قویاً معتقد است که روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشید.

ویژگی های چندی را می توان در افراد خلاق ملاحظه نمود که عبارتند از:
1- مسائل و وضعیت هائی را می بینند که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته و فکر های بکری ارائه می دهند.
2- ایده ها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط داده و آنها را بر مبنای مزیت شان مورد بررسی قرار می دهند.
3-معمولاً چندین شق(بدیل)برای هر موضوع معین دارند،وبه عبارتی سلاست فکر دارند.
4- نسبت به پیش فرض های قبلی تردید میکنند و محدود به رسم و عادت نمی شوند (استقلال فکری دارند)
5- فی البداهه از نیروهای احساسی، ذهنی و بینشی مدد می گیرند و استفاده میکنند.
6- در فکر و عمل از انعطاف بالایی برخوردارند.
موانع خلاقیت
عوامل متعددی می توانند مانع خلاقیت کردند که اهم آنها را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود.
ترس از انتقاد و شکست، محافظه کاری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی و جمود فکری، تمایل به همرنگی و همگونی، عدم توانایی در تحمل ابهام، عدم دانش کافی در زمینه موضوع مربوط، عدم تمرکز ذهنی، مقاوم نبودن، کمروئی و عدم انعطاف پذیری. سازمان و مدیریت آن می توانند از طریق بکارگیری مکانیزم هایی بر این موانع غلبه نموده و خلاقیت و نوآوری را در سازمان حفظ نموده و گسترش دهند. از جمله این مکانیزم ها می توان استفاده از تکنیک های گسترش خلاقیت همچون طوفان مغزی و غیره- صرف وقت و منابع کافی برای مرحله آمادگی و نهفتگی خلاقیت- از میان برداشتن موانع بوروکراتیک.
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات و انتقادات- بها دادن به مشورت و سرانجام ارزیابی پیشنهادات بر اساس شایستگی پیشنهاد (نه بر اساس مقام و موقعیت پیشنهاد دهنده) را نام برد.
استراتژی های نوآوری
نو آوری به طور قطع به افراد بستگی دارد و همچنین به فرهنگ سازمانی و نوع مدیریتی که به آنها اجازه میدهد تا نوآوری را به منصه ظهور برسانند وابسته است. نو آوری همچنین نیازمند شناسایی فرصت های بدیعی است که فرا روی سازمان قرار دارد. بنابراین انتخاب یک استراتژی مربوط به خلاقیت و نو آوری لازم و ضروری است و موفقیت این استراتژی نیز به ابزاری که نو آوری را به اجرا در آورند بستگی دارد. این استراتژی از طریق رو شهای زیر به اجرا در می آید.
1- نو آوری از طریق کارکنان
2- نو آوری از طریق مشتریان
3- نو آوری از طریق فرهنگ سازمانی
4- نو آوری از طریق رهبری

5- نو آوری از طریق سازمان
مدیران کارآمد همواره نو آفرینی را کار مایه تلاش و کوشش های خود قرار می دهند و فضای سازمان را برای خلاقیت و نو آوری آماده می سازند.
فضای سازمانی سازگار با آفرینندگی و خلاقیت باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد.
1- دگرگونی را بپذیرد.
2- اندیشه های نو را گرامی بدارد.
3- آزمایش و شکست را جزئی از کامیابی بداند.
4- از کوشش افراد قدر دانی کند.
روابط انسانی
روابط انسانی از رابطه یا روابط مثبت و هدف داری که بین دو یا چند فرد وجود دارد صحبت میکند، روابط انسانی مظهر وجود و ارزش انسانهاست و پدیده رفتاری- اجتماعی گروه های انسانی است که شکل و نوع آن به عنوان وجه تمایز انسان و حیوان به شمار می آید. همچنین مفهومی وسیع داشته و هر نوع ارتباط افراد و محیط ها و موقعیت ها را در بر می گیرد. ارتباطات رسمی، غیر رسمی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و آموزشی بین افراد و گروه ها و جوامع، همه و همه روابط انسانی محسوب میگردند.
هر چند روابط انسانی با رفتار سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارند و مکمل یکدیگرند «کیت دیویس» می گوید: تفاوت رفتار سازمانی و روابط انسانی مانند تفاوت آسیب شناسی و پزشک است. آسیب شناسی در پی درک و شناخت بیماری انسانها است، ولی پزشک از این دانش برای بهبود و مداوای بیمار استفاده میکند. دانش روابط انسانی را باید بکار گیرنده تمام علوم رفتاری دانست که آن علوم را به طور علمی در تعاملات بین افراد بکار می گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روابط انسانی در مدرسه
روابط انسانی در مدرسه عبارتست از برقراری ارتباطات انسانی با معلمان و دانش آموزان از طریق پذیرفتن شخصیت و ویژگی های فردی آنها و تمام تفاوت های که احتمالاً با شخص مدیر دارند.
استقرار روابط انسانی مطلوب یکی از وظایف اساسی مدیران آموزشی است و مدیران بایستی درا ین زمینه به موارد ذیل توجه نمایند.
– از اخلاق اسلامی در روابط انسانی به خوبی بهره بگیرند.
– به کارکنان احترام بگذارند و به تکریم شخصیت آنان اهمیت دهند.
– به مشکلات معلمان و دانش آموزان به دقت گوش فرا دهند.
– فروتن، خونگرم و صادق باشند و همواره در تقویت روحیه و ایجاد رضایت کارکنان مدرسه بکوشند.
– به سازمان غیر رسمی در مدرسه نیز توجه نموده و به آن اهمیت دهند و از آن استفاده نمایند.
– به انواع نیازهای کارکنان توجه نموده و در مصائب و شادی های آنها خود را شریک بدانند.
– روحیات تک تک کارکنان را تا حد ممکن بشناسند و در تقویت آنها بکوشند.
– از سخنان گرم و دلنشین استفاده نموده و پیوندهای خود و اعضا را تقویت نمایند.
– از تاثیر گفتار و کردار خویش آگاهی داشته و قادر باشند محیطی امن و قابل قبول برای جلب همکاری کارکنان فراهم نمایند.
استقرار روابط انسانی مطلوب می تواند آثار و نتایج مفید و سودمندی را هم برای سازمان و هم برای اعضا سازمان فراهم آورند. در سازمانی که روابط انسانی مطلوب حاکم باشد، دسترسی به اهداف سازمان از احتمال بالاتری برخوردار خواهد بود و اثر بخشی سازمانی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر این امر سبب ارضا نیازهای منطقی روانی و اجتماعی کارکنان شده و انگیزش بیشتر کارکنان و رضایت آنها را به دنبال خواهد داشت و خود این امر زمینه ساز بهبود و رشد فردی کارکنان شده و با افزایش روحیه، میل به کار و تلاش بیشتر را جهت کسب اهداف سازمانی بالا خواهد برد.
از سوی دیگر عدم استقرار روابط انسانی مطلوب نیز در سازمان عوارضی را به دنبال خواهد داشت که از میان آنها می توان موارد ذیل را نام برد.
1- عدم اعتماد کارکنان به یکدیگر.
2- افزایش دستجات متعدد و متعارفی در سازمان.
3- افزایش میزان شکایات و اعتراض ها
4- افزایش نقل و انتقالات بی مورد و ترک خدمت
5- ایجاد زمینه عداوت و کینه توزی.
6- بی میلی و بی علاقکی به کار.
7- تقلیل احترام به مدیر.
8- دوروئی افراد سازمان نسبت به هم.
9- زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی.
10- کارشکنی.
شاخص های روابط انسانی مطلوب در مدرسه
ویژگی های زیر را میتوان به عنوان شاخص های روابط انسانی مطلوب در سازمانهای آموزشی در نظر گرفت.
1- درک نیازها، استعدادها، و مشکلات دیگران و کوشش برای تامین، شکوفایی و حل آنها. همه معلمان و دانش آموزان به عنوان انسان دارای نیازها، استعدادها و مشکلاتی هستند، که سلامتی روحی و روانی آنها و همچنین میل به کار و کوشش و مسئولیت پذیری آنها در گرو توجه به این استعدادها، نیازها و مشکلات است.
مدیر آموزشی باید بتواند این موارد را به دقت بررسی نموده و با شناخت آنها در تامین نیازهای آنها بکوشد و با حل مشکلات آنها تا حد ممکن، امکان بروز استعدادهای آنها را فراهم نماید.
2- علاقمند بودن و دوست داشتن دیگران. دراین راستا مدیر آموزشی باید معلمان و کارکنان خود را دوست داشته و به آنها نگرش مثبتی داشته باشد و خیر خواهی آنها را مد نظر قرار دهد و نسبت به آنها احترام و ارزش لازم را مبذول دارد.
3- خوب گوش دادن و پذیرش افراد.
یکی از اساسی ترین عوامل موثر در روابط انسانی مطلوب گوش دادن خوب به درد دل های افراد و مشکلات آنهاست.
مدیر آموزش در این زمینه باید محیطی فراهم آورد که قابل اعتماد، گرم و صمیمی، شادی بخش و روح افزا و حمایت کننده باشد و آرامشی درونی به افراد بدهد و اعتماد به نفس را در افراد تقویت نموده و از این طریق زمینه ارضا نیازهای روانی و روحی آنها را فراهم نماید.
عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان از کار خویش و محیط آموزشی
رضایت و خوشنودی از کار و علاقه به کار و محیط کاری است که سبب ایجاد شور و نشاط در کارکنان و دلبستگی آنها به کار شده و سرانجام سبب بکارگیری تمام تلاش آنها در محیط کاری جهت کسب اهداف سازمانی میگردد.
در مقابل اتلاف وقت، بی اعتنایی به کار، شانه خالی کردن از انجام کارها و قبول مسئولیت ها، کم کاری، غیبت و نقل و انتقالات بی مورد و همیشه لب به شکایت و اعتراض گشودن و مسائلی از این قبیل می توانند نشانه هایی از عدم رضایت در محیط کار باشند.
ایجاد رضایت خاطر معلمان و کارکنان آموزشی از کار خویش و محیط مدرسه یکی از وظایف اساسی مدیران آموزشی است. در این زمینه آنها باید شرایط و فرصت هایی را در محیط مدرسه به وجود آورند که از طریق آن همه معلمان محیط کار خود را بهترین محل کار بدانند. تحقیقات نشان داده اند که از میان عوامل گوناگونی که در ایجاد رضایت معلمان موثرند، هشت مورد بیش از سایر عوامل اثر گذار بوده اند که عبارتند از:
1- خاطر جمعی و آسایش در زندگی: معلمان خواهان امن و رفاه و آسایش در زندگی هستند. رفاه در این باره به مفهوم وسایل و لوازمی از زندگانی است که معلم را به حفظ و ادامه یک زندگی راحت قادر میسازد. مدیر آموزشی باید در فراهم ساختن شرایط مناسب کار و تامین حقوق معلمان تا حد ممکن تلاش نماید. البته در نظام های آموزشی متمرکز و دولتی این امر بیشتر بر عهده مسئولیت رده بالای نظام آموزشی است.
2- شرایط مطلوب و مناسب کار: معلمان و کارکنان آموزشی تمایل دارند در محیطی کار کنند که دارای محیطی مناسب و امکاناتی کافی باشد. عواملی همچون دلپذیر بودن محیط کار، نظافت و پاکیزگی، وسایل و لوازم تازه و نو و با کیفیت خوب، تدابیر مربوط به آسایش کارکنان در محیط مدرسه و حمایت مدیر از معلمان از جمله عواملی هستند که به عنوان شرایط مطلوب و مناسب کار شناخته شده هستند.
3- احساس علاقه و دلبستگی: افراد معمولاً علاقه دارند به گروهی که با آنها کار میکنند وابسته باشند. تحقیقات نشان داده است که این میل و این نیاز یکی از مهمترین عوامل موثر در کارایی افراد است و در مواردی حتی بیشتر از حقوق و پاداش مادی در میزان کاری که فرد انجام میدهد موثر است. دراین راستا مدیر آموزشی باید فرصت هایی پدید آورد که کارکنان با هم و در کنار یکدیگر قرار گیرند و جلساتی ترتیب دهد که به شور و مشورت بپردازند و همچنین افزایش رفاقت و صمیمیت را تشویق نموده و روحیه همکاری را تقویت نماید و در صورت امکان برنامه های تفریحی و جمعی را تدارک ببیند.
4- رفتار از روی عدل و انصاف: معلمان تمایل دارند که با آنها از روی عدل و انصاف رفتار شود. آنها از اینکه فردی بیش از دیگران و بیش از آنچه که حق اوست پاداش یا امتیازی دریافت کند انزجار دارند. عدم رعایت عدل و انصاف از سوی مدیر سبب میشود یک رنگی و مسرت و خشنودی از بین رفته و روحیه تضعیف گشته و در نتیجه از میزان کارایی افراد نیز کاسته شود. مدیر آموزشی باید از جانب داری بی مورد پرهیز نموده ودر همه حال عدل و انصاف را در مورد همه کارکنان رعایت نماید.
5- احساس موفقیت در کار و رشد صنفی: کارکنان آموزشی علاقه دارند در کارشان پیشرفت و موفقیت داشته باشند و مطمئن شوند افرادی شایسته و با کفایت بوده و در انجام وظیفه خود موفق بوده اند. مدیر آموزشی در این راستا باید با فراهم آوردن یک برنامه صحیح ارزشیابی، معلمان را در این زمینه یاری نماید. این برنامه باید طوری باشد که معلمان نیز بتوانند عملکرد خودشان را بسنجند. تدوین برنامه های آموزشی ضمن خدمت که مسیر رشد و ترقی را هموار میسازند، می تواند اقدام موثری در این زمینه باشد.
6- احساس اهمیت در وظایف محول: معلمان علاقه دارند که احساس کند وظیفه و کارشان دارای اهمیت است، دراین راستا مدیر آموزشی باید از تلاش معلمان آگاهی یافته و از آنها تقدیر و تشکر نماید و کارهای مهم آنها را به دیگران معرفی کند. اعتماد داشتن و احترام گذاشتن به معلم نیز نمونه ای از کارهایی است که دراین زمینه می تواند موثر باشد.
7- شرکت در تعیین خط مشی کار: معلمان خواهان دخالت و نظارت دراموری هستند که به سرنوشت آنها نیز مربوط میگردد، معمولاً در مشاغلی که فرصت شرکت کارکنان در تعیین خط مشی کار به افراد داده میشود رضایت شغلی بیشتری حاصل می گردد. در مواردی که خط مشی و قوانین مربوط به کار در خارج از مدرسه و توسط مقامات بالاتر اتخاذ میگردد، مدیر می تواند با در جریان گذاشتن معلمان از کیفیت امور برای تقویت روحیه آنها اقدام نموده و فرصتی را فراهم آورد که قبل از اجرای آن در مورد طرق اجرای آن بیندیشند و خود را با تغییرات جدید منطبق سازند.
8- حفظ احترام خود: برای بدست آوردن رضایت از کار باید کار محول شده به افراد چنان باشد که فرد از احساس احترام به خود برخوردار باشد. این امر شامل احساس برابری با همکاران میگردد. در این زمینه نباید با افراد طوری برخورد شود که احساس حقارت کنند. برخورد دستوری آن هم از نوع خشک و تصور کردن کارکنان به عنوان یک ابزار سبب محو روحیه معلمی شده و در نتیجه موجب عدم رضایت شغلی میگردد. حقیقت این است که افراد در مقابل کسانی که آنها را تحقیر کنند حالت دفاعی به خود می گیرند. لذا اظهارات و نوع برخورد مدیر آموزشی باید سبب تقویت شان و اعتبار معلمان گردد.
مدیر آموزشی کار آمد باید با در نظر گرفتن این عوامل و شناسایی سایر عواملی که ممکن است در رضایت مندی کارکنان موثر باشند، در امر به حداکثر رساندن آن بکوشند و امورات مربوط را طوری انجام دهند که رضایت خاطر بیشتر کارکنان حاصل شده و از طریق آن محیط آموزشی موثری که نیل به اهداف تعلیم و تربیت را میسر سازد، ایجاد گردد.
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مطالعه منابع تحقیق، از دو جهت برای ما مفید میباشد.
اول آنکه در می یابیم چه افرادی قبل از ما، به موضوعاتی شبیه به موضوع ما پرداخته اند و نتایجی که آنها بدست آورده اند چه بوده است؟
دوم اینکه مشاهده طراحی که آنها برای تحقیق پیموده اند، راهنمای خوبی برای طی مراحل تحقیق ما میباشد.
اینک به بیان خلاصه تحقیق 2 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد که موضوعاتی شبیه موضوع اینجانب داشته اند، می پردازیم.
آقای حبیب الله کاظمی در تحقیقی تحت عنوان «مقایسه وظایف تئوریک و سازمانی مدیر با عملکرد آن در دبیرستان از دیدگاه دبیران دبیرستان های تهران»، با ارائه 3 فرضیه تحقیق خویش را شروع کرده است.
فرضیه های وی به قرار زیرند:
1- عملکرد مدیران با اصول تئوریک مطرح شده به وسیله متخصصین مدیریت مطابقت دارد.
2- تطبیق بین اصول مدیریت و شرح وظایف مدیران به صورت عملکرد در همه زمینه های یازده گانه اصول مدیریت آموزشی یکسان نمیباشد.
3- عملکرد مدیران با شرح وظایف تدوین شده به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش مطابقت دارد.
وی از 7 منطقه تهران، 14 دبیرستان را به صورت تصادفی انتخاب نموده و از بین دبیرستان ها 1400 نفر را به صورت تصادفی انتخاب کرده است.
ابزار وی در تحقیق، عبارت بوده اند از 2 پرسشنامه تحت عناوین اصول مدیریت و وظایف سازمانی که در بین دبیران انتخاب شده، توزیع نموده است. از مجموع 140 پرسشنامه مربوط به اصول مدیریت آموزشی، 110 پرسشنامه و از تعداد 140 پرسشنامه مربوط به وظایف سازمانی 107 پرسشنامه، پس از تکمیل به دست محقق رسیده است.
محقق پس از طبقه بندی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ، با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی، درصد گیری و آزمون مجذور کا (X2) ، نتایج مورد نظر در تحقیق را به دست آورده است.
نتایج به دست آمده توسط محقق به شرح زیرند:
16% از مدیران دبیرستان های مورد مطالعه مطابق نظرات دبیران مدارس خود، از اصول علم مدیریت آموزشی آگاهی دارند و آن را در عمل به کار می برند و 84% بقیه از اصول این علم، آگاهی ندارند.
از طرف دیگر نتایج حاصله نشان میدهد که فقط 15% از مدیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *