مؤلفان و مصنفان آن بوده و جزء ملوکات آنان یه شمار می رودو به حکم حدیث:الناس مسلطون علی اموالهم مجازند که دیگران را از تصرف در غیر موارد مجاز منع کنند.
از دیگر فقیهانی که به این بحث پرداخته است مرحوم آیت ا… سید محمد شیرازی که در دروس خارج از فقه به بررسی و تحلیل فقهی این مساله پرداخته و ابعاد گوناگون آن را به بحث گذاشته است،چکیده دیدگاه ایشان یه این شرح است:
حق التألیف به مفهوم مادی و اقتصادی آن از مسایل جدیدی است که بعد از پیدایش صنعت چاپ و نشر بوجودآمده است.حق التألیف یک حق عرفی است و در مقابل حق معینی قرار دارد.حق ترجمه و حق نشر همگی از مسایلی است که مختص به پدیدآورنده است و دیگران حق دخل و تصرف در آن ندارند.البته ابن نوع حقوق تنها به تألیفات اختصاص ندارندومحصولاتی مانند نقاشی،عکاسی،بازیهای کامپیوتری و… را هم دربرمیگیرد.همچنین اگر شخصی نام و عنوان مخصوصی را برای کتاب،مؤسسه یا روزنامه اش قرار دهد وعرفا حق او شمرده شودبرای دیگران جایز نیست که از همان نام وعنوان استفاده کنند،این کار از 2جهت حرام است:یکی از جهت تجاوز به حقوق صاحب آن کتاب و مؤسسه وروزنامه ومانند آن و دیگری از حیث فریب دادن مشتریان و به اشتباه انداختن آنان در خرید یا مراجعه به کتاب،روزنامه یا مؤسسه مذکور.
دردوران جدید نیز آیت ا… شیخ محمد سند بحرانیبه این مسئله توجه کرد.ایشان حق التألیف را شروع تلقی کرند و عرف را استدلال آن دانسته است.به نظر ایشان در اینگونه موارد که ردعی از ناحیه شرع به ما نرسیده است،می توان تکیه بر عرف عقلات و عمومات ((اوفوابالعقود والمؤمنون عند شروطهم)) مشروعیت آن را به اثبات رساند.ایشان معتقدند عرف نویسندگان و پدیدآورندگان آثار هنری و صوتی و تصویری چنین است که محصولات خود را به شرط عدم تکثیر و کپی برداری میفروشند و به اصطلاح تنها بخشی از منافع خود را به خریدار انتقال می دهند در نتیجه خریدار مکلف است شرط مذکور را رعایت کرده و در همان چارچوب توافق شده از کتاب استفاده نماید.در دوران کنونی نیز تعداد زیادی از فقها با توجه به استفسائاتی که از آنا به عمل آمده حکم به جواز حق مؤلف داده اند اما پاره ای از بزرگان از جمله آیت ا… خمینی،آیت ا… بهجت و… آن را مشروع ندانسته که در ادامه به اختصار به بررسی و تحلیل نظرات امام خمینی (ره) می پردازیم.

مبحث ششم: بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره حق تألیف
با توجه به این که نظری که امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله درباره حق مؤلف آورده اند با نظرات دیگر علما تداخل دارد در این قسمت سعی در تبیین دیدگاه ایشان درباره حق مؤلف خواهیم داشت.
ایشان در کتاب تحریرالوسیله ضمن بیان مسائل مشحونه در طی چند مسأله به حق طبع اشاره کرد و می فرمایند : «ما یسمی عند بعض بحق الطبع لیس حقا شرعیا، فلا یجوز سلب تسلط الناس علی الموالهم بلا تعاقد و تسارط، مجرد طبع کتاب و السجیل فیه بأن حق الطبع و التقلید محفوظ لصاحبه لایوجب شیئا، و لا یفد قرارا مع غیره، مجاز لغیر، الطبع و التقلید، و لا یجوز لأحد منه عن ذلک». ایشان حق طبع را شرعی ندانسته و این که روی کتابی یا اثری عبارتی دین مضمون که حق چاپ و تقلید محفوظ است. نوشته شود باعث پدید آمدن هیچ گونه حقی برای مؤلف و ناشر نمی گردد.
گفتار اول:تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
آنچه از متن مذکور در تحریرالوسیله مستفاد می شود، این است که امام(ره) درباره حقوق مؤلف اظهارنظری نکرده اند علاوه بر اظهارنظر ایشان در تحریرالوسیله، در پی استفتائی از دفتر معظم له پاسخی صادر شده که از جهاتی قابل بحث و بررسی است.
یکی از سوالات طرح شده در استفتاء در حقوق پدید آورنده از قبیل انتساب اثر به مؤلف حق جلوگیری از تحریف مطالب کتاب و یا حق تألیف است که در دعاوی چنین پاسخ داده شده است.
تحریف کتاب و اسناد آن به مؤلف جایز نیست.
مبحث هفتم:آیا حق مؤلف در ایران قانونی است یاخیر؟
باتوجه به اینکه شورای عالی قضایی در مورخه 25/11/1360 از شورای نگهبان در موردقوانین ومقررات گذشته،که برخلاف موازین اسلام است،کسب تکلیف کرده وشورای نگهبان نیز در مورخه 8/2/1360 ضمن تأکید بر صلاحیت فقهای شورای نگهبان در تشخیص مغایرت یاعدم مغایرت کلیه قوانین ومقررات از دستگاه قضایی خواسته است که در صورت غیرشرعی دانستن مقررات آنها راجهت بررسی وتشخیص مخالفت یاعدم مخالفت با موازین شرعی برای فقهای شورای نگهبان ارسال کند ودر این باره تا کنون هیچ اقدامی با قواعد ومقررات مربوط به حقوق مؤلف ازجمله قانون1348 صورت نگرفته است،این امر حکایت از عدم مغایرت این قوانین باشرع وموازین شرعی دارد. باتوجه به این مطالب ونظر امام(ره) برای وضع قانون قانون بنابراین دلیلی برای مخالفت با حق مؤلف در قانون ایران مشاهده نمی شود ومی توان گفت رعایت قانون 1348 درحمایت از حقوق مؤلفان مصنفان وهنرمندان الزامی است.

فصل سوم:تاریخچه ومقایسه حق مؤلف درایران وفرانسه
مبحث اول : بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا
با توجه به مطالعه کتاب ها و رویدادها و وقایع طولانی که در شکل گیری حقوق پدیدآورندگان یا در به وجود آمدن هر قانون دیگر می توان پیش بینی کرد می بینیم بوجود آمدن این قانون کاری نبوده است که یک شب انجام شود بنابراین در این بخش سعی خواهم کرد ابتدائی ترین قوانین و مقررات ثبت شده درباره حقوق پدیدآورنده را مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث دوم:نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف
نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا بر سر حقوق مؤلف مربوط به یک کتاب به سال 567م می شود. در آن سال یک طلبه مسیحی ایرلندی به صومعه ای می رود و بدون اجازه از روی کتابی نوشته «راهب سالتِر» نسخه برداری می کند. راهب زمانی که به این امر پی می برد، از طلبه می خواهد تا نسخه جدید را به او تحویل دهد، اما طلبه مسیحی نمی پذیرد، راهب نزد شاه شکایت می برد و شاه دستور می دهد تا نسخه جدید تحویل راهب شود و طلبه به این حکم عمل می کند.
مبحث سوم:نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا
طبیعتا برای این که بتوان از اثری حمایت کرد باید آن اثر به چاپ می رسید یا نوشته می شد. پس از بوجود آمدن دستگاه چاپ و اختراع چاپ بسیاری از افراد رو به نوشتن مطالب و نظرات و دیدگاه های خود کردند. با این حال ویراستاری آثار نویسندگان کلاسیک، تطبیق متون و بازنگری آنها نیازمند دانش و تخصص بود. گاهی خود ناشر دانش کافی برای ویراستاری و بازنگری متون را داشت ولی اگر ناشر چنین دانشی را نداشت مجبور بود افرادی را استخدام کند که به ویراستاری و آماده سازی متون بپردازند و به آنها پول پرداخت کند. طبیعتا اگر کسی خود چنین دانشی را داشته باشد و دیگران را استخدام نکند هزینه های چاپ و انتشار برای وی ارزان تر از کسی خواهد بود که به دیگران برای ویراستاری پول پرداخت می کند. از این افراد می توان به جان ایسیرایی ناشر کتاب های سیسرو اشاره کرد که بعد از این که این کتاب ها را ویراستاری می کرد و وارد بازار می نمود چاپخانه های دیگری با کپی برداری از کتاب های انتشار یافته توسط وی خیلی ارزانتر (به دلیل این که برای ویراستاری هزینه ای پرداخت نمی کردند) از وی همان کتاب را وارد بازار می کردند. در نتیجه وی نزد دولت جمهوری ونیز شکایت برد و در 1469 سنای ونیز حقوق انحصاری چاپ و نشر کتاب های سیسرو پلینی را به مدت 5سال به او واگذار نمود. به این ترتیب برای نخستین بار دولتی با وضع قانون، از حقوق یک پدیدآورنده حمایت کرد. این حمایت فقط برای دو کتاب و برای مدتی محدود، یعنی 5سال معتبر بود و فقط در درون مرزهای یغمان جمهوری اعتبار داشت، اما به هر حال زمینه مناسبی را فراهم آورد تا چند قرن بعد، قوانین حمایتی بشر تدوین گردد.
تقاضای ثبت انحصار نشر کتب از دولت ونیز به سرعت به عادت و روال عادی و جاری تبدیل شد. و می توان گفت دادن حق و حقوقات ناشر به کتاب جز قوانین عادی آن کشورها محسوب گردید و در سال 1491 دولت ونیز اعضای چاپ و نشر کتاب فارینکس را به نویسنده آن، پیتر راوینایی واگذار نمود تا خود با هر ناشری که مایل است همکاری کند و اثرش را چاپ نماید. شاید این نخستین حق مؤلفی بود که به طور مستقیم به نویسنده ای واگذار شد.

مبحث چهارم:بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی
با توجه به این که در کشورهای اروپایی آثار نویسندگان فرانسوی بیش از آثار دیگر کشورها مورد سرقت ادبی قرار می گرفت و آثار نویسندگان این کشور گاهی با ترجمه و در بعضی از کشورها به دلیل تشابه زمانی بدون ترجمه به چاپ می رسید بنابراین دور از ذهن نبود که فرانسه پیشگام باشد در عرصه بین الملل برای حل معضل دزدی ادبی، این کشور تا سال1852 با دولت های هلند، ساردینا، پرتقال، هانوور و انگلستان قراردادهای دوجانبه امضا کرد. در این قراردادهای دوجانبه، طرفین پذیرفتند که از چاپ آثار نویسندگان کشور مقابل بدون مجوز صاحب امتیاز اثر جلوگیری نمایند و مقرر شد که هر گاه اثری در یکی از کشورهای طرف قرارداد تحت پوشش قوانین مربوط به حقوق پدیدآورندگان قرار گرفت به طور خودکار تحت پوشش مشابه در کشور دیگر نیز قرار گیرد.
مبحث پنجم : بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف
با توجه به این که فرانسه از کشورهایی است که نظام حقوقی خود را بر نظام رومی-ژرمنی قرار داده است و این کشورها اصولا برای اشخاص حقوقی نیز حق مؤلف قائل می شوند باید بپذیریم که فرانسه نیز حق مؤلف را برای اشخاص حقوقی قائل شده است. برای مثال به موجب بند 2 ماده1-111 قانون فرانسه که بیان می کند : «وجود یا انعقاد قرارداد کار و سفارش تاثیر در بهره مندی از حقوق مؤلف توسط خالق آن ندارد» می توان این ماده را چنین بیان کرد که اگر شخصی با شرکتی قراردادی ببندد برای کار یا پژوهش و در آن زمینه چیزی را به دست بیاورد، آن حق و حقوق متعلق به شرکت است نه پدیدآورنده آن اثر. حقوقدانان نظرات گوناگونی را ذکر کرده اند ولی به نظر بنده این ماده درست است چون اگر شرکت سرمایه گذاری نمی کرد و آن شخص را استخدام نمی کرد شاید وی هیچ گاه به چنین اثری پیدا نمی کرد. این رویه در فرانسه گسترش پیدا کرده همانطور که می توان در رأی 3جولای 1996 شعبه اول مدنی دیوان عالی در دعوای Areo به خوبی مشاهده کرد. «شخص حقوقی که اثری را تحت نام خود منتشر و بهره برداری می کند در مقابل اشخاص ثالث نقض کننده حقوق مؤلف دارای حقوق غیرمادی در اثر محسوب می شود.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول:دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی
با توجه به این که طبق ماده588 قانون تجارت مصوب 1311 که اعلام می دارد : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق ابوت، نبوت و امثال ذلک» و چون نمی توان گفت که حق مؤلف فقط مخصوص انسان می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اشخاص حقوقی نیز می توانند از حق مؤلف برخوردار شوند در حالی که ایران چنین نیست و اشخاص حقوقی به هیچ عنوان نمی توانند مؤلف محسوب شوند بلکه آنها تنها می توانند حق و حقوقاتی که مربوط به اثر دیگری است را بگیرند و در این صورت آنها مالک حق و حقوق آن اثر می شوند و به هیچ عنوان مؤلف نمی توانند شناخته شوند. این در حالی است که در نظام کامل **** اصولا اشخاص حقوقی مؤلف می توانند محسوب شوند و در حقوق فرانسه نیز همانطور که بیان شد شخص حقوقی استثنائا مؤلف محسوب می گردد.
گفتار دوم:آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟
این که شخص حقوقی مؤلف محسوب شود از نظر بنده مفید است به این دلیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *