پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجزیه واریانس، منابع فارسی

فهرست منابع فارسی ۵۹
فهرست منابع غیر فارسی ۶۲
چکیده انگلیسی ۶۷

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۱-۱) میانگین تولید لیمو در کشورهای مختلف ۱۴
جدول (۱-۴) نتایج تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال ۱ درصد ۴۰
جدول (۱-۴) نتایج تجزیه واریانس اثر روش خشک کردن بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال ۱

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *