یه زن چینی به دلیل دریافت قبض جریمه از پلیس، اونو شدیدا کتک زد و راهی بیمارستان کرد. این زن که نیو توان اسمشه، پس از رسیدن دیگه ماموران پلیس، ادعا کرد که خودش مورد حمله قرار گفته و کسی رو کتک نزده س.

اما یکی از شاهدان که از تموم وقایع عکس گرفته بود، اونا رو به پلیس نشون داد تا مقصر واقعی مشخص شه. می گن بر خلاف روشن بود تصاویر، توان بازم ادعا می کنه مامور پلیس با اون گلاویز شده و کتکش زده.

مامور ۴۳ ساله ای که در این درگیری مورد حمله قرار گرفت زانگ مینتونگ اسمشه. می گن مینتونگ بازم در بیمارستان هست و فعلا قادر به برگشت به محل کار خود نیس.

عادات روزانه زنان چینی واسه زیبایی و جوون موندن

رکورد گینس صعود پله با سر

اخبار چین باشگاه خبرنگاران