چینیا چند سالیه که کاربرده های عجیبی از پشت بام خونه هاشون می کنن و در این سال سه مورد بسیار عجیب وجود داشته. از معبد روی پشت بام تا ویلای سنگی نمونه هایی از عجیب ترین پشت باما بوده.

بعد از دو مورد عجیب قبلی حالا نوبت به یه پیرمرد رسیده که سال هاست روی پشت بام خونه در حال کشاورزی کردن و برداشت برنجه. “پنگ کویگن” مردیه کمه در ارتفاع ۲۰ متری از سطح زمین در حال کشاورزیه.

این مزرعه اصلا شوخی نیس و شاید کوچیک باشه اما تنها راه کسب در اومد این پیرمرد همین زمین کشاورزی عجیبه. اون این روزا برنج در زمین خود کاشته اما تا حالا تونسته ۴۰۰ کیلوگرم هندوانه، ۲۰۰ کیلو گندم از این زمین برداشت کنه.

این زمین ۱۲۰ متر مربعی تبدیل به یه مزرعه تموم عیار شده و حتی خیلی از همسایه ها هم از زمین این پیرمرد خریداری می کنن. اون می خواد امسال برنج یه سال خونواده خود به همراه کمک خرجی واسه زندگی رو از این زمین برداشت کنه.

در حالی که خیلی از ساخت و سازه ها روی پشت بام در چین ممنوعه اما همسایه های این مرد اون رو دوست دارن و حتی در برداشت کمکش می کنن.

باشگاه خبرنگاران