– تعداد خبرگانی که نظرشان مورد توجه قرار می‌گیرد بیش از یک نفر می‌باشد که در اینجا تیم خبره، شامل دوازده نفر می‌باشد.
– هنگامی که اطلاعات در مورد گزینه ها کم و ابتدایی می‌باشد. به عنوان مثال ممکن است مدیر‌فنی از استراتژی پیشنهاد شده توسط مدیر پروژه، اطلاعات دقیق و کاملی نداشته باشد.
فصل چهارم
عنوان: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
این تحقیق به شیوه‌ی پیمایشی انجام شده است. بدین معنا که داده‌های تحقیق درباره‌ی تهدید یا فرصت‌های عوامل برون سازمانی، و قوت یا ضعف عوامل درون سازمانی و استراتژی‌های حاصل از آنها، از طریق نظرسنجی و پرسش از مدیران و کارشناسان ارشد گردآوری شده است.
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت مصنوعات فلزی سنگین واقع در تهران می باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را مدیران اصلی شرکت و مهندسان پروژه ها تشکیل داده است که مجموعا تعداد آنها به دوازده نفر می‌رسد.
4-2 یافته های تحقیق
4-2-1 مروری برتاریخچه ی شرکت
شرکت مصنوعات فلزی در سال 1368 در تهران با هدف توسعه‌ی صنعت در بخش خصوصی از طریق طراحی و ساخت انواع سازه‌های فلزی در تهران به ثبت رسید. این شرکت در ابتدا فعالیت‌های خود را با ساخت سازه‌های فلزی در کارخانه‌ی کوچکی نزدیک تهران، شهرستان کرج، شهریار آغاز کرد. به تدریج با توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور به خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی کشور، این مجموعه نیز برآن شد تا فعالیت‌های خود را با این روند هم راستا ساخته و توانمندی خود را در بخش طراحی و مهندسی افزایش داده و دامنه‌ی جدیدی از فعالیت یعنی ساخت تجهیزات مکانیکال ثابت به ویژه مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و مبدل‌های حرارتی را به سبد کالای خود اضافه کند و طی سال‌های گذشته موفق به همکاری در پروژه‌های متعددی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی گردید که از آن دست می‌توان به طرح HDPE پتروشیمی جم و مارون، طرح تولید Co پتروشیمی فن‌آوران، طرح سولفیران پالایشگاه فجرجم کنگان، طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه شازند اراک، طرح‌های توسعه‌ی میدان گازی پارس جنوبی و بسیاری از پروژه‌های دیگر اشاره نمود.
این شرکت در سال1384 سبد کالایی خود را مطابق نیازهای روز و روند آتی بازار تغییر داد و طراحی و ساخت تجهیزات فرآیندی نظیر جداکننده‌های نفت و گاز، دستگاه‌های هوازدا، فلزاستاک، مخازن کروی دو جداره، دی‌سالترها و هیترهای حرارتی مستقیم و غیرمستقیم را نیز به دامنه‌ی فعالیت‌های مهندسی خود افزود و جهت قابلیت تحقق این اهداف با شرکت های معتبری همچون CEDEC،Paresa s.p.a،Stork Thermeq توافق‌نامه‌ی همکاری برای طراحی فرآیندی، تامین قطعات داخلی و نظارت بر ساخت را به امضا رسانید.
4-2-2 تهیه ماتریس SWOT
در این مرحله جدول (4-1( برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها وتهدیدهای شرکت مصنوعات فلزی در راستای انجام پروژه‌هایش و همچنین استراتژی‌های تدوین شده توسط مدیران و مهندسان و در نهایت، رتبه بندی استراتژی‌ها تنظیم گردید.
جدول4-1: ماتریس swot

مطلب مرتبط :   مسئولیت اجتماعی سازمان و مفهوم مسئولیت اجتماعی

نقاط قوت
نقاط ضعف
توانمندی نیروی انسانی داخل شرکت و در کارخانه
دانش و آگاهی و تکنولوژی به روزدرطراحی مخازن
آموزش مهندسان خبره
ارائه خدمات ویژه پس از ساخت در صورت نیاز متناسب با شرایط جغرافیایی استقرار مخزن
حفظ مشتریان قدیمی
عدم توانایی در نگهداری افراد با سابقه بالا به علت تاخیر در پرداخت دستمزد
نداشتن واحد تحقیق و توسعه