<span class="vcard">90</span>

راه و حجت و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن،‌ برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند. و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرار داده اند... متن کامل

زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تایید نماینده ی دولت باشد.با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف های درگیر در یک تعامل... متن کامل

سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است. امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با داد و ستد الکترونیکی بیگانه باشد. نشریات، رادیو و تلویزیون بصورت روزانه موضوعاتی در... متن کامل

قراردادها تنها برای منفعت عمومی است. چراکه اگر چنین تنوعی وجود نمی داشت برای شخصی که علاقه مند بود تا برای معامله دلخواه خود ایجابی را بنماید کار بسیار مشکل بود. برای روشن شدن موضوع... متن کامل