7.به جذب ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در غذا کمک میکنند.
8.با بروز سرطان روده،‌ کبد و پستان مقابله میکنند.‌
9.میتوانند به عنوان کاهنده کلسترول و فشار خون عمل کنند.[7 , 10 ]
1-1-1-4- تاثیرات نا مطلوب مصرف پروبیوتیک‌ها
از آنجاکه طبق تعریف پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌ها ی زنده هستند،‌ ممکن است مصرف آنها باعث ایجاد اثرات جانبی و میانکنش‌ها ی نامطلوب در بدن شود.از میان این اثرات 4 عامل از همه مهمترند:خطر ایجاد عفونتهای سیستمیک، احتمال فعالیتهای متابولیک مضر، احتمال بر هم زدن تعادل سیستم ایمنی،‌ احتمال رخداد انتقال ژنی بین میکروارگانیسم و سلول میزبان [15 , 16 ] .
درنتیجه برای افزایش ایمنی پروبیوتیک‌ها فاکتورهای گوناگونی را باید در نظر گرفت:
1- بررسی زیستگاه طبیعی پروبیوتیک‌ها و مقایسه آن با پروبیوتیک‌ها در سیستم گوارشی انسان
2- مطالعه برای ویژگیهای طبیعی و ذاتی گونه‌ها ی باکتریایی
3- بررسی ویژگیهای فارموکولوژیکی و میزان دوز موثر هر گونه
4- تحقیق در زمینه میانکنش‌ها ی احتمالی بین باکتریهای پروبیوتیک و سلول‌ها ی بدن میزبان [7 ] .
1-1-1-5- اشکال مصرف پروبیوتیک‌ها
پروبیوتیک‌ها اغلب به شکل خوراکی و به صورت افزودنی در مواد غذایی مصرف می‌شوند.حال این می‌تواند در قالب غذا باشد یا مکمل‌ها ی غذایی.عمده شکل مصرف پروبیوتیک‌ها مواد غذایی و به ویژه لبنیات است.
1-1-1-5-1- لبنیات و غذاهایی با پایه لبنی
بدون شک عمده ترین غذاهای پروبیوتیک امروز را ماست تشکیل می‌دهد.ماست به دلیل محیط خاص شیمیایی خود یکی از مناسب ترین بسترها برای افزودن پروبیوتیک‌ها محسوب می‌شود.این محصول با نام‌ها ی مختلفی در دنیا و کشور ما ایران عرضه می‌شود.باید دقت کرد که اگر بعد از افزودن پروبیوتیک به ماست و محصولات لبنی، پاستوریزاسیون اتفاق بیفتد،‌ حرارت اعمال شده موجب مرگ و یا غیرفعال شدن باکتریهای زنده پروبیوتیکی خواهد بود، پس باید مطمئن بود که ماست حاوی میکروب‌ها ی مفید زنده باشد.البته تکنیک‌ها ی مختلفی برای حفظ بقای این موجودات در بافت غذا ابداع شده است.نوشیدنی کفیر از دیگر محصولات بر پایه لبنی و پروبیوتیکی است که یک فرآورده تخمیری محسوب می‌شود.این فرآورده یک نوشیدنی لذت بخش و شفابخش به خصوص در مورد افراد دچار تحمل نداشتن لاکتوز شیر است.سایر محصولات تخمیری شیر نیز می‌توانند در قلمروی غذا‌ها ی پروبیوتیکی باشند[7 , 17 ] .
1-1-1-5-2- آب میوه‌ها
در این مورد به دلیل اهمیت طبیعی و برجسته بودن طعم‌ها ی مختلف، همچنین تداخلات شیمیایی برخی ترکیبات آبمیوه فرآیند افزودن پروبیوتیک‌ها از قدری پیچیدگی بیشتر برخوردار است.اما امروزه این نوشیدنی‌ها با خصوصیات و طعم‌ها و ترکیبات مختلف از جمله پر طرفدارترین محصولات پروبیوتیکی به شمار می‌روند. انواع ارگانیک بهترین نوع این آبمیوه‌ها هستند که بدون هیچ افزودنی شیمیایی و در طبیعی ترین شکل، یک محصول سالم و مغذی فراهم می‌آورند[8 ] .
1-1-1-5-3- سبزیجات و ترشیجات
عمدتاً در مورد این محصولات، هدف، تخمیر کردن فرآورده‌ها به واسطه باکتر یهای مفید است.امروزه در بازا رهای جهانی زیتون شور، خیار شور و انواع ترشیجات به صورت پروبیوتیکی عرضه می‌شوند.باید توجه داشت که اغلب مارک‌ها ی موجود پاستوریزه شده اند و این یعنی فرآیند تخمیر، در نتیجه از بین رفتن باکتری‌های افزوده مفید متوقف شده است و احتمالاً هیچ باکتری زنده و فعالی در قالب این محصولات وارد بدن نخواهد شد و آثار مفید محصول از تخمیر نسبی آن حاصل خواهد شد.سدیم بنزوات به عنوان یک نگه دارنده در برخی کنسرو‌ها و مواد غذایی استفاده می‌شود که باکتری‌ها ی زنده را نابود می‌کند[8 , 12 ] .
1-1-1-5-4- شکلات و سایر تنقلات
امروزه دامنه استفاده از این باکتری‌ها ی مفید به تنقلاتی هم چون شکلات و غلات پف کرده و شیرین نیز کشیده شده است.حتی نوعی آدامس با طعم‌ها ی مختلف در بازار‌های اروپایی عرضه شده است که حاوی نوعی از پروبیوتیک‌ها ست.
1-1-1-5-5- مکمل‌های غذایی دارویی
این مکمل‌ها در اشکال مختلف از جمله کپسول، قرص‌ها ی جویدنی، پودر و شربت عرضه می‌شوند.هر کپسول پروبیوتیک حاوی مقادیر معینی باکتری زنده است که در نهایت مصرف آن برای سلامت انسان سودمند خواهد بود.مصرف منظم این مکمل‌ها در تخفیف عوارض آلودگی‌ها ی قارچی مفید بوده است[8 ] .
1-1-1-6- میزان مصرف
بسیاری مطالعات در زمینه تاثیرات فیزیولوژیکی پروبیوتیک‌ها بر روی بیماری‌ها یی نظیر اسهال،‌ عدم تحمل لاکتوز و سرطان روده بزرگ نشان می‌دهد که حداقل دوز پروبیوتیک 1010 -109 در هر روز است که این مقدار معادل مصرف روزانه 5/3 فنجان شیر یا ماست حاوی پروبیوتیک است[8 ] .