محققان پس از چند دهه از اسراری مرموز در تابلوی معروف پابلو پیکاسو پرده ورداری کردن.

پس از چند دهه از رازی مرموز در تابلوی معروف پابلو پیکاسو به نام «اتاق آبی» پرده ورداری شد.

تابلوی «اتاق آبی» در سال ۱۹۰۱ به دست هنرمند اسپانیایی پابلو پیکاسو نقاشی شده.

محققان اسراری مرموز در این اثر کشف کردن؛ انگار این اثر با رنگ آمیزی دیگری در زیر یه نقاشی مخفی شده بود.

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

موزه هنر در واشنگتن – آمریکا با آخرین تکنیکای تصویر ورداری مادون قرمز تصویر پنهونی از یه مرد در بوم رو دیدن.

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

اونا در سال ۱۹۵۴ فهمیدن قسمتایی از نقاشی به تابلو مربوط نمی شه و در سال ۱۹۹۰ با اشعه ایکس یه صحنه مبهم در پشت نقاشی معروف دیده می شد.

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

در سال ۲۰۰۸ کارشناسان بوم با دوربین تصویر ورداری مادون قرمز عکس گرفتن؛ در اون زمان تصویری از یه مرد قد بلند با ریش و پاپیون رو دیدن؛ در عکسای مادون قرمز سر مرد رو که به حالت تفکر روی دست قرار گرفته بود و در حال استراحت بود رو دیدن.

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

کشف راز مخفی تابلوی پیکاسو

«سوزان فرانک» یکی از برگزار کننده های مجموعه فیلیپس میگه: کارشناسان فکر می کنند هنرمند تابلوی کار شده رو دوباره مورد استفاده قرار داده چون که نقاش فقیر بوده و وسیله نقاشی واسه ایشون گران تموم می شده.