اثبات کند که این اثر را او ابداع کرده وپدید آورده صاحب آن حق شناخته می شود و منوط به ثبت نیست . البته دراین صنعت نمی توان به طول مطلق از ثبت و انتظام امور صرف نظر کرد . در بعضی از کشورها مانند امریکا پیش بینی کرده اند که هر کس نرم افزاری را پدید آورد ، صاحب حقوق فکری آن است اما اگر بخواهد از شخصی که حقوق او را نقض کرده است به دادگاه شکایت کند قبل ازآن باید به ثبت برود یعنی یکی از شرایط اقامه دعوی ثبت است اما نه به این معنی که تا ثبت نشود چنین حقی وجود ندارد بلکه اگر کسی نرم افزار دیگری را به ناحق تکثیر کند مجرم خواهد بود ولی برای این که بتوان او را تحت تعقیب قرار داد باید نرم افزار را به ثبت رساند . طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ایران ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2 این قانون پس از صدور تائیدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می پذیرد.
اداره ثبت اختراعات اروپا ، تفسیری را در سال1985 در چارچوب ضوابط کلی ثبت اختراع اعلام کرد که نسبت به آنچه در گذشته ارائه کرده بود انعطاف بیشتری داشت . این نظر تفسیری عبارت است از : یک برنامه رایانه ای به خودی خود و یا به عنوان ذخیره اطلاعات بر روی یک حامل صرف نظر از محتوای آن ، قابلیت آن را ندارد که حق اختراع به آن تعلق بگیرد . این وضع به صرف انتقال برنامه روی یک رایانه شناخته شده موجود تغییر نمی کند . اما هر گاه برنامه موردنظر یک نقش و اثر فنی روی یک حرفه صنعتی داشته باشد نمی توان صرفاً به بهانه این است که برنامه درحوزه خود اجرا شده است . حق اختراع را انکار کرد این بدین معناست که فی المثل ماشین ها، کارخانه ها و جریان های تولیدی که تحت کنترل یک برنامه هستند قابلیت حق اختراع را دارند
در ایران اصولا هیچ منعی از لحاظ در اختراع شناخته شدن نرم افزارهای رایانه ای وجود ندارد و چنانچه نرم افزاری تهیه شود که شرایط کلی اختراع را داشته باشد می تواند بدین عنوان شناخته شودوبرای اختراع آن پروانه ثبت اختراع صادر شود و مواردی که به صراحت نمی تواند اختراع محسوب شود ، طی ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات ذکر شده است تنها فرمول ها و ترکیب های دارویی و نقشه های مالی نمی توانند فی نفسه اختراع محسوب شود ونامی از نرم افزار رایانه ای نامیده شود و عنوان کلی که شامل آن باشد نیز ذکر نشده است . البته باید خاطر نشان ساخت که در70 سال پیش رایانه به شکل امروزی وجود نداشت که در قانون 1310 ایران به آن اشاره شود.
طبق ماده 2 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود.
اما در ایالات متحده امریکا وضعیت متفاوت است و سیر تحول خاص خود را دارد قبلا اشاره شد که در کشور آمریکا قانون تنها به تعریف اختراع از نقطه نظر شرایط اثباتی پرداخته است و این که چه مواردی دارای شرایط اختراع نیست ، به تفسیر قضائی (قضاوت) واگذار شده است از سابقه امر درآمریکا می توان چنین استنباط کرد که دراین کشور صرف دستور العمل های ریاضی در برنامه های رایانه ای قابلیت حق اختراع را ندارد . بنابراین اگر محصولی به اداره ثبت اختراعات ارائه و برآن اساس درخواست پروانه ثبت اختراع شود باید دقت کرد که آنچه درخواست شده به علت برنامه رایانه ای است که در آن به کار رفته یاخیر ؟ در صورت مثبت بودن باید دقت کرد که آیا برنامه مزبور متشکل از صرفا دستور العمل های ریاضی است؟ به عبارت دیگر آیا تقاضا به منظور تحصیل حقوق انحصاری برای دستور العمل های ریاضی است یا نه در صورت مثبت بودن جواب حق اختراع اعطاء نخواهد شد .
بدون شک احراز شرایط اختراع و نبودن موانع و صدور پروانه ثبت اختراع برای برنامه های رایانه ای تنها در صورتی میسر است که مراجع صادر کننده این اوراق دارای امکانات تخصصی و وقت کافی باشند . خوش بختانه امکانات فراوانی از حیث ابزار و لوازم مورد احتیاج نیست و اما وقت و تخصص به حد کافی موردنیاز است و به خصوص که برنامه های ارائه شده به جهت حفظ شدن اسرارآن به زبان رایانه ارائه می شوند و به طوری که حتی برای متخصصان نیز به سرعت و سهولت قابل تشخیص نیست و بنابراین چگونه می توان از اداره های ثبت اختراعات و کارشناسان آنها توقع داشت سریع و بدون اشکال نسبت به بررسی و اظهار نظر در خصوص این موارد اقدام کنند . این مشکل وقتی مشخص تر می شود که حجم انبوه این گونه برنامه های تولید شده در کشورهای مانند ایالات متحده امریکا درنظر گرفته شود.
ایالات متحده آمریکا بیش ازپیش برای نرم افزارهای پروانه ثبت اختراع موجب واردآمدن خسارات به یکی از موفق ترین صنایع آمریکا شود برنامه نویسان حمایت بسیار دقیق تر حق مولف یک وسیله قانونی مفید برای توقیف تکثیر قاچاق نرم افزار را ترجیح می دهند برخی از شرکت های بزرگ مانند ورد پرفکت پیشتاز بازار نرم افزار پردازش واژه نگران بودند که اعطای پروانه ثبت اختراع موجب دعواهای حقوقی شود.
اداره ثبت اختراعات متوجه خواهد شد که تصمیم گیری درمورد این که کدام نرم افزار واقعاً نوآوری و اختراع است مشکل است .پروانه ثبت اختراع حق مالکیت برای روش های انجام کارها (چیزها) راتامین می کند .اما حق مولف بیان عقاید و اندیشه ها را تحت حمایت قرار می دهد تقاضانامه برای تحصیل پروانه ثبت اختراع به طور عادی 2 تا3 سال وقت صرف می کند حال آن که حق مولف فقط چند روز وقت صرف می کند .
طبق بند 5ماده 66 قانون حق مولف انگلستان درمورد برنامه های رایانه ای با اجازه نسخه هایی از آن برنامه ها به مردم بعد ازپایان دوره 50 سال از زمان پایان سال تقویمی که در آن نسخه هایی ازآن برنامه برای نخستین بار به صورت الکترونیکی منتشر شده است حق مولف زیر پا گذشته نخواهد .
در قانون حق مولف انگلستان برنامه های رایانه ای همانند آثار ادبی تحت حمایت حق مولف قرار می گیرند (UK Patents Office .2002c) در روسیه مدت حمایت از برنامه های رایانه ای مانند آثار ادبی و هنری دوران زندگی پدید آمده است به اضافه 50 سال است که با قرارداد برن نیز هماهنگ و سازگار است .اعتبار و خصوصیات حق اختراع موجب شده است که بسیاری از پدیدآورندگان نرم افزار خصوصا در آمریکا به سمت درخواست پروانه ثبت اختراع برای نرم افزارهای خود بروند .برای این که هر شخصی وهر شرکتی نتواند نرم افزار خود را به صورت یک اختراع ثبت کند مسلماً آثار سوئی خواهد داشت طبق ماده10قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب1379 برای صدور تائیدیه فنی موضوع ماده 8 درمورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است کمیته ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود و این کمیته نرم افزار رامورد بررسی قرار می دهد، اگر شرایط و ویژگی هایی اختراع در آن بود که افراد و شرکت ها به دنبال حق اختراع بودند این است که آثار ادبی وهنری شرکت ها و اشخاص می توانند محصولی را تولید کنند که به صد درصد و یا کمتر با هم مشابهت داشته باشند.
اگر دو نرم افزار تولید شوند ولو این که هر دو ابداعی هستند و مقدار زیادی مشابه هر دو می توانند آن را منتشر کرده و بهره برداری مادی کنند و کسی نمی تواند جلوی دیگری را بگیرد . هرچند که یکی زودتر آن را بوجود می آورد و مادامی که دیگری بتواند ثابت کند که نرم افزار دیگری در اختیار او نبوده و خودش مستقیماً این اثر را برآورده می تواند ازمنافع مادی و معنوی آن استفاده کند ولی در اختراع فردی که زودتر آن راثبت کرد حق با اوست زیرا معمولا مسائلی که به ذهن انسان می رسد ممکن است همزمان به ذهن چند نفر برسد مثلا اگر فلان اختراع را فلان دانشمند انجام نمی داد همان موقع و یا چندی بعد توسط دیگری کشف می شد . از این گونه موارد درتاریخ زیاد دیده می شود .

مدت حمایت در حق اختراع محدود و معمولا بین 15 تا 20 سال است اما حق مولف تا سال 50 سال بعد از مرگ پدیدآورندگان باقی است و اگر پدیدآورنده شرکت سازمان باشد بر حسب اختلافی که کشورها دارند تا 30 سال این حق برقرار است . ولی با این وجود در بازارهای که رقابت شدید و تنگاتنگ است شرکت ها ترجیح می دهند حق اختراع را ولو 5 سال بگیرند ولی دنبال حق مولف تا 50 سال بعد از مرگ پدیدآورنده نباشد . لذا هزاران مورد اختراع درآمریکا به ثبت رسیده است هرچند که در اول به شدت با آن مخالف بودند ولی شرکت ها به دادگاه رفتند و اداره ثبت اختراعات آمریکا را محکوم می کردند در اروپا ابتدا با آن مخالف بودند و هرچند که منطق درستی از نظر علمی نداشت اگر پدیده های ایجاد شده که تمام خصوصیات اختراع را دارد ، نمی توان به صرف این که نرم افزار است و سخت افزار نیست مانع از ثبت آن شد . لذا در اروپا یک کلاه قانونی ایجاد شده که هم از حرف خود نگذرند و هم این که آن را اختراع محسوب کنند آنها کل ماشینی را که نرم افزار هم جزء آن است اختراع محاسبه می کنند ، ولی این ماشین باماشین قبلی تنها تفاوتی که دارد همان نرم افزار است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب را هم بخوانید :  ایقاع

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث پنجم:مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
درحالی که ثبت شدن یک برنامه (نرم افزار) رایانه ای به عنوان اختراع دارای مزایای بسیار بیشتری نسبت به موارد مشابه ازحقوق مولف از جمله حق چاپ و انتشار است البته بنا به این که درچه کشوری ثبت شود حقوق متفاوت و مدت زمان های مختلفی به عنوان حمایت تحصیل خواهد شد، نقاط ضعف و منفی نیز دراین خصوص مطرح است .مزایای ثبت برنامه رایانه ای به عنوان اختراع عبارت است از این که تولید کنندگان برنامه (نرم افزار) حق خواهد داشت برای مدتی که طبق قانون داخلی کشورها معین می شود به طور انحصاری برنامه خویش را تولید ودر نمایشگاه عرضه کند به فروش برساند وهر گونه بهره ای ازآن بدست آورد ودولت نیز از واردات تولیدات مشابه آن به داخل کشور ممانعت خواهد کرد نکته جالب این است که اگر برنامه هایی مشابه با آنچه که دارای پروانه اختراع است حتی با ساختارهای دیگر و روشی متفاوت با آن تولید شوند و فایده واثر عملی آن را داشته باشند باز دولت از برنامه های مشابه جلویگری خواهد کرد . این نکته که در دیگر اختراعات ممکن است زمینه عملی کمتری داشته باشد درنرم افزارهای رایانه ای امکان بیشتری دارد. از طرف دیگر نقاط ضعف و معایبی نیز درجریان تحصیل حق اختراع برای برنامه های رایانه ای وجود دارد که می تواند به صورت زیر فهرست شود :
به اثبات رسانیدن این که برنامه تولید شده یک اختراع است ، وقت و هزینه فراوانی نیاز دارد.
پروانه ثبت اختراع بعد از 2 تا 3 سال هنگامی صادر می شود که احتمالاً برنامه کهنه شده ارزش و جاذبه اولیه خود را در جامعه از دست داده است .
همواره ممکن است با دلایل و مستندات ، اختراع نبودن یک برنامه نزد دادگاه اثبات و پروانه ثبت اختراع باطل شود .
ازآنجا که گرفتن حق اختراع مستلزم ارائه اطلاعات لازم به اداره مربوطه است .این جریان مغایر با ضرورت حفظ اسرار تجارتی می شود.
با ملاحظه نکات فوق می توان گفت تنها در صورتی تلاش برای تحصیل پروانه ثبت اختراع دارای ارزش است که:
الف) برنامه نوشته شده دارای ارزش فراوان باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *