1-3 نکات مدیریتی کارخانه جوجه کشی :
کارخانه جوجه کشی یکی از مراکز مهمی است که تخم مرغها و تجهیزاتی که وارد آن می شود باید کاملا از استاندارد های امنیت زیستی برخوردار و میزان پاتوژنی که بروی آنها وجود دارد کاملا برسی شود. بنابراین کارخانه جوجه کشی یکی از مراکزی است که استعداد زیادی به آلودگی را دارا است و ممکن است یکی از فاکتورهای منابع آلودگی جوجه هایی باشد که از کارخانه تهیه می شود.
همان اندازه که نکات مدیریتی پایه ای برای احداث یک سالن مرغ داری وجود دارد ، نکات پایه ای فراوانی نیز برای احداث کارخانه جوجه کشی نیز وجود دارد که می تواند به بهتر فراهم آوردن استاندارد های بهداشتی کارخانه کمک های فراوانی نماید.
1- محل احداث : کارخانه تا جای که ممکن است باید از سالن های مرغ داری دورتر احداث شود در حالیکه به راحتی بتواند تخم مرغ های سالن های مادر را جمع آوری کند.
2- نقشه ساختمان : طراحی دقیق نوع ساختمان و محیط کارخانه می توان کمک شایانی را به کاهش آلودگی و با جدا ساختن دو منطقه آلوده با تمیز کمک به فراهم آوردن بهداشت کند.
3- تهویه : ایجاد یک تهویه با برقراری جریان مناسب هوا در یک دستور العمل خاص می تواند خیلی کمک کننده به کاهش و به حداقل رساندن جابه جای عفونت باشد. وسایل تهویه باید هوای تازه و تمیز را تهیه کند و هوای داخل سالن های هچری را به بیرون هدایت کنند تا جای که کمترین امکان برگشت را داشته باشند. به همین ترتیب هوای که خارج می شود نباید به وسایلی که غیر قابل مصرف هستند راه یابد. البته بعضی از کارخانه ها از سیستم چرخشی جریان هوا همراه با ضد عفونی آن استفاده می کنند.
4-انهدام مواد بی مصرف : موادی که در کارخانه استفاده نمی شوند باید دور ریخته شوند، این مواد نباید در مکانهایی که در نزدیکی سالن های مرغ داری است ریخته شوند و یا نباید برای محیط زیست مشکلی ایجاد کنند.
5-ایجاد امنیت برای کارخانه : مثل هر سالن مرغ داری که به ایجاد امنیت و کنترل رفت و آمد نیاز دارد کارخانه هم به امنیت نیاز دارد و این بسیار کمک کننده است. فراهم آوردن وسایل دوش گرفتن برای هر کسی که می خواهد وارد کار خانه شود و یا حد اقل فراهم آوردن امکانی را که پیش گیری انجام شود.
ستر
     زمان انکوباسیون تخم مرغ ها به طور متوسط 504 ساعت (21 روز) می باشد که 18 الی 19 روز اول به ستر اختصاص می یابد. قبل از ورود تخم مرغ ها به داخل ستر بایستی توسط کارشناس مربوطه مدت انکوباسیون تخم مرغهای هر فارم تعریف گردد که این کار با توجه به سن گله مادر، اندازه تخم مرغ های قابل جوجه کشی و نیز نوع دستگاه انجام می پذیرد و پس از اعمال تصحیحات صورت گرفته مدت انکوباسیون هر فارم در شناسنامه ستری آن ثبت می شود و این مسئله بیانگر زمان مناسب ورود تخم مرغها به داخل ستر نیز می باشد.
4 اصل قابل کنترل در سترها عبارتند از:
    1- دما: که در طول دوره ثابت می باشد (حدود 4/37 درجه سانتیگراد (4/99 درجه فارنهایت)) که توسط المنت های تعبیه شده در دستگاه ستر فراهم می گردد. همانطور که قبلاً گفته شد در سیستم های چند سنی، گرمای تولید شده از تخم مرغ ها پس از 9 روزگی نیز سبب گرم شدن تخم مرغها با سن پایین تر می شود.
    2- رطوبت: میزان رطوبت مورد نیاز در ستر 84 درجه فارنهایت می باشد که در دستگاه های مختلف جوجه کشی ، به صورت بخار آب ، اسپری آب و یا دیسک های گردان تامین می گردد.
3- تهویه:  هوای ستر ها توسط هوای سالن تامین می شود، که به ازای هر 1000 عدد تخم مرغ 0/14 متر مکعب در دقیقه در نظر گرفته می شود.
    4- چرخش: جهت جلوگیری از چسبیدن نطفه به پوسته تخم مرغ، چرخش تخم مرغ ها با زاویه 45 درجه در هر 1 ساعت ضروری می باشد، به گونه ایی که کاهش میزان زاویه چرخش و یا دفعات چرخش سبب کاهش میزان جوجه درآوری می شود.
ترانسفر
تخم مرغ ها پس از 18 تا 19 روز از سینی های ستری به سبدهای هچری انتقال می یابند. این عملیات بسته به نوع دستگاه ها و امکانات کارخانه جوجه کشی می تواند توسط اِگ لیفتر ، دستگاه های دستی مشابه و یا پارو انجام پذیرد. در طراحی کارخانه جوجه کشی بهتر است سالن جداگانه ای مابین ستر و هچر به عنوان سالن ترانسفر در نظر گرفته شود. در ضمن افزایش دمای سالن ترانسفر به حدود 27 درجه در زمان جابجایی تخم مرغ ها ضروری می باشد. مدت زمان استاندارد جهت ترانسفر در دستگاه های جوجه کشی مختلف متفاوت می باشد (پیترسایم حدود 6 دقیقه، باکای حدود 7 دقیقه، جیمز وی حدود 10 دقیقه و …) . در صورت افزایش زمان ترانسفر ، تلفات جنینی در مرحله چرخیده (Turned) افزایش می یابد. در ضمن در خصوص جمع آوری تخم مرغ های انفجاری نیز بایستی دقت بسیار زیادی به عمل آید.
یکی از عملیات های ضروری در زمان ترانسفر وزن کشی مجدد تخم مرغ های علامت گذاری شده می باشد تا بدین طریق میزان افت ستری محاسبه شود. افت وزن ستری ایده آل حدود 12-11 درصد وزن اولیه تخم مرغ می باشد.
هچر
 تخم مرغ ها به مدت 2 الی 3 روز در داخل هچر قرار می گیرند. کلیه موارد و اصول ذکر شده در ستر ، غیر از چرخش در هچر نیز انجام می پذیرد.
   1- دما: در طول دوره روند کاهشی را دنبال کرده و در کل در هچر دمای پایین تری نسبت به ستر خواهیم داشت.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد راویان