاد.
7- بالا بردن سطح درآمد کارکنان از طریق دادن حقوق و مزایای بیشتر.
فهرست منابع
1. آبراهام (مؤلف): انگیزش و شخصیت، ترجمه احد رضوانی، موسسه چاپ، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، سال 1379، صفحات 70-90.
2. هری، پال و کنت بلانچارد، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، سال 1365، ص 18.
3. توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، افست، چاپ اول، 1375 تهران.
4. رابینز، استیفن، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه کبیری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1369 تهران.
5. آنتونی، گیدنز، صبوری، منوچهر، نشرنی، سال 1374 تهران.
6. لیپنیسکی، ادموند، ارضاء شغلی و کیفیت زندگی شغلی، نشریه سازمان بین المللی کار هما، بیهقی، 1375 تهران.
7. دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ اول 1377، تهران.
8 . شرترز، بروس ئی «بررسی و برنامه ریزی زندگی شغلی» نشر فردوسی زندی پور، طیبه، تهران 1366.
9. مهدی مژگان، روحی عزیزی مریم، مجله تعاون، شماره 107، مرداد ماه 1379 ، ص 51 و 56.
10. قزاتی محمدعلی، تأثیر انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام (ره) استان قم، مرکز آموزش علمی کاربردی، شهید یاسین جعفری، تهران 1379 در کتابخانه به شماره 163 به ثبت رسید.
فهرست مجلات و پایان نامه‌ها
1. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال 75-76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال 1376.
2. پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال 1373.
3. میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی.
4. رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات شهرستان لنگرود و حومه، استاد راهنما: دکتر محمد توکل، نگارش سید عبار پاسبان کومله، سال 76-1375.

مطلب مرتبط :   قوانین و مقررات خاص و سازمان غیررسمی

پیوست‌ها
پرسشنامه
با عرض سلام:
پاسخگوی گرامی پرسشنامه حاضر جهت انجام یک تحقیق دانشجویی می باشد بدیهی است که جوابهای صادقانه شما به اینجانب کمک شایان توجهی خواهد نمود قبلاً از همکاری صمیمانه شما متشکرم.