– باید مانع ارتباط با همکاران نشود.
عملکرد فضائی و محدودیت ها
عنصری که در شروع باید مد نظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است. یک چهار دیواری می تواند به عنوان اطاق خواب، نشیمن، اطاق بچه، آشپزخانه یا دفتر کار شخص معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد، ضروری است با استفاده از عواملی چون ورپردازی و چیدمان مبلمان تقسیم گردد تا عملکرد هر یک دقیقاً مشخص گردد. شکل و نظم اثاثیه می تواند همچون دیوارها در یک فضای بزرگ ایجاد نوعی محصوریت کرده و الگوهای خاصی را به نمایش بگذارد. حتی یک عنصر تنها قادر است از طریق فرم، اندازه و شکل خود، فضا را تحت الشعاع قرار داده و حوزه فضایی را نظم بخشد. همچنین نور و الگوهای تاریک و روشن آن باعث می شود تا قسمتی از فضا جلب نظر کرده و در عوض از اهمیت سایر قسمت ها کاسته شود و در نتیجه، فضا از این طریق تقسیم بندی می شود. بنابراین این با افزایش عناصر یک صرح، روابط فضایی نیز تنوع می یابند. این عناصر، درون مجموعه ها و دسته هایی قرار می گیرند که هر کدم نه تنها فضا به نحوهی استفاده ما از آن فضا بستگی قاطع دارد. ماهیت فعالیت های ما و نحوه انجام آنها بر طرح، نظم و سازمان دهی فضای داخلی تاثیر می گذارد.
آثار عوامل طبیعی بر انسان
دمای محیط، سرو صدا، نور، رنگ، بافت، دید های داخلی و خارجی و مسائل زیبایی شناختی از مهترین عوامل طبیعی تاثیر گذار بر کیفیت کار یک کارمند می باشند که لازم است دقیقاً مورد بررسی قر ار گیرند.
دمای محیط
کارمندان ادارات اولویت خاصی برای جریان مناسب هوا و تهویه مطبوع در محیط کارشان قائلند، اما معمولاً پاسخ مناسبس از سوی طراحان به این مسئله داده نشده و عمده طراحی های داخلی، حداکثر در مرحله توجه به نور و دید به اثاثیه متوقف مانده اند.
مشکلات کیفیت هوا و کنرل درجه حرارت در دهه ها یاخیر به واسطه طرح های جدید معماری و معماری داخلی بدتر شده اند. موج صرفه جویی در مصرف انرژی، ساختمانهایی را به عرضه داشته که نسبت به فضای بیرون کاملاً مسدود اند، اما در مقابل، سطح آلودگی هوای داخل را بالا می برند. جریان هوا و تهویه آن را مشکل تر نیز ساخته است. در اغلب زمان ها، جداکننده ها سد راه جریان هوا می شوند و اصطلاحاً چاله های هوایی در فضا ایجاد می کنند که در نتیجه، کارکنان یا تأثیر تهویه مطبوع را به شکل بسیار مستقیم و مزاحم دریافت می کنند و یا اصلاً دریافت نمی کنند.
مسئله ای که باعث پیچیدگی بیشتر قضیه می شود، این است که کیفیت هوا و درجه حرارت مطلوب در هر شخص فرق می کند. یک تغییر مشخص در هوا ممکن است سبب بروز فشار جدی در شخص شود، در حالیکه بر اسیرین هیچ اثری نداشته باشد یا حتی خوشایند به نظر برسد.
اگر چه نتایج تحقیقات در این زمینه متفاوت هستند اما بطور کلی گرما تکالیف ذهنی پیچیده را بعداز مواجهه طولانی با آن مختل می کند و تکالیف حرکتی را بعداز مختصر مواجهه ای دچار آسیب می نماید.
دمای بالای 32 درجه سانتیگراد پس از 2 ساعت عملکرد ذهنی را مختل نموده، لذا باید سیستمهای تهویه و سیستمهای برودتی مطلوب تعبیه شود. اثر سرما بر عملکردف مشابه اثر گرما است.
بنابر مجموع این مسائل، طراحان فضای داخلی می بایست قدری قابلیت کنترل فردی هوا را نیز در نظر گیرند.
سرو صدا
سرو صدای 90 تا 110 دسی بل اثرات مضری بر عملکرد حرکتی و اعمال ذهنی ندارد این یافته در طراحی محیطهای اداری به ویژه محیطهای باز اداری قابل توجه است.
اثرات مهم سر و صدا، اثرات آنی و فوری آن است، از این رو در کارهای دقیق مثل بررسی پرونده، غلط گیری و سایر کارهای دقیق فکری و دفتری، باید این مساله را مد نظر داشت و تا سرحد ممکن باید سعب کرد سرو صدا قابل کنترل باشد تا اثرات منفی کمتری داشته باشد.
پوشاندن (Masking) از لحاظ اثری که در عدم تمایز بین شنیدینهایمان ایجاد می کند، بیشتر از نوفه (Noise) در کاهش عملکرد اثر دارد. این مساله بخصوص در طراحی فضاهای باز باید مورد عنایت قرار گیرد.
در مواردیکه لازم است کارمندان ارتباط کلامی داشته باشند، رعایت فاصله مناسب در چیدمان میزها ضروری است.
طبق استاندارد برانک سرو صدای 50 تا 70 دسی بل سطوح قابل قبول برای رفتار اجرایی و اداری است.
باید ترتیبی اتخاذ کرد که سر و صداهای غیرقابل حذف، برای کارمندان پیش بینی پذیر شوند زیرا اثرات تزاحمی آنها کمتر است.
نور
نور طبیعی
نور اصلی ترین عامل پویایی یک فضای داخلی است. بدون نور، فرم، رنگ، یا بافت قابل مشاهده ای وجود نداشته، و هیچگونه مرز مرئی جهت فضای داخلی وجود نخواهد داشت.
بنابریان، نخستین عملکرد طراحی نور، روشن کردن فرم ها و فضای یک محیط داخلی و نیز اجازه به کاربردهای فضا است تا فعلیت ها و وظایف خود را با سرعت، دقت و راحتی در خود انجام دهند. نور بر ادارک ما از بافت تاثیر می گذارد و در عوض و خود هم توسط بافتی که آن را روشن می کند، تحت تاثیر قرار می گیرد. نور مستقیم که رو سطحی با بافت فیزیکی می تابد، بافت دیداری آن را افزایش می دهد، در حالی که نور پراکنده، بافت فیزیکی را تشدید کرده و حتماً می تواند ساختار سه بعدی آن مبهم نماید. نحوه چیدمان منابع نوری و الگوهای روشنایی ساطع شده توسط آنها بایستی با جنبه های معمارانه ی یک فضا و الگوهای کاربردی آن، همکاهنگی داشته باشند. از آنجا که چشمان مه همواره در جستجوی درخشنده ترین اشیاء و پرتحرک ترین تضادهای سایه و روشن در میدان دیدشان می باشد، این هنماهنگی در طراحی نورپردازی متمرکز سطح کار، اهمیت ویژه ای می یابد.
اخیراً دانشمندان دریافتند که یک رابطه قوی زیست شناختی نیز بین خورشید و سلامت انسان وجوددارد، به این ترتیب که طیف کامل این نور، تولید هورمون مضر ملاتونین را که خستگی جسمی و روحی به بار می آورد متوقف می سازد. مواردی هست که نشان می دهد این فرآیند کاملاً در روحیه، بازدهی و وضع عمومی افراد تأثیر می گذارد.