متن کامل پایان نامه رضایت از زندگی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  است که بر همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سلامت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی) تأثیرمی‌گذارد (برجز، نیآجی و زاف، 2002؛ به نقل از پیوسته‌گر، دستجردی و …

مقاله با موضوع از خود بیگانگی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ارتباطی بر مؤلفه های توافق دو نفری و ابراز محبت،تأثیر مثبت نشان داد و به افزایش هر یک از شاخص های یاد شده منجر شد، اما در مؤلفه های رضایت زناشویی و همبستگی دو نفری تأثیر مثبتی مشاهده …

مقاله با موضوع مبارزه با مواد مخدر

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ق روحی نوشته عطاء الملک روحی این روایت آمده است : سلطان محمد غزنوی برای لشکر کشی به یکی از شهرها روان بود . گویند محمد در هنگام جنگ پیش از رسیدن به شهرهای دشمن بر روی تختی …

مقاله با موضوع سوء مصرف مواد

جهت انجام کج رویهای بعدی فراهم میکند زنان به داشتن وظایف مادری وگاها سرپرستی خانوار اگر به اعتیاد نیز مبتلا شوند موجب بروز درگیریهای خانوادگی واجتماعی برایشان میگردد و باعث میشود اعتماد خانواده نسبت به آنها از بین برود واین زمینه فرار آنها از خانواده را فراهم میآورد و در …

منابع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

به توانایی شان در رابطه بایادگیری موضوع های مختلف می انجامد ، و انگیرش آن ها را در رابطه با یادگیری موضوع های مشابه جدید تحت تأثیر قرار می دهند. بلوم (1363) گزارش می کند که اگر روند کسب تجربه مثبت یا منفی ادامه یابد ، چنین نتیجه خواهد داد …

منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

در هنگام تمرین کردن باید دست پیدا بکنند ؟ چگونه معلمان می توانند از یک ارتباط قوی بین حافظه و درک و فهم برسند ؟ چه اندازه تمرین برای تسلط لازم است ؟ راهبرد تکلیف شب و خوب طراحی کردن تمرین دانش آموزان یادگیری آن ها را افزایش می دهد. …

منابع مقاله با موضوع باورهای غیرمنطقی

نقش و اهمیت آن درامر تعلیم و تربیت برای ایشان روشن شود.والدین باید بر اساس خط مشی و نیازهای افراد خانواده برنامه خاصی رابرای فرزندانشان طراحی کنند،تا در بهترین و مناسب ترین اوقات همه ی فعالیت های لازم رااز قبیل:مطالعه ی دروس،نظافت،انجام مسئولیت هایی در خانه،مهمانی،بازی،و… را در نظر بگیریدوبر …

منابع مقاله با موضوع موفقیت تحصیلی

در موقعیت های گوناگون و درس های متفاوت استفاده کنند(پیوند،1378 ) . 2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان 1 – علت جسمانی:کودکانی ممکن است بر اثر ضعف عمومی بدن ، کم خونی،بیماری تنفسی،بی اشتهایی،کم کاری بعضی غدد تیروئیدو…از لحاظ زیستی دچار مشکل باشند و نتوانند وظایف خودرا انجام …

منابع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

ر انگیزش دانش آموزان تأثیردارد .1 – 6 تعاریف مفاهیم و واژه ها ارائه تکلیف : منظور از تکلیف شب عبارت است از انجام مطالب نوشتنی، حل کردنی و حفظ مطالبی که به صورت تمرین در کتابهای درسی مشخص شده است و معلمان روزانه برای دانش‌آموزان مشخص می ‌کنند تا …

منابع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69جدول4-15 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون… . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70جدول4- 16 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون …