همسرانی وجود دارن که روانشناسان به اونا پیشنهاد کنن در شرایط الان شون بچه دار نشن؟ جواب مثبته. بدیش اینه بعضی از همسران دارای شرایطی هستن که به دنیا اومدن بچه اون رو خیلی بد تر می کنه.

 

در زیر به معرفی این شرایط پراختیم:

۱- اختلافات زناشویی:

اگه فکر می کنین که به دنیا اومدن بچه اختلافات شما با همسرتون رو نابود می کنه یا دست کم اون رو کم می کنه، باید بگیم که براساس تحقیقات روانشناسان اشتباه می کنین. دکتر لارنس اومبرگ، روانشناس کودک آمریکایی، در تحقیقات خود این فرضیه رو بررسی کرد و فهمید که فرق معناداری بین اندازه اختلافات قبل و بعد از به دنیا اومدن بچه وجود نداره و در بعضی از مواقع حضور بچه کار رو خرابتر و تقابل همسران رو بیشتر می کنه.

پس اگه اختلافات زناشویی زیادی با همسرتون دارین، اول با کمک یه روانشناس این اختلافات رو حل کنین و بعد تصمیم به فرزنددار شدن بگیرین.

۲- اعتیاد:

علاوه بر خطرات جسمی اعتیاد والدین بر جنین، که در تحقیقات زیادی به اونا اشاره شده، روانشناسان به اثرات روانی و رفتاری والدین معتاد بر جنین و نوزاد اشاره کرده و اخطار دادن.

دکتر لارنس اومبرگ، یافته های تحقیقی رو ارائه می کنه که در اون مشخص شده نوزادان دارای والدین معتاد به مواد مخدر یا الکل احتمال خیلی بیشتری داره که نسبت به نوزادان دارای والدین غیرمعتاد در نوجوونی و بزرگسالی به اقدامات بزهکارانه دست بزنن. بعضی از زنان افراد معتاد به این باور اشتباه باور دارن که در صورت بچه دار شدن، همسرشون مبادرت به ترک کرده و بهبود پیدا میکنه. علاوه بر اینکه هیچ تحقیقات معتبری این باور رو تایید نمی کنه، پذیرش خطرات پیش گفته براساس اینجور احتمال کاذبی عقلانی نیس.

۳- وضعیت شغلی و اقتصادی پریشون و بی نظم:

این سخن درستیه که روزی بچه رو خدا میده و مشکلات اقتصادی نباید مانع از فرزنددار شدن همسران شه اما در مورد بعضی از همسران مشکل اقتصادی قبل از فرزنددار شدن موجب مشکلات دیگری از جمله اختلافات زناشویی هم شده و انگار به پریشونی اقتصادی تبدیل شده. دکتر همسبر نادالی، روانشناس کودک نروژی، در تحقیقات خود فهمیده که همسران دارای پریشونی اقتصادی که از دید مالی بسیار تحت فشارند در صورت فرزنددار شدن زندگی پرتنش تری رو پیش رو دارن.

۴- بدون این دست اون دست کردن بعد از ازدواج:

تحقیقات زیاد روانشناسان و مشاوران خونواده نشون میده که همسران بعد از ازدواج نیازمند وقتی هستن که رابطه خود رو سبک سنگین کنن و نقاط قوت و ضعف اون رو شناسایی کنن. بعضی از همسرانی که قبل از ازدواج رابطه بسیار خوبی با هم داشتن ممکنه بعد از ازدواج و روبرو شدن با واقعیتای زندگی زناشویی و نداشتن مهارتای ارتباطی یا تفاوتای شخصیتی بسیار بزرگی که قبل از ازدواج به اونا بی توجهی کردن، رابطه شون دچار اختلافات شه و به جدایی بکشه.

پس، بهترین زمان مناسب واسه فرزنددار شدن دست کم دو سال بعد از ازدواجه که این زمان میانگینه و بعضی از همسران ممکنه به زمان بیشتری نیاز داشته باشن.