fly-killer

بازنشستها دنیای خاص خود رو دارن، بعضی دوست دارن بعد از تموم شدن کار بیشتر استراحت کنن ولی بعضیا هم شغلای جور واجور رو امتحان می کنن تا زیاد در خونه نباشن. به هر حال بازنشستها توانایی انجام کارای سخت رو ندارن و دنبال مشاغل ساده می رن.

“رویان تانگ” پیرزن ۸۰ سال چینیه که ۱۴ سال پیش بازنشسته شده ولی از همون اول بازنشستگی عزمشو جزم کرد تا دوران فراغت خود رو به مفیدترین شکل بگذراند. اون عزمشو جزم کرد تا مردم رو از شر بدترین موجوداتی که تابستانا سروکله شون پیدا می شه نجات دهد.

رویان تانگ

خانوم تانگ از همون سالای ابتدایی بازنشستگی یه مگس کش خوب خرید و شروع کرد به کشتن تموم پشه و مگسایی که مزاحم مردم می شدن. اون حالا کشتن این موجودات مزاحم رو بزرگترین وظیفه خود می دونه و حتی با مشکلات جسمی که پیدا کرده بازم از این کار دست نمی کشه.

این خانوم در محله “هانگژوا” به طور کامل شناخته شده و بیشتر مردم اون رو خوب می شناسن چون دست کم یه بار بوسیله اون از دست پشها ول شدن. به گفته خودش اون روزانه بیشتر از ۱۰۰۰ پشه و مگس رو میکشه. تانگ هم اینکه لقب خودشو قاتل پشها گذاشته.

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

باشگاه خبرنگاران