هفت سنگ؛ سلطان جاده‌ها

دوران بد بتسدا (Bethesda) همه نداره. بعد از بازخوردهای ضعیف فال اوت ۷۶ حالا نوبت به نسخه موبایل The Elder Scrolls رسیده تا بازیکنا حسابی…