فایل پایان نامه : توسعه گردشگری

میکشاند، تهیه بنر به سرعت و با هزینه کم امکانپذیر است و در طراحی آن میتوان از جاذبهها و تکنیکهای مختلف مانند گرافیک، عکس و انیمیشن استفاده کرد (فرزانه، 1384).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پست الکترونیکیکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات است. …

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : همبستگی پیرسون-فروش پایان نامه کامل

(2009)، در پژوهشی نیمرخ انگیزشی از دیدگاه خودمختاری میان دانش‌آموزان و دانشجویان را بررسی کردند و یافته‌ها به طور کلی طرفدار چشم‌انداز کیفی، در مقایسه با گروه دیگر می‌باشد، گروه انگیزه با کیفیت خوب نمایش داده‌شده بهینه‌ترین الگوی یادگیری و بالاترین نمره در درک نیاز به حمایت تدریس را نشان …

مقاله رایگان با موضوع درصد

های من اصلا” علاقه ای به ورزش بخصوص فوتبال ندارند” اعلام کرده اند به عبارتی اکثر پاسخگویان به ورزش فوتبال علاقه مند هستند. 24 درصد هم با انتخاب گزینه کم و بیش ، حد وسط را در این عبارت رعایت کرده و تنها 13 درصد مدعی شدند که همکلاسی هایشان …

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : دانشجویان دختر

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  می‌کند بیشتر احساس تعلق به جامعه می‌کند (گرولینک، دسی و ریان، 1997).همچنین در SDT فرض بر این است که همانند انگیزش درونی، شایستگی و خودمختاری نیز به عنوان محرک‌های مهم درونی سازی در نظر گرفته می‌شوند اما نیاز …

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : پیشرفت در یادگیری

بدون توجه به هدفها دشوار است. میهر(1995) هدف‌ها به عنوان مقاصد شناختی که در موقعیت پیشرفت وجود دارند، تعریف کرده است. در سالهای اخیر، نظریههای شناختی بر نقش هدفها در انگیزش پیشرفت تاکید ویژهای نمودهاند. با دقت در عناصر و محتوای نظریههای ذکرشده میتوان به مؤلفه های مشترک بین نظریهها …

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : پردازش اطلاعات

دوم معیار برای قضاوت مسئولیت اغلب از ساختار خود ریشه می‌گیرد. که مخصوصاً بلازی آن را هویت اخلاقی می‌نامد که منعکس‌کننده تفاوت‌های فردی در حدی که برای اخلاق مرکزی یا احساس فرد از خود اساسی می‌باشد. جز سوم مدل خود بلازی دوام خود می‌باشد. که تمایل طبیعی انسان که می‌خواهد …

مقاله رایگان با موضوع گرایش به جنس مخالف-فروش پایان نامه

پرسید به عنوان مثال اگر از او بپرسیم که آیا داشتن یک دوست از جنس مخالف برای تو نوعی کلاس و افتخاراست ؟ و یا آیا شما برنامه های ماهواره را بیشتر از برنامه های صدا و سیما دوست دارید؟ بدیهی است که نوجوان در پاسخ به این سوال های …

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : نهادهای اجتماعی

د شامل بعد چهارم یعنی تعهد اخلاقی در حالت رفتارهای متقلبانه میباشد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  دومین و سومین جز از اجزای مثلث انگیزه، فشار و فرصت تحت شمول نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده نیستند زیرا آن‌ها محرک‌های خارجی، برای رفتار متقلبانه ارائه می‌کنند.نظریه …

مقاله رایگان با موضوع دانش آموزان دبیرستانی

نامه کارشناسی ارشد بررسی انگیزه های وبلاگ نویسی کاربران فارسی زبان ایرانی توسط محمد زندکریمخانی در سال 1385 دفاع شد. در این تحقیق انگیزه های وبلاگ نویسان فارسی زبان با موضوعات سیاسی، امنیتی ، دوستیابی ، بیان خویشتن و…مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که بیان خویشتن مهمترین عامل …

مقاله رایگان با موضوع دانش آموزان دبیرستانی

خوبی برخوردار شود ، زیرا ما در حال حرکت در مسیر عصر اطلاعات هستیم و استفاده کنندگان از رسانه ها با انتخاب های خیلی بیشتری رو در رو هستند . بدیهی است که استفاده کننده ای از رسانه ها که با تلویزیون کابلی با صدها کانال سروکار دارد یا دستگاه …