هیوندای

هیوندای ولستر … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ … ۲۶ هیوندای گرنجور … ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ …

۱۴مزدا

۱۴ مزدا ۳ … ۷۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۵ مزدا new … ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

۱۶نیسان

۱۶ نیسان تیانا … ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۷ نیسان ماکسیما … ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ … ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۱۸نیسان

۸۰۰۰۰۰ ۱۸ نیسان مورانو … ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ … ۱۹ هیوندا i20 و i30 … ۸۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰

۳تویوتا

۳ تویوتا آریون … ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۴ تویوتا کورولا … ۷۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

جنسی

۵ جنسیس چهار در (سدان) ۲۰۱۳-۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … … ۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶ جنسیس کوپه ۲۰۱۰-۱۲ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … …

۱۲۰۰۰۰۰…۷رنو

۱۲۰۰۰۰۰ … ۷ رنو L90 – مگان … ۸۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ … ۸ سانتافه IX45 ۲۰۱۲-۱۶ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰

مراجع

نرخ اجرت تعمیرات خودرو سال 97  هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک برای ماشین های مختلف به ترتیب حروف الفبا میخواهید قبل از مراجعه به تعمیرگاه بدانید هزینه…

BMWگیربکس

BMW گیربکس ZF ۱۳۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ … … ۱۲۰۰۰۰۰ … ۲ آزرا و سوناتا ۶ سیلندر … ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ …

رضایت مشتری

  گیربکس : ماشینهای ساده وسایلی هستندکه بدون تغییردرمقدارکار،انجام آن رااسان می کنند و یا به تعریف دیگر اینگونه وسایل انسان را قادر می سازد که…

سوالات پیام نور

سایت سوالات رایگان پیام نور جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه اخبار پیام نور ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی به صورت رایگان…