کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام

  • مطالعه اجمالی[1]
  • نگاه اجمالی به عناوین و زیر عنوان ها و تلاش برای فهم آنها.

– خواندن مقدمه بهاین دلیل که اغلب شامل نکات اصلی کتاب است، و برای این مهم است که خواننده بداند نویسنده به چه فکر می کند و چگونه اطلاعات سازمان دهی شده خواننده را از نقطه A به B میرساند.

– خواندن فهرست مطالب، خواندن این قسمت به دانش آموزان در فهمیدن این که در امتحان نهایی چه مطالب مهم هستند کمک می کند.

– مرور Indexهای آخر کتاب، در این قسمت ممکن است شما معنی کلمات را ندانید ولی ذهن شما با این لغات درگیر شده و در هنگام مطالعه متن به دنبال آنها و فهم آنها خواهدبود.

  • انگیزه داشتن[2]

بر خلاف کتاب های رمان، کتاب های درسی شامل تعدادی سوال در ابتدای فصول آنهاست. این نمونه سوال ها، نمونه های خوبی هستند که خواننده بداند برای خواندن آن قسمت به دنبال یادگیری چه مطالبی باشد. اما اغلب هدف این نیست. هدف اصلی، بیدار شدن حس کنجکاوی خوانندگان برای تبدیل شدن به یک خواننده با انگیزه است. داشتن سوال در ذهن و احساس نیاز برای پاسخ دادن به آنها از شما یک خواننده با هدف(انگیزه) می سازد که در فرایند یادگیری به شما قدرت می دهد.

  • خواندن [3]

– اول و آخر پاراگراف ها را با دقت بخوانید. آنها شامل اطلاعات فشرده زیادی هستند، خواندن آن متن را دوبار انجام دهید.

– جملات اول و آخر پاراگراف ها را با دقت بیشتری بخوانید، زیرا همانند یک سخنران خوب که در ابتدای سخنرانی خود به شنوندگان می گوید که موضوع سخنرانی چیست، یک نویسنده خوب نیز در ابتدای پاراگراف هدف از نوشته خود را مشخص می کند و در ادامهء پاراگراف توضیح آن هدف را می آورد.

– هرگز شروع به خواندن کتاب به طور دقیق، بدون داشتن سوالاتی در ذهن که در جستجوی پاسخ آنها باشید، نکنید. با این کار شما به جای یک مرورگر غیر فعال به یک پژوهشگر فعال تبدیل می شوید.

– کلماتی را که معانی آنها رانمی دانید در فرهنگ لغات نگاه کنید. آنها را بنویسید، خواندن آنها را چندین بار با صدای بلند انجام دهید. سپس آن خط را نیز چندین بار با صدای بلند بخوانید. از خود بپرسید: این چیست؟ چرا مهم است؟ …

  • به خاطر آوردن[4]

یادآوری، یک حقیقت درباره مطالعه کردن است. که به ما در پیش بینی نتایج ناشناخته کمک می کند و همچنین دانش آموزان را قادر می سازد تا به معلمان خود نشان دهند که چه قدر در کلاس درس، درس آموخته اند.

به خاطر آوردن(یادآوری) بهتر است که با تکرار همراه باشد. به خاطر سپردن فرایندی است که در مغز با برقراری ارتباط سیناپسی بین نورون ها اتفاق می افتد. و این ارتباط در مغز با تکرار و زمان تسهیل می شود و این یک فرایند کاملا طبیعی و تغییر ناپذیر است.

  • بازنگری[5]

در بازنگری به نقد و بررسی فصول پرداخته می شود، دانش آموزان باید فصل ها را یک به یک نقد و بررسی کنند و دوباره به عقب برگشته و شواهد را بررسی کنند، تا ایده اصلی هر فصل را به درستی دریابند.

تکرار همیشه اصلی ترین روش بوده و زمانی که با خود سنجی همراه باشد بهترین راه برای یادگیری است(سی باچ[6]،2012).

[1]Survey

[2]Motivation

[3]Reading

[4]Recall

[5]Review

[6]Seebach