یک راه بهره مند شدن از انور روز در اعماق فضاهای داخلی موسسات، قراردادن دیوارهای داخلی آنها به ترتیب از کوتاهترین ارتفاع(نزدیک پنجره) تا بلندترین ارتفاع(نزدیک هسته داخلی ساختمان) است. این روش، بازترین فضاها را در کنار پنجره ها و بسته ترین یا خصوصی ترین فضاها را در هسته مرکزی ساختمان قرار می دهد. ضمناً از آنجا که فضاهای باز معمولاً فضاهای کاری مشترک یا جایگاههای فردی کارکنان دائم اداری و دفتری اند، این شیوه، به فضای داخلی، افقی ویژه با ساختاری متنوع و دارای ارتفاعات و اندازه های مختلف می بخشد که از لحاظ بصری به خوبی هدایت گر افراد است.
راه دیگر استفاده از نور طبیعی در فضاهای داخلی، امکان عبور نور از داخل دیوارها است. استفاده از خلاقانه از قطعات شفاف و مات شیشه، بخصوص در جداکننده هایی موازی با پنجره های پیرامونف سبب پدید آمدن محیطی روشن، دلباز و قابل نفوذ می شود و در عین حال می تواند طوری طراحی شود که نیاز در خلوت بودن افراد ر نیز تأمین کند.
نور مصنوعی
با فراهم شدن منابع نوری و توزیع گسترده نیروی برق استفاده از نور مصنوعی در ساختمان به صورت جزئی جدا نشدنی از معماری دراخلی درآمده است و برای ایجاد میطی منایب تر معمار داخلی با استفاده از سیستمهای روشنایی اقدام به طراحی می نماید. در حقیقت از ابزار روشنایی تنها برای روشن نمودن محیط استفاده نمی شود، بلکه باید تنظیم را برای ایجاد محیط بصری مناسب نیز انجام داد.
نور مصنوعی با اختلالات خلقی یعنی افسردگی و آشفتگی(مانیا) رابطه دارد. اغلب زنان در زمستان دچار افسردگی خفیف و در تابستان دچار مانیای خفیف می شوند. این امر احتمالاً پاسخس به نورهای مصنوعی است. از این رو در طراحی فضاهای اداری خصوصاً بخشهای مربوط به کارمندان زن، بهتر است پنجره ها(حداقل در زمستان) جنوبی بوده، نور گیر هایی تعبیه شود که مواقع لزوم بتوان از حداکثر نور خورشید استفاده کرد.
افزایش روشنایی در حدی که به علت تابش شدید یا کاهش وضوح محرکهای دیداری باعث کاهش عملکرد شود، مضر است و باغث تطابق چشمی زودگذر شده از حساسیت دید می کاهد.
سطح پایین نور به صبحت بیشتر و تکلم آرامتر حاضرین و استفاده کنندگان از نورمذکور منجر می شود.
کنترل مقدار روشنایی، تسهیل کننده عملکرد تعاملهای لازم خواهد بود و رضایت بیشتری برای کارمندان فراهم خواهد آورد.
توزیع نور در زیبایی محیط مؤثر است. استفاده از تعدادی لامپ کم نور در نقاط مختلف، مناسبتر از قراردادن یک لامپ پرنور در وسط اتاق است بعلاوه نور باید ویژگیهای ساختمان نظیر انحنای طاق، شکل ستون، بافت درشت دیوار، سطح نرم کف یا نقش دلپذیر قسمتهای قسمتهای چوبی را مشخص سازد.
بطور خلاصه توجه به نکات ذیل برای طراحی نور ضروری است:
کشیدن نقشه فضای داخلی بر روی کاغذ شطرنجی برای مشخص کردن محل اشیاء و فضاهای تاریک- روشن.
تعیین مناطق خطر و رعایت نورپردازی دقیق برای آن مناطق.
توجه به ویژگیهای معماری و خصوصیات تزئینی رنگ ها واثاث
تعیین نوع چراغها مورد نیاز
تعیین مسیرعبور سیم ها و محل کلید های برق
رنگ
یکیاز ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل زنگ هاست. جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند. معکوس کردن این ترتیب طبیعی، ناسازگاری رنگی به بار می آورد. رنگ های سرد، مختصر کاهش در دمای بدن ایجاد می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند. به لحاظ بصری، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند. رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرار گیرند حاکم می کند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد. همچنین رنگهای می تواند به نگاه ما نسبت به بافت ها تأثیر بگذارند. بافت هایی با کنتراست بالا یک احساس فعال و پر انرژی ایجاد می کنند و رنگها را برای ایجاد محیطی آرام محصور می کنند.
بشر محاط در فضایی است رنگین، رنگ به صورت نیروی قوی، پیوسته بر روح اسنان تأثیرات مثبت و منفی باقی می گذارد. استفاده از رنگ در کارخانه ها و ادارات و مدارس می تواند میزان کارایی را بالا برده یا آن ار تنزل دهد. به عنوان مثال رنگ اتاق بیمارستان در بهبود سریع بیماران نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند.
نیروی مؤثر رنگ ها از نارنجی بعنوان قدرتمندترین رنگ شروع شده به ترتیب به زرد، قرمز، سبز، ارغوانی،آبی، سبزآبی وبنفش به عنوان رنگی سرد و بی تحرک ختم می شود.
با بکارگیری صحیح رنگ در معماری دراخلی می توان از این نیروی مؤثر حداکثر بهره برداری را در فضای سازی داخلی نمود و به اتاق ابعادی متناسب و دلخواه داد. همچنین رنگ یکی از ابزار مهم پوشاندن عیوب معما